slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Welkom

Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zaamslag. Op deze site vindt u meer informatie over de gemeente en proberen we een antwoord te geven  op uw vragen omtrent kerk en geloof.

 

Hartelijke groet, de gemeente

Meditatie Januari

    En gij zult Zijn Naam heten Johannnes.                                              (Lukas 1:13b)                                                                      

Meditatie December.

Bidt zonder ophouden                                                 (1 Thessalonicenzen 5:17)

                                                                                                               

Meditatie november.

Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God.                                                                                                                                                (Psalm 42:2)

                                                                                                                                         

Meditatie Oktober

 

“Zo verliet dan de vrouw haar watervat…”             

                                                                                                                                 (Joh.4:28a)

 

Meditatie. Augustus en September.

“En Hij zeide tot hen: Komt gij in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten”.

.                                                                                                                             Marcus 6 : 31

Meditatie Juli

“En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees”

                                                                                                              Handelingen 2: 17a

Het heilswonder Gods

Meditatie Juni

              “Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen”.

                                                                                                                                     (Ps. 118 : 17)

Meditatie Mei.

                                    De Drinkbeker.

 

De Drinkbeker, die Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?”.

                                                                                                                           (Joh. 18 : 11b)

Meditatie April.

“En zij ontvingen Hem niet, omdat Zijn Aangezicht was als reizende naar Jeruzalem”

                                                                                                                                         (Lukas 9 : 53)

Pagina's

Aanstaande zondag

Zondag hoopt in beide diensten kandidaat G. van Vliet ons voor te gaan. De extra collecte is dan voor het onderhoud aan de gebouwen en het inventaris. 

Er is tijdens de diensten creche.