slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Welkom

De Kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zaamslag wil u ook graag via haar website op de hoogte houden van besluiten aangaande het corona-virus met betrekking tot het gemeentelijk leven. 

Lees hier de laatste berichten die zijn aangepast op 1 juni 2020. 

Meditatie Juni

BROOD DES LEVENS

En Jezus zeide tot hen: “Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.’                     Joh. 6:35

                                                                

Meditatie Mei

Drie kruisen                                                                                                            (Lukas 23:33-43)                                                                                                                                                                                                            

Meditatie April

“Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest henengaan naar Jeruzalem en veel lijden….”                                                                                                                 (Matth. 16 : 21)

 

Meditatie Maart.

                                                                     

“Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.”

“Ik wil, word gereinigd!”   (Matth. 8 : 1-4)

 

Meditatie Februari

Ik ben een vreemdeling op de aarde. (Psalm 119 : 19a

)Ik ben een gezel van allen die U vrezen. (Psalm 119 : 63a)

Meditatie Januari

En gij zult Zijn Naam heten Johannne  (Lukas 1:13b)                                                                      

Meditatie December.

Bidt zonder ophouden (1 Thessalonicenzen 5:17)

Meditatie November.

Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. (Psalm 42:2)                                                                                                              

Meditatie Oktober

 

“Zo verliet dan de vrouw haar watervat…”(Joh 4:28a)      

Pagina's

Aanstaande zondag

 

A.s zondag hoopt ds H.H. de Haan ons voor te gaan. In de middagdienst hoopt ons ds A.D.Fokkema van Kerkwerve voor te gaan.  Dit  in het bijzijn van 30 gemeenteleden die hiervoor zijn uitgenodigd.