U bent hier

Zendingscommissie "Laat de heidenen weten..."

De zendingscommissie heeft als taak de zendingsgedachte in de gemeente te stimuleren door middel van diverse activiteiten. Zo wordt er onder andere een bloemschik avond georganiseerd. Ook verzorgt zij de zendingsbusjes en de inning van de jaarlijkse bijdragen. 

Beste gemeenteleden,
 Vanaf dit seizoen zullen de zending- en evangelisatiecommissie fungeren als één commissie.
Aangezien we veel raakvlakken hebben en beiden op zoek zijn naar leden hebben we met toestemming van de kerkenraad de handen ineen geslagen. Hierdoor hebben wij een breder draagvlak en kunnen de functies beter verdeeld worden. Op D.V. woensdag 20 juni om 19.30 uur is er in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Terneuzen  een evangelisatieavond waarin Ds. Meeuwse hoopt voor te gaan. Hij zal verschillende aspecten van het evangelisatie werk belichten. De collecte is bestemd voor de W.V.T. Iedereen is op deze avond van harte welkom. In de hal ligt ook een nieuwsbrief met verslagen van verschillende vrijwilligers. Ook is het rekening nummer van de werkgroep hierin vermeld. Hierop kunt u een gift storten voor het werk onder de vluchtelingen c.q. statushouders.

Aanstaande zondag

Aanstaande zondag hoopt onze eigen predikant ons voor te gaan. De extra collecte is dan bestemd voor de diaconie. Klik hier voor het rooster van de kinderoppas.

Ontwikkeld door Verolme Development