slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Welkom

Welkom op de website van de CGK te Zaamslag.

U vindt hier de nodige gegevens wat betreft ons kerkelijke leven.

 

Meditatie April.

Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt

                                                                                                                              2 Timotheüs 2 vers 8

Meditatie Februari

                                           Ik ben verzekerd van Gods liefde

                                                                                                                             Romeinen 8:38 en 39

Meditatie Januari

                                                     ‘Laat hem ook nog dit jaar’

                                                                                                                                      Lukas 13:8

Meditatie December

Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.

                                                                                                                       Lukas 2: 10b

GROTE BLIJDSCHAP!

Meditatie November

  Het duivelse rijk tegen zichzelf verdeeld.

‘Alzo wies het Woord des Heeren met macht.’                                              (Handelingen 19:20)

Meditatie Oktober.

Een stille Getuige.

‘Zo verliet dan de vrouw haar watervat….’

                                                                                                                                 (Johannes 4:28a)

Meditatie Augustus en September.

…en Gij troost mij.

                                                                                                                                         (Jesaja 12: 1)

Meditatie Juli.

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.’

                                                                                                                                  (Psalm 119:105)

Meditatie Juni

 Liefde tot het einde

...zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.

                                                                                                                                (Johannes 13:1b)

Pagina's

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche