Wat geloven wij?

Wij geloven dat er één God is, die de hemel, aarde en alles wat er leeft gemaakt heeft. God is een Persoon, hierdoor kunnen wij een persoonlijke relatie met God hebben. Wij kunnen met Hem spreken door middel van het gebed. We kunnen meer van Hem te weten komen door het lezen uit de Bijbel. God wil zich daarin openbaren zodat we steeds meer van Hem leren kennen. In het paradijs leefden onze voorouders in volkomen harmonie met God. Helaas hebben zij besloten om de relatie met God te verbreken, ze wilden net als God zijn, zelf bepalen wat goed of fout is. Hierdoor verstoorden ze de liefdevolle relatie met God. Door deze keuze is de zonde in de wereld gekomen, ziekte, oorlog, hongersnood, natuurrampen, alle nood die er in de wereld is komt daardoor. Dat alles is de schuld van ons mensen, God had het zo goed met ons voor, maar wij wilden net als God zijn… Gelukkig is God niet als wij, Hij is uniek, oneindig goed, liefdevol en genadig. God heeft ons zelfs zo liefgehad dat Hij weer een weg gebaand heeft om opnieuw in die liefdevolle relatie met God te kunnen komen. God heeft Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gestuurd om te betalen voor al onze zonden. Christus wilde voor ons sterven, alle schuld die wij hebben tegenover God heeft Hij betaald! Hierdoor is het mogelijk om weer tot God te komen, om weer in harmonie met Hem te kunnen leven. Als we dit geloven zijn we oneindig rijk! Voor meer informatie over het geloof, zie de website van de Christelijke Gereformeerde kerk