slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Welkom

Welkom op de website van de CGK te Zaamslag.

U vindt hier de nodige gegevens wat betreft ons kerkelijke leven.

 

Meditatie Juni

 Liefde tot het einde

...zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.

                                                                                                                                (Johannes 13:1b)

Meditatie Mei.

Zwaard of beker

Jezus dan zeide tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?                                                                                            Johannes 18:11

Meditatie April

Ruben de verlosser

En Lea werd bevrucht, en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Ruben; want zij zeide: Omdat de HEERE mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu liefhebben.       (Genesis 29:32).

Meditatie Maart.

Die dag – wees bereid!

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan; maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen die in de hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.                                                                                                                                         Markus 13:31-32

Meditatie Februari

 De Heiligheid van de Heere

Toen zeide hij tot Hem: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken.                                                                                                                                 Exodus 33:15

Meditatie Januari

Gods heil is nabij 

Want Mijn heil is nabij om te komen.                                                                      (Jesaja 56: 1b)

Meditatie December

Trekkende liefde                                                                                     

 (Hooglied 1:4a)

Meditatie November

Onze hulp is in de Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft                                                                                                                                                                                     

Meditatie Oktober

En Filippus liep toe, en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?
En hij zei: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten.

                                                                                                                                 

Pagina's

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 22 mei gaat ons in beide diensten voor

ds. H.H. de Haan

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche