U bent hier

Zendingscommissie "Laat de heidenen weten..."

De zendingscommissie heeft als taak de zendingsgedachte in de gemeente te stimuleren door middel van diverse activiteiten. Zo wordt er onder andere een bloemschik avond georganiseerd. Ook verzorgt zij de zendingsbusjes en de inning van de jaarlijkse bijdragen. 

Beste gemeenteleden,
 Vanaf dit seizoen zullen de zending- en evangelisatiecommissie fungeren als één commissie.
Aangezien we veel raakvlakken hebben en beiden op zoek zijn naar leden hebben we met toestemming van de kerkenraad de handen ineen geslagen. Hierdoor hebben wij een breder draagvlak en kunnen de functies beter verdeeld worden.

Nieuws van de werkgroep vluchtelingen      

Op D.V. dinsdag 10 april  hopen we een toerustingavond te houden voor de vrijwilligers die betrokken zijn bij het werk onder de vluchtelingen die in onze buurt zijn komen wonen.

Evangelist Van Setten wil met ons nadenken over onder meer:

 

  • Hoe bouw je een relatie op met mensen uit een andere cultuur, met name moslims?

  • Hoe breng je de Bijbel ter sprake?

  • Welke eigenschappen heb je nodig als vrijwilliger?

Verder zullen we de tijd nemen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Ook als je geïnteresseerd bent om vrijwilliger te worden ben je hartelijk welkom op deze avond!

De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de kerk van de Ger. Gem. in Nederland, Kerklaantje 1 in Terneuzen. We hopen veel (nieuwe) vrijwilligers te ontmoeten.

 

Aanstaande zondag

Aanstaande zondag hoopt onze eigen predikant ons voor te gaan. De extra collecte is dan bestemd voor de diaconie. Klik hier voor het rooster van de kinderoppas.

Ontwikkeld door Verolme Development