U bent hier

Zondagsschool "Samuel"

De zondagsschool kan bezocht worden door kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Ook kinderen van buiten onze gemeente zijn van harte welkom! Er wordt het hele jaar door zondagsschool gehouden behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. Het tijdstip van de samenkomst is op zondag eenmaal in de veertien dagen, direct na de middagdienst. (omstreeks half vijf) tot half 6. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en iets creatiefs gedaan.  

Van de Zondagsschool.

Hoi jongens en meisjes,

Na de oproep in het laatste kerkblad hebben we 2 aanmeldingen gekregen. Juf Ineke en juf Lisanne willen we hierbij hartelijk welkom heten!  We zijn erg blij dat ze ons willen helpen met leiding geven. Ook zijn er 4 nieuwe kinderen, waarvan sommige in de achterliggende periode 4 jaar zijn geworden. Welkom: Julia, Levy, Henrie en Adrian! Verder willen we dit jaar meer leeftijdsgericht gaan werken. Dit houdt in dat de groep in tweeën wordt gesplitst. Dit doen we omdat de groep steeds groter wordt, zo kunnen we meer op niveau werken.

De 1e groep bestaat uit kinderen in de leeftijd t/m 6 jaar

De 2e groep bestaat uit kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar

Hoi jongens en meisjes,

Het is alweer bijna Kerstfeest. We mogen weer gaan oefenen voor het kerstprogramma! Ook op de Zondagsschool gaan we over deze mooie gebeurtenis nadenken.Elisabeth, de nicht van Maria, is in blijde verwachting van de voorloper van de Heere Jezus. We gaan met groep 1 luisteren naar het verhaal van de geboorte van Johannes de Doper. Groep 2 hoort het verhaal van de engel Gabriel, hij komt Maria opzoe- ken  en haar de blijde boodschap vertellen.  Ook krijgen beide groepen de week erna een mooi Kerstverhaal te horen.

We hopen jullie de volgende keer weer te zien!

Groetjes,

Juf Annalies, Juf Linda, Juf Arina, Juf Nelly, Juf Ieneke en Juf Lisanne 

 

 

 

Aanstaande zondag

Zondag hoopt in beide diensten kand J. C. Pronk ons voor te gaan. De extra collecte is dan voor de Kerkelijke Kassen. 

Er is tijdens de diensten creche.