U bent hier

Zendingscommissie "Laat de heidenen weten..."

De zendingscommissie heeft als taak de zendingsgedachte in de gemeente te stimuleren door middel van diverse activiteiten. Zo wordt er onder andere een bloemschikavond georganiseerd. Ook verzorgt zij de zendingsbusjes en de inning van de jaarlijkse bijdragen. 

De zending- en evangelisatiecommissie fungeren als één commissie.

Aangezien we veel raakvlakken hebben en beiden op zoek zijn naar leden hebben we met toestemming van de kerkenraad de handen ineen geslagen. Hierdoor hebben wij een breder draagvlak en kunnen de functies beter verdeeld worden.

Zendingsbijdrage 2022

De komende tijd is het weer tijd voor de zendingsbijdrage. Het komende jaar willen we het op een andere manier “ophalen”. In dit kerkblad zal een envelop zitten waar u de vaste bijdrage van €7,50 per belijdend lid in kan doen. Deze envelop kunt u in de groene collectebus deponeren in de garderobe.

U kunt de bijdrage aan de zending ook overmaken op bankrekening: NL96RBRB0827548761 t.n.v. EC Efraïm.

Beste gemeente.

Wij verkopen weer postzegels. Deze keer zitten 21 postzegels in  een zakje. De prijs hiervan is € 20,50. Eén postzegel is genoeg wanneer u een kaart of brief wilt versturen. De winst komt geheel ten goede aan de zendingcommissie. U kunt de postzegels afhalen of bestellen bij Anja Guiljam  06 34280338 of Peter Poppe 0115-697350

Een hartelijke groet van de Zendings- en Evangelisatiecommissie

Werkgroep Vluchtelingen

De ontmoetingsavond met de vluchtelingen uit Oekraïne op 15 november 2022 (verslag)

Nadat er als werkgroep (bestuur inclusief vrijwilligers) gesproken is over het ’hoe en wat’ we kunnen doen, was er dinsdag 15 oktober een ontmoetingsavond. Dit vond plaats in de Rijsenburg in Sas van Gent, de oude Redoute waar veel Oekraïense vluchtelingen gehuisvest zijn. Er waren zo’n 40 á 50 mensen die hierop af kwamen. De avond had een open setting, er werd in- en uitgelopen. De open setting was ook het idee om aan elkaar te wennen, kennis te maken en een luisterend oor te bieden. Er waren jonge kinderen waar een spelletje mee gedaan kon worden, er waren jongeren die naar de middelbare school gaan en ook veel volwassenen. Met de laatste twee groepen werd veelal een gesprek gevoerd. Zelf raakte ik aan de praat met een vrij jong getrouwd stel dat gevlucht was, afkomstig uit Odessa. Ze vertelden over hun oude stad. Hoe mooi ze daar woonden, aan de Zwarte Zee, maar ook hoe ruw dit verstoord is. Een ontzettende werkelijkheid voor deze jonge mensen. Ze vertelden over hun familie, waarvan er veel zijn achtergebleven. Daar hebben ze met momenten moeizaam contact mee, onder andere vanwege stroomstoringen. De jongeman had werk gevonden in het havenbedrijf van Gent en kon hier goed zijn geld mee verdienen, dit gaf hem voldoening. Maar zijn gedachten waren toch in Odessa vooral bij zijn familie. En zo waren er verspreid over de avond meer ontmoetingen, een ieder met zijn eigen vaak zeer heftig en verdrietig verhaal. Zovelen die alles achter hebben moeten laten om aan het wrede oorlogsgeweld te ontkomen. We konden op de avond weinig invulling geven aan onze identiteit, hier hebben we wel wat geprobeerd in te sturen in de gesprekken, maar dit was lastig. Voor de komende avonden wordt overigens een andere locatie gekozen waarin we meer identiteit naar voren kunnen brengen. De Heere ontferme Zich over onze verre naasten die nabij zijn gekomen en zegene de roepstemmen aan ons aller hart. 23 Een vrijwilliger Oproep van het bestuur van de Stichting Werkgroep Vluchtelingen Terneuzen: nieuwe vrijwilligers zijn welkom! Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met diaken Van Wijck.

 

 

 

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche