Vrouwenvereniging ‘Dient den Heere’

Alle vrouwen uit de gemeente zijn van harte welkom op de vrouwenvereniging!

De vereniging komt op woensdagavond om de week bij elkaar van 19.30 tot ca. 21.30 uur in de maanden september – april. Op de avond heeft 1 persoon de inleiding, waarna we gezamenlijk vragen over de inleiding bespreken. Na de pauze heeft een andere persoon een vrije bijdrage.

Het doel van de vereniging is om de onderlinge band tussen vrouwen uit de gemeente te versterken en samen te leren uit Gods Woord. Ook leven we vanuit de vereniging mee met de gemeente, sturen we kaarten en leggen (kraam)bezoeken af.

Presidente: N. Buth-Kettelarij
Vice-presidente: Vacature
Secretaresse: E.D. Piessens-Bakker
Penningsmeesteresse: A.S. Guiljam-Catseman