slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Welkom

Welkom op de website van de CGK te Zaamslag.

U vindt hier de nodige gegevens wat betreft ons kerkelijke leven.

 

Meditatie December

                        Het duivelse rijk tegen zichzelf verdeeld.

‘Alzo wies het Woord des Heeren met macht.’                                              (Handelingen 19:20)

Meditatie Oktober.

Een stille Getuige.

‘Zo verliet dan de vrouw haar watervat….’

                                                                                                                                 (Johannes 4:28a)

Meditatie Augustus en September.

…en Gij troost mij.

                                                                                                                                         (Jesaja 12: 1)

Meditatie Juli.

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.’

                                                                                                                                  (Psalm 119:105)

Meditatie Juni

 Liefde tot het einde

...zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.

                                                                                                                                (Johannes 13:1b)

Meditatie Mei.

Zwaard of beker

Jezus dan zeide tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?                                                                                            Johannes 18:11

Meditatie April

Ruben de verlosser

En Lea werd bevrucht, en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Ruben; want zij zeide: Omdat de HEERE mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu liefhebben.       (Genesis 29:32).

Meditatie Maart.

Die dag – wees bereid!

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan; maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen die in de hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.                                                                                                                                         Markus 13:31-32

Meditatie Februari

 De Heiligheid van de Heere

Toen zeide hij tot Hem: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken.                                                                                                                                 Exodus 33:15

Pagina's

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 oktober gaat ons in beide diensten voor

ds S.M. Buth

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche