U bent hier

Orgelcommissie

Voor de aanschaf van een nieuw kerkorgel is de orgelcommissie in het leven geroepen. Zij organiseren activiteiten voor het verwerven van inkomsten voor een bijzonder doel. 

Van de Orgelcommissie
Beste gemeenteleden,
Komend najaar ondergaat het kerkorgel een grote verbouwing. Dat is nodig om de fouten te verhelpen, die 6 jaar geleden zijn gemaakt bij de plaatsing van het orgel in onze kerk. We zullen dit hieronder verder toelichten.
In 2011 konden we het orgel van de CGK uit Klundert ‘voor niets’ overnemen, omdat deze gemeente door teruglopend ledental werd opgeheven. Tijdens ons bezoek in Klundert waren we erg enthousiast over het instrument: het zag er mooi uit, klonk goed en het was goed onderhouden. Wel was het eigenlijk iets te klein voor onze kerk om de gemeentezang goed te kunnen begeleiden. Daarom werd aan orgelbouwer Nijsse gevraagd of het mogelijk was het orgel uit te breiden met een tweede klavier en een aantal pijpen uit ons vorige orgel, om zo de draagkracht van het instrument te vergroten.
Uitbreiden van het orgel was volgens orgelbouwer Nijsse geen probleem: het was volgens hem mogelijk om het orgel met 300 extra pijpen uit te breiden, zodat er uiteindelijk in totaal 850 pijpen in de bestaande orgelkas uit Klundert zouden komen te staan. Hiermee gingen we akkoord en in 2014 werd het orgel zo opgeleverd.
Een orgel moet echter ieder jaar gestemd worden, omdat het anders vals gaat klinken. Dit ging de afgelopen jaren niet geheel naar wens. We hebben daarom in 2019 twee orgelbedrijven en een orgeladviseur naar het orgel laten kijken om hen het onderhoud van het orgel in handen te geven. Beide orgelmakers hebben het orgel uitgebreid bekeken, maar door de wijze van opbouw van het orgel was het volgens hen bijna onmogelijk en zeer arbeidsintensief om het te kunnen stemmen en onderhoud te geven.
In september 2019 hebben rond tafel gezeten met orgelbouwer Nijsse waarbij hij de bevindingen van de orgelmakers erkende over de wijze waarop het orgel is uitgebreid. Daarop heeft hij het voorstel gedaan om op zijn kosten het orgel aan te passen, om de problemen te verhelpen.
Komende maanden wordt het orgel dus verbouwd. Het deel van het orgel dat vanuit de kerk zichtbaar is, blijft. Achter deze orgelkas wordt een tweede, nieuwe orgelkas gebouwd van ruim 2 meter breed, 1 meter diep en 3 meter hoog. Tussen de bestaande en de nieuw te bouwen kas komt een looppaadje. Van de 850 pijpen die nu in de bestaande orgelkas zitten, verhuizen er 350 naar de nieuwe kas. Daardoor ontstaat er in de bestaande kas meer ruimte om overal goed bij te kunnen om het orgel te stemmen en te onderhouden.
Wat meer technische informatie: de windlade voor het tweede klavier, die tijdens de uitbreiding in 2014 nieuw is gemaakt, wordt hergebruikt in de nieuw te bouwen kas. Daarnaast wordt er een nieuwe windlade gemaakt, waarop de pijpen van het pedaal worden geplaatst. Deze komt achterin de nieuwe kas te staan. De mechanieken (tractuur) van het tweede klavier en het pedaal worden nieuw gemaakt en aangelegd, evenals de mechanieken van de registertrekkers, die rechts naast de speeltafel van het orgel zitten. Er wordt dus niets geëlektrificeerd: het orgel blijft geheel mechanisch. De balg en de windmotor die het orgel van lucht voorzien, worden verplaatst naar de zijkant van de galerij (waar in het verleden de stoelen stonden). Er komen nieuwe windkanalen om de windlade van het tweede klavier en de pedaallade van lucht te voorzien.
Hartelijke groeten van de orgelbouwcommissie

 

 

 

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche