slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Welkom

Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zaamslag. Op deze site vindt u meer informatie over de gemeente en proberen we een antwoord te geven  op uw vragen omtrent kerk en geloof.

Hartelijke groet, de gemeente

Meditatie Maart.

                                                                          Jezus wil reinigen

 

“Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.”

“Ik wil, word gereinigd!”   (Matth. 8 : 1-4)

Meditatie Februari

Ik ben een vreemdeling op de aarde. (Psalm 119 : 19a

)Ik ben een gezel van allen die U vrezen. (Psalm 119 : 63a)

Meditatie Januari

En gij zult Zijn Naam heten Johannne  (Lukas 1:13b)                                                                      

Meditatie December.

Bidt zonder ophouden (1 Thessalonicenzen 5:17)

Meditatie November.

Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. (Psalm 42:2)                                                                                                              

Meditatie Oktober

 

“Zo verliet dan de vrouw haar watervat…”(Joh 4:28a)      

Meditatie Augustus en September.

“En Hij zeide tot hen: Komt gij in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten”. Markus 6:31)

.                                                                                                                           

Meditatie Juli

En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees (Hand 2:17a)

                                                                                                             

Meditatie Juni

Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen”. (Ps. 118 : 17)

 

Pagina's

Aanstaande zondag

Zondag 16 februari hoopt in beide diensten ds H.H. de Haan ons voor te gaan. De extra collecte is dan voor de Diaconie. 

Er is tijdens de diensten creche.