U bent hier

Zondagsschool "Samuel"

De zondagsschool kan bezocht worden door kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Ook kinderen van buiten onze gemeente zijn van harte welkom! Er wordt het hele jaar door zondagsschool gehouden behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. Het tijdstip van de samenkomst is op zondag eenmaal in de veertien dagen, direct na de middagdienst. (omstreeks half vijf) tot half 6. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en iets creatiefs gedaan.  

Van de Zondagsschool.

Lieve jongens en meisjes.

We zijn al weer druk aan het oefenen met het kerstprogramma!  Wat is het toch fijn om te mogen zingen tot eer van God en een mooie tekst te leren. De Heere Jezus kwam ook voor ons naar de aarde. Hij kwam om miljoenen mensen die in Hem geloven te redden van hun zonden.  Als je daarover nadenkt, dan word je er stil van... Wat een groot wonder! Vragen jullie aan de Heere of Hij ons helpen wil met het uitvoeren van het kerstprogramma en of Hij ons in het nieuwe jaar een fijne en gezegende tijd wil geven op de zondagsschool? In het nieuwe jaar hopen wij in Groep 1 een verhaal te horen over de 12-jarige Jezus, de keer daarop horen wij hoe Jezus Zijn 12 discipelen roept . Groep 2 hoort het verhaal dat Jezus gedoopt wordt, maar dat Hij ook door de duivel verzocht wordt in de woestijn.  Jullie kunnen het stukje thuis in jullie Bijbel al eens lezen, je kunt het vinden in Mattheüs 3 vers 13-17 en Mattheüs 4 vers 1-11. De keer daarop horen jullie net als groep 1 het verhaal van de roeping van de 12 discipelen, weten jullie al hun namen? Dit kunnen jullie vinden in Mattheüs 4:12-25 en in Mattheüs 5:13-16. 

Tot de volgende keer! 

We wensen jullie een hele fijne kerstvakantie!

Een hartelijke groet van juf Linda, juf Arina, juf Annalies, juf Ieneke, juf Nelly en juf Lisanne.

 

 

Aanstaande zondag

Zondag hoopt in beide diensten kandidaat G. van Vliet ons voor te gaan. De extra collecte is dan voor het onderhoud aan de gebouwen en het inventaris. 

Er is tijdens de diensten creche.