slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Welkom

De Kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zaamslag wil u ook graag via haar website op de hoogte houden van besluiten aangaande het corona-virus met betrekking tot het gemeentelijk leven. 

Lees hier de laatste berichten die zijn aangepast op 9 julii 2020. 

Meditatie Augustus

                                  LAAT JE GEZEGGEN DOOR GODS WOORD 

Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de Profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
                                                                                                                                         Lukas 16: 31

Meditatie Juli

                                                VOL VAN DE HEILIGE GEEEST

Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht, en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God.
                                                                                                                             (Hand. 7 : 55) 

Meditatie Juni

BROOD DES LEVENS

En Jezus zeide tot hen: “Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.’                     Joh. 6:35

                                                                

Meditatie Mei

Drie kruisen                                                                                                            (Lukas 23:33-43)                                                                                                                                                                                                            

Meditatie April

“Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest henengaan naar Jeruzalem en veel lijden….”                                                                                                                 (Matth. 16 : 21)

 

Meditatie Maart.

                                                                     

“Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.”

“Ik wil, word gereinigd!”   (Matth. 8 : 1-4)

 

Meditatie Februari

Ik ben een vreemdeling op de aarde. (Psalm 119 : 19a

)Ik ben een gezel van allen die U vrezen. (Psalm 119 : 63a)

Meditatie Januari

En gij zult Zijn Naam heten Johannne  (Lukas 1:13b)                                                                      

Meditatie December.

Bidt zonder ophouden (1 Thessalonicenzen 5:17)

Pagina's

Aanstaande zondag

 

A.s zondag wordt in de morgendienst een preek gelezen.

In de middagdienst hoopt ds G.R.Procee ons voor te gaan. 

.Er is ook weer opvang van de kleintjes in de creche.