U bent hier

CGK Zaamslag

 

Geachte broeders en zusters

 
In navolging van de verruimde maatregelen rondom het Corona virus, is de kerkgang in blokverdeling komen te vervallen. De ruimte in ons kerkgebouw icm de voorzieningen en ventilatie laat het toe om als gemeente samen te komen. We houden ons aan de regels mbt 1,5 meter afstand, ontsmetten de handen bij binnenkomst, vullen van de banken op van voor naar achter en  verlaten  de kerk aan de achterzijde van het gebouw (looprichting).
Wanneer er vanuit overheidswege iets verandert, worden de aanpassingen 's zondags bij de mededelingen afgegeven. 
Niet leden van de CGk Zaamslag zijn welkom tijdens de diensten, mits ze hun aanwezigheid als gast nadrukkelijk melden bij de koster. De koster zal gasten ook van een plaats voorzien."

In verband hiermee, en de druk die dit bij de kosters zal geven wordt aandacht gevraagd voor:

- het tijdig in de kerk komen.

- het gebruik maken van de gehele kerkzaal.

- de koster deelt de kerk in mbt 1,5 meter afstand.

We wensen u gezegende diensten toe.

Hartelijke groeten,

Uw Kerkenraad.

 

 

 

 

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche