JV -16 ‘Abia’

De jeugd vereniging (JV) komt gedurende het hele jaar (met uitzondering van de maanden juni t/m september), eens per maand samen, op zondagmiddag, tussen de morgen- en middagdienst. De vereniging begint om ca. 11.30 uur na de morgendienst en wordt beëindigd om 14.45 uur voor aanvang van de middagdienst. Na een hapje en een drankje en een moment van ontspanning, wordt de middag begonnen met gebed, waarna we een psalm of gezang zingen en het Bijbelgedeelte voor de inleiding lezen. Voor de inleiding wordt meestal een LCJ-handreiking gebruikt. Indien gewenst kan er ook een vrije inleiding gedaan worden door de jeugd of JV-leiding over een onderwerp wat is aangevraagd en leeft onder de jongeren. Hierna houden we gezamenlijk de (brood) maaltijd die om de beurt door de ouders wordt verzorgd. We eindigen de maaltijd en de vereniging en daarna is nog tijd voor een bijdrage in de vorm van een spel of wordt er nog een ontspannende activiteit gedaan binnen of buiten.

We proberen jaarlijks het LCJ jeugdappel -16 te bezoeken, wat meestal een mooie zaterdagmorgen is, waarna we ’s middags nog een leuke activiteit doen die we ergens op de terugweg inplannen.

Ook is er een BBQ voor opening en/of afsluiting van het seizoen en kunnen we een vrijdag,- of zaterdagavond activiteit doen zoals bowlen, zwemmen, karten, etc. als hier animo voor is.

Deze vereniging is bedoeld voor alle jeugd vanaf 12 tot 16 jaar en we hopen op deze manier een actieve rol te kunnen spelen in de onderlinge band van de jeugd en de christelijke opvoeding.

Contributie wordt (nog) niet gevraagd, in plaats hiervan wordt door de ouders, bij toerbeurt, de maaltijd verzorgd. Voor uitstapjes geldt een eigen bijdrage die vooraf wordt bekend gemaakt. Een deel van de kosten wordt gedekt door de bijzondere collecten van de evangelisatiedienst bij Kerst en Pasen.

Aanmelden of opgeven voor de JV is geen verplichting, maar het is wel handig om te weten voor hoeveel personen er eten moet zijn.

Leiding van de JV bestaat uit ouders van de JV leden en/of belijdende leden.