U bent hier

De Wingerd

 

 

Christelijke Gereformeerde Kerk

ZAAMSLAG

Axelsestraat 9, 4543CD Zaamslag

tf.  0115 - 432331

 

VERHUURREGLEMENTEN/TARIEVENLIJST

VERSIE 15 jan 2021/AH

Verhuurvoorwaarden, zowel geldend voor de verhuur van de Wingerd als de Kerkzaal:

1. wie kan er huren:

     -       gemeenteleden

     -       niet-gemeenteleden in overleg met kerkenraad. Zie punt 7.

     -       aan de plaatselijke kerk (CGK Zaamslag) gerelateerde verenigingen

     -       kerk (CGK) gerelateerde verenigingen

    -        interkerkelijke verenigingen

    -        overige verenigingen, activiteiten, groepen van personen, personen, met instemming van de 

             kerkenraad.  Zie punt 7.

Minimumleeftijd van de huurder: 18 jaar.

Onder verenigingen worden mede verstaan organen, instellingen, stichtingen, commissies en zangkoren.

Onder huur wordt mede verstaan gebruik.

2. toegestane activiteiten:

1. alle activiteiten, die direct verband houden met het functioneren van de kerkelijke gemeente en het     gemeentelijk leven;

2. vergaderingen/bijeenkomsten die verband houden met het geheel van de Christelijke Gereformeerde Kerken;

3. activiteiten van verenigingen, die door de CGK onderschreven worden. Eventueel  te toetsen door kerkenraad door bijv. het overleggen van statuten of huishoudelijk reglement.

3. niet-toegestane activiteiten:

    -         in de gebouwen is roken niet toegestaan;

   -          ’s zondags wordt niet verhuurd;

   -          het zichzelf toegang verschaffen tot andere ruimten als dit niet schriftelijk is  overeengekomen.

4. huishoudelijke regels:

                1. de verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele letselschade;

                2. de huurder is aansprakelijk voor eventuele schaden aan inventaris, gebouwen en directe omgeving;;

                3. de huurder zorgt dat hij 2 assistenten heeft die hem bij eventuele calamiteiten helpen;

4. bij een eventuele calamiteit, zoals brand of wateroverlast, of interventie van politie en/of brandweer, wordt           dit  door de huurder direct aan de koster of scriba gemeld.

5. begrafenissen en condoleances:

Bij een begrafenis en/of condoleances betreffende een  gemeentelid en een reeds gemaakte afspraak voor huur door anderen, hebben begrafenis en/of condoleances voorrang, maar graag zo mogelijk een regeling in goed onderling overleg.

6. regels, handhaving en verantwoordelijkheid:

Door overheid opgelegde regels voor gebruik van publieke ruimten/gebouwen, vervangen of vullen bovenstaande regels aan. Naleving valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

Kerkenraad/verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor naleving en handhaving van de op dat moment geldende Covid-19 -  of daarmede vergelijkbare maatregelen.

7. uitsluitingen:

Uitgesloten van huur zijn verenigingen, groepen van personen of  personen, die in welke vorm dan ook handelen, leven en communiceren in strijd met de leer van de kerk CGK Zaamslag.

De kerkenraad kan te allen tijde besluiten tot het al dan niet laten doorgaan van een samenkomst, of het ontbinden van een afspraak die gemaakt is, zonder opgaaf van reden en teruggave van kosten.

de Wingerd

1. aanvragen voor huur:

 • bij de beheerder
 • bij afwezigheid daarvan vervangend beheerder/koster
 • voor periodieke huur bij de Commissie van Beheer/kerkenraad.

 

2. extra  toegestane activiteiten:

1. bijzondere gelegenheden en gebeurtenissen betreffende gemeenteleden, zoals nieuwjaarsbijeenkomsten, verlovingen, bruiloften, jubilea, verjaardagen en condoleances;

2,. verantwoord drankgebruik.

 

3. huishoudelijke regels de Wingerd:

                1. binnen de overeengekomen huurtijd, is het volgende voor de huurder:

                               -  het klaarzetten en opruimen van de zaal, inclusief keukenruimte;

                               -  alles schoon en terug op zijn plaats in de daarvoor bestemde kasten;

                                -  de vaatwasser leeg en opgeruimd;

                               -  de tafels en stoelen zijn schoon;

                               -  de vloeren zijn schoon gedweild;

                               -  eventuele schaden worden gemeld aan de beheerder op een schadeformulier;

                               -  handhaven overeengekomen huurtijd;

                               -  beheer van de sleutel;

                4. handdoeken, theedoeken, vaatdoeken en kleedjes voor de tafels zijn ter plaatse

                beschikbaar;

                5. aanwezige telefoon zo weinig mogelijk gebruiken, alleen lokaal verkeer is mogelijk.

Kerkzaal

1. aanvragen voor huur:

  -  bij de kerkenraad

 

2. extra toegestane activiteiten:

1. bijzondere gelegenheden en gebeurtenissen, zoals huwelijksbevestiging, begrafenis, condoleances en herdenkingsdienst betreffende:

                                               -  een gemeentelid

                                               -  een niet-gemeentelid;

2. gebruik van de geluidsinstallatie en/of audiovisuele middelen is slechts toegestaan met instemming van kerkenraad;

3. niet toegestane activiteiten:

                   -           drankgebruik, behalve eventueel koffie/thee mits met instemming van kerkenraad.

4. huishoudelijke regels:

                1. binnen de overeengekomen huurtijd, is het volgende voor de huurder:

                               -  het na huur zo schoon mogelijk achterlaten van de zaal;

                               -  eventuele schaden melden aan de beheerder op een schadeformulier;

                               -  handhaven overeengekomen huurtijd;

 •  

BIJLAGE

Tarievenlijst 2021

N.B.:

1. Alle tarieven worden elk jaar met de uitgifte van een nieuwe Tarievenlijst automatisch aangepast aan de hand van het CBS-inflatiecijfer  (jan. 2021: + 1,3 = 1,013 x ).

2. Voor niet-gemeenteleden wordt de berekende huurprijs met eventueel bijkomende kosten  automatisch verhoogd met een vaste toeslag van €  25,33 per factuur.

 

huurprijzen:

De huurprijs voor de Wingerd bedraagt:

 • voor de eerste 2 uren of minder                          vast tarief van €   50,65 per keer
 • voor alle meerdere uren                                       €   10,13 per uur
 • gebruik statafels                                                   €     2,53 per stuk per keer
 • gebruik beamer                                                     €   10.13 per keer
 • gebruik crèche                                                      €   10,13 per keer
 • vergoeding schaden                                              in overleg met beheerder.

De huurprijs voor de Kerkzaal bedraagt:

 • voor de eerste 2 uren of minder                           vast tarief van €  182,34 per keer
 • voor alle meerdere uren                                      €    50,65 per uur
 • gebruik geluidsinstallatie/

audiovisuele middelen€30,39 per keer.

Huurders, zijnde aan de plaatselijke kerk (CGK Zaamslag) gerelateerde verenigingen, mogen gratis gebruik maken van de Wingerd en de Kerkzaal. Onder huurders worden mede verstaan organen, instellingen, stichtingen, commissies en groepen van personen.

Ook bij de begrafenis en/of condoleances betreffende een overleden gemeentelid wordt voor het gebruik van de Wingerd en/of Kerkzaal geen huur in rekening gebracht.

 

consumpties:

Bij begrafenissen en/of condoleances worden voor de consumpties de navolgende kosten in rekening gebracht:

 • koffie of thee                                                                       €   1,01 per kopje
 • koffiemelk                                                                            de kosten van aanschaf
 • koekjes, cakes, koffiekoeken, broodjes                                de kosten van aanschaf
 • bediening (te regelen met de beheerder)                           €   15,19 p.p.p.u.

 

 

koster/organist:

Voor het inschakelen van een koster en/of organist wordt een bedrag in rekening gebracht van:                

 • €  30,39  vast tarief p.p. voor 2 uur of minder
 • voor alle uren meer dan deze 2 uur € 15,19 p.p.p.u..

In goed overleg mag men zo gewenst zelf een organist regelen.

De kosten voor een koster en/of organist worden niet in rekening gebracht wanneer het een gemeentelid betreft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche