U bent hier

Zondagsschool "Samuel"

De zondagsschool kan bezocht worden door kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Ook kinderen van buiten onze gemeente zijn van harte welkom! Er wordt het hele jaar door zondagsschool gehouden behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. Het tijdstip van de samenkomst is op zondag eenmaal in de veertien dagen, direct na de middagdienst. (omstreeks half vijf) tot half 6. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en iets creatiefs gedaan.  

Van de Zondagsschool (1)

Hoi jongens en meisjes,

Wát zat de tafel vol met jongens en meisjes de laatste keer dat het zondagsschool was!  Alle plaatsen waren bezet, wat mooi om te zien. Als het druk is, komt juf Annelien Wisse ons helpen, daar zijn we erg blij mee. We luisterden naar de juf die vertelde over de intocht van de Heere Jezus in de stad Jeruzalem. Hoe de mensen riepen: Hosanna, gezegend is Hij die daar komt in de naam des HEEREN. Ze wilden Hem graag als een Koning, Die zou regeren en de vijanden zou wegjagen. Maar zo’n Koning wilde de Heere Jezus niet zijn. De Heere kwam om Redder te zijn, ook voor jou en jullie. Gezegend ben je als je gelooft in Hem! DV 19 maart horen we hoe Judas een verrader werd. We leren daar psalm 142:4 bij. Inmiddels wordt er al geleerd aan de psalmen, liederen en gedichtjes voor Pasen. 

We zien uit naar een gezegend Paasfeest!

Groetjes Juf Linda & Juf Arina

 Van de Zondagsschool (2)

Ha meiden en jongens, 

Wat is het fijn om te zien dat iedereen zo trouw naar de zondagsschool komt, we hebben het goed met elkaar. De Bijbelverhalen gingen de laatste keer over het einde van Johannes en de verheerlijking op de berg. We hebben mooie posters met teksten over Pasen ingekleurd, ze zullen overal in de kerk worden opgehangen. Om alvast te onthouden:

Op D.V. vrijdagmorgen 7 april is er een Goede Vrijdagbijeenkomst  voor alle kinderen van 4 – 12 jaar.

Met de paasviering op 2e Paasdag nemen we afscheid van Sem en Joas. We laten hen vertellen hoe hun tijd op de zondagsschool voor hen geweest is. Hieronder de terugblik van Sem:

Hoe lang heb je op de zondagsschool gezeten? Al 8 jaar, sinds mijn 4e verjaardag. Ik ging altijd met plezier.

Heb je mooie herinneringen aan een zondagsschoolmoment of  uitje? Ja, ik vond alles meestal wel leuk, maar vooral de uitstapjes.

Naar welke school/klas hoop je na de zomervakantie te gaan en heb je al een beroep dat je leuk vindt? Naar het Calvijn College in Goes, locatie Klein-Frankrijk klas 1. Dat lijkt me wel leuk. Ik weet het nog niet zo goed wat ik wil worden, maar in de bouw lijkt me misschien wel wat. Maar ik zie het later wel  .

Welke psalm/ lied vind je mooi? Ik vind psalm 72 heel mooi vooral met bovenstem. Als lied vind ik ‘zoek eerst het koninkrijk van God’ heel mooi. Ik vind alles wel mooi maar vooral die psalm/lied.

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche