slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Welkom

Dit is de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zaamslag. U vindt hier de nodige gegevens over ons gemeentelijke leven. 
Lees hier de laatste berichten betreffende de maatregelen inzake het Corona-virus 

Meditatie December

Trekkende liefde                                                           (Hooglied 1:4a)

Meditatie November

Onze hulp is in de Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft                                                                                                                                                             Psalm 124:8

Meditatie Oktober

En Filippus liep toe, en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?
En hij zei: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten.

                                                                                                           Handelingen 8:30-31

Meditatie Augustus en September.

Wakker worden en opstaan

Daarom zegt HIJ; Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.                                                                                                                                     Efeze 5:14

Meditatie Juli

.......HEERE! ik roep tot U den gansen dag......

                                                                                                                      (Psalm 88:10m)

Meditatie Juni

Het nut van de veertig dagen

… Zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, …    

                                                                                                                      (Handelingen 1:3)

Meditatie Mei

Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken.

                                                                                             ( Handelingen 1 : 14a)

Meditatie April.

Het Lijdensevangelie van het Lam.

Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. (Leviticus 22 : 19) 

Meditatie Maart

Ruben de verlosser

“Ruben hoorde dat en wilde hem uit hun hand redden. Hij zei: Laten wij hem niet om het leven brengen.”.                                                                                                   (Gen. 37 : 21)

Pagina's

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 5 december gaat ons in beide diensten onze eigen predikant voor. 

Deze beginnen om 10 uur en 15 uur. In de morgendienst is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

 Er is oppas in de crèche voor de kleintjes.