Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zaamslag

Wij hopen met deze website u een indruk te geven over onze gemeente en u / jou in de kerkdiensten te mogen verwelkomen.

Geachte bezoeker,

Misschien bent u vertrouwd met de kerk/kerkdiensten en met de inhoud van het christelijk geloof. Misschien bent u dat helemaal niet. Misschien bent u op zoek naar een antwoord op de vraag ‘waar kan ik echte liefde vinden?’ of ‘wat is nu eigenlijk écht waarheid?’. U of jij stelt zich misschien de vraag: ‘Wie is God?’, ‘Kan ik Hem ook kennen en dienen?’, ‘Wie is eigenlijk Jezus Christus en Wie is de Heilige Geest?’. Misschien houdt de vraag ‘hoe moet het verder met deze wereld’ u bezig.

In de kerk staat het Woord van God centraal. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven: de Bijbel. Door het Woord van God en de Heilige Geest kan een mens God echt leren kennen, namelijk door het geloof in de Heere Jezus Christus.
Iedere zondagmorgen en zondagmiddag wordt er in de dienst een stukje uit het Woord van de Heere God gelezen en luistert de gemeente naar de preek over dat stukje tekst uit de Bijbel. We zingen een paar keer één of meerdere Psalmverzen. Ook bidden we in de dienst. In het gebed prijzen en loven we allereerst God. We bidden voor elkaar en we bidden voor de samenleving, dichtbij en ver(der)weg.

We zien er als gemeente naar uit u en jou te ontmoeten en wij wensen u de zegen van de Heere toe. De koster helpt u graag als u vragen hebt!
Ook mag u/jij altijd contact opnemen (zie kopje ‘contact’ op de site). Onder het kopje ‘christelijk gereformeerd’ > ‘CGK Zaamslag’ kunt u meer lezen over de gemeente.

Hartelijke groet,
Kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zaamslag

Nieuws

  • (geen titel)
    Voor activiteiten in de gemeente: zie kopje agenda!

Meditaties

  • november
    Een stille Getuige. ‘Zo verliet dan de vrouw haar watervat….’                                                …
  • augustus en september.
    …en Gij troost mij.’                                                            …