U bent hier

Zendingscommissie "Laat de heidenen weten..."

De zendingscommissie heeft als taak de zendingsgedachte in de gemeente te stimuleren door middel van diverse activiteiten. Zo wordt er onder andere een bloemschikavond georganiseerd. Ook verzorgt zij de zendingsbusjes en de inning van de jaarlijkse bijdragen. 

De zending- en evangelisatiecommissie fungeren als één commissie.

Aangezien we veel raakvlakken hebben en beiden op zoek zijn naar leden hebben we met toestemming van de kerkenraad de handen ineen geslagen. Hierdoor hebben wij een breder draagvlak en kunnen de functies beter verdeeld worden.

Zendingsbijdrage 2020

De komende tijd is het weer tijd voor de zendingsbijdrage. Het komende jaar willen we het op een andere manier “ophalen”. In dit kerkblad zal een envelop zitten waar u de vaste bijdrage van €7,50 per belijdend lid in kan doen. Deze envelop kunt u in de groene collectebus deponeren in de garderobe.

U kunt de bijdrage aan de zending ook overmaken op bankrekening: NL96RBRB0827548761 t.n.v. EC Efraïm.

Elke laatste vrijdagmorgen van de maand leven we mee met diegenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Op vrijdag 24 september hopen we om 10 uur weer bij elkaar te komen in de Wingerd.

Iedereen, jong en oud, van harte welkom.

 

Aanstaande zondag

 

Lees hier het besluit van de kerkenraad inzake de maatregelen

D.V. zondag 24 oktober gaat onze eigen predikant, ds S.M. Buth, ons voor. 

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur .

 Er is oppas in de crèche voor de kleintjes.