slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Welkom

Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zaamslag. Op deze site vind u meer informatie over de gemeente en proberen we een antwoord te geven  op uw vragen omtrent kerk en geloof.

Hartelijke groet,

De gemeente

Meditatie Juli

En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

                                                                Mattheüs 28 : 20             

Meditatie Juni.

Maar de vrucht van de Geest is liefde

                                                                  (Galaten 5 : 22a)             

Liefde, vrucht van de Geest.

Meditatie Mei.

Meditatie

“Houd in gedachtenis dat Jezus  Christus uit de doden  is opgewekt, Welke is uit het zaad van David, naar mijn Evangelie”.                              2 Tim. 2 : 8              

Meditatie April

“Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude”                                                  

 Lukas 22 : 32a

Maar Ik heb voor u gebeden.

Meditatie Maart

“Gij verstaat niets; en Gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat één mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga”.                                   

        Joh. 11 : 49 en 50.

Meditatie Februari.

“Alhoewel…..Nochtans.”

Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijze voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in de God mijns heils.

                                                                                     Habakuk 3 : 17 en 18

Meditatie Januari

“Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.”

   (Lukas 1 : 37)

Ik heb mij nooit zo geïnteresseerd voor de beursberichten, maar sinds het begin van de kredietcrisis, waarbij er volgens ingewijden dingen gebeurden die sinds mensenheugenis niet hebben plaatsgevonden, houd ik het toch een beetje bij. De grafieken vertoonden – van Damrak tot Dow Jones – in het begin allemaal hetzelfde beeld. Een min of meer kronkelende lijn, die van links naar rechts steevast afloopt. Een neergaande lijn, die in de richting van de ondergang wijst....

 

“Dankt God in alles”

  “Dankt God in alles”                                                                                                 (1 Thess. 5 : 18a)

Meditatie November

Gods betrouwbaar Woord

“Dit is een getrouw Woord, en alle aannemingwaardig”.  (1 Timotheüs 1 : 15)

Aanstaande zondag

Aanstaande zondag hoopt onze eigen predikant ons voor te gaan. De extra collecte is dan bestemd voor de diaconie. Klik hier voor het rooster van de kinderoppas.

Ontwikkeld door Verolme Development