U bent hier

Zondagsschool "Samuel"

De zondagsschool kan bezocht worden door kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Ook kinderen van buiten onze gemeente zijn van harte welkom! Er wordt het hele jaar door zondagsschool gehouden behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. Het tijdstip van de samenkomst is op zondag eenmaal in de veertien dagen, direct na de middagdienst. (omstreeks half vijf) tot half 6. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en iets creatiefs gedaan.  

Van de Zondagsschool.

Op zondag 1 mei hoorden we het verhaal van de zieke Naäman en het Syrische meisje. Ze wist zeker dat haar meester beter zou worden als hij in Israël bij de profeet Elisa was geweest. Dat meisje geloofde in de Heere Jezus. En ze vertelde ook over Hem. We praatten er nog even over door of wij ook wel eens over de Heere Jezus vertellen met onze vriendjes of vriendinnetjes.. Doe het maar! Naäman kreeg van de koning een brief en cadeaus mee voor koning Joram van Israël. We vroegen ons allemaal af of wij dat ook zouden kunnen doen? Kunnen wij ook een brief aan koning Willem Alexander geven? Nou en of! We deden onze uiterste best op verschillende tekeningen over het Bijbelverhaal, en er werden brieven geschreven voor onze koning waarin verteld werd over de kerk en de zondagsschool, en zelfs Bijbelteksten stonden er op! Wat mooi. In een grote envelop zijn al jullie werkjes in de grote oranje brievenbus gegaan. Wie weet hebben wij binnenkort ook post…

Een lieve groet, Juf Nelly, Juf Linda en Juf Arina

Afgelopen keer was alweer de één na laatste bijeenkomst dit seizoen. Met de kinderen van de oudste groep luisterden we naar het verhaal van de Emmaüsgangers; Kleopas en… tja het zou zijn vrouw Maria geweest kunnen zijn (Joh. 19:25) of iemand anders. Het staat niet duidelijk in de Bijbel. Maar het gaat er vooral over dat hun ogen werden geopend en dat ze Jezus als de opgestane Heiland mochten zien. Daarna deden we er met elkaar nog een spel over.

Juf Annalies, Juf Annika en Juf Nadine

Namens alle leiding:

Wat waren we blij verrast en verwonderd dat er zoveel kinderen waren op Goede Vrijdag bij de kinderbijeenkomst. Het was een mooie ochtend. We hoorden een verhaal, schilderden een prachtig schilderij met een kruis en genoten van heerlijke pannenkoeken. Via deze weg willen we iedereen die ons heeft geholpen met de spelletjes, het knutselen, of het bakken van pannenkoeken heel hartelijk bedanken! Fijn dat jullie dit wilden doen. Op 2e Paasdag hebben we voor een volle kerk gezongen en teksten opgezegd over het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. ’O God ik wil Uw wonderen verhalen, in U wil ik mij verheugen’, zongen jullie. We bidden dat dit het verlangen van ons allen mag zijn. Ook werd er aandacht besteedt aan het afscheid van Silvana en Justin. Ze kregen beiden een geschenk namens de kerkenraad. Door de gemeente werden ze toegezongen: ‘’Heer wees hun Gids’’. We wensen jullie allebei alle Goeds toe voor de toekomst!

Op D.V. 27 mei staat het uitje gepland. Hebben jullie er ook al zin in?

Een lieve groet,

Juf Annika, Juf Annalies, Juf Nadine, Juf Nelly, Juf Arina en Juf Linda 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 22 mei gaat ons in beide diensten voor

ds. H.H. de Haan

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche