U bent hier

Meditatie Oktober

 

Een lied Hammaäloth,

Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.

                                                       ( Psalm 127 : 1a en 1m)

Psalm 127 is één van de liederen Hammaäloth. Hammaäloth betekent optocht, bedevaart. Psalm 127 is dus een bedevaartslied. Het behoort tot de liederen, die de Israëlieten zongen onderweg naar Gods Huis te Jeruzalem. Op de soms lange, moeilijke tocht naar het heiligdom te Jeruzalem werden de psalmen gezongen om de reis te veraangenamen, máár vooral om de Heere te eren en zich voor te bereiden op het gaan naar ’s Heeren huis. Wat kunnen wij daar nog veel van leren. Hoeveel mensen in onze 21e eeuw reserveren de psalmen voor de zondag, voor de kerkdiensten en door de week deinen en zingen ze mee met het gebonk en geschreeuw van de popmuziek of met allerlei straatversjes. Echter psalmen zingen is niet alleen iets voor de zondag, maar ook voor in de week. Zullen we het niet vergeten, geliefde lezers? Zullen we ons zo voorbereiden op de zondagse erediensten? En daarbij bidden tot de Heere of Hij de psalmen wil brengen in ons hart? Waar we het leven met de Heere mogen kennen, daar komt het openbaar dat het ons een behoefte is om met de psalmen God groot te maken. En eveneens met de psalmen onze noden Hem bekend te maken. Wel, uit één van de bedevaartsliederen komt nu onze tekst. “Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan”. Waar slaat het woord “huis” op? Dat kan slaan op het persoonlijke leven, het gezinsleven, het maatschappelijke leven, ons werk, onze studie, onze overheid, ons kerkelijke leven, dus op allerlei. Wat betekenen nu onze tekstwoorden? Heel concreet betekent het dit: aan ’s HEEREN zegen is alles gelegen. Als de Heere ons niet zegent, persoonlijk, in onze werkomstandigheden, in het gezin, in de gemeente, op  school, dan vallen onze plannen in duigen. Als Hij ons niet helpt, ons Zijn bijstand verleent, dan breekt ons alles bij de handen af. We leven in een tijd waarin de mens denkt het met zijn techniek en wetenschap wel te kunnen klaren. Velen menen God niet nodig te hebben, ze redden het zelf wel, zo vinden ze. Ze hebben hun eigen kennis en prestaties. Máár Gods Woord zegt ons: met je eigen kennis en prestaties red je het niet. Dat draait uit op een mislukking. Buiten de persoonlijke geloofsgemeenschap met God en Christus ga je voor eeuwig verloren. Dan schiet je het doel voorbij. Namelijk de eer van God. Dan ken je niet de waarachtige blijdschap en vrede in je leven. Die echte blijdschap en vrede is alleen maar te vinden bij God in Christus. En daarom, zoek de zegen van de Heere voor je persoonlijke leven, gezinsleven, kerkelijke leven, je werk, je studie. Want aan de zegen van de Heere is alles gelegen. Omdat de Heere Jezus als Borg de vloek van God over de zonde op zich wilde nemen, daarom mogen arme zondaren Gods zegen, gunst, bijstand, hulp en kracht ontvangen. Vraagt dan naar de HEERE en Zijn Sterkte.                                                             

Ds. H.H. de Haan                       

                                                        

Aanstaande zondag

Zondag hoopt onze eigen predikant ons voor te gaan. De extra collecte is de kerkelijke kassen.. 

Klik hier voor het rooster van de kinderoppas.

Vanaf 1 juni is er (voorlopig) alleen tijdens de ochtenddienst crèche.