Werkgroep Christelijke Levenshouding (WCL)

WCL staat voor ‘Werkgroep Christelijke Levenshouding’. Het is een interkerkelijke groep die zich inzet om actuele onderwerpen in de samenleving te belichten vanuit Bijbels perspectief. Het wil gemeenteleden toerusten hoe zich als Christen te verhouden in denken en doen ten aanzien van deze onderwerpen. Ze beleggen daarvoor lezingen en geven informatie via websites, brochures en boeken.