U bent hier

Zendingscommissie "Laat de heidenen weten..."

De zendingscommissie heeft als taak de zendingsgedachte in de gemeente te stimuleren door middel van diverse activiteiten. Zo wordt er onder andere een bloemschik avond georganiseerd. Ook verzorgt zij de zendingsbusjes en de inning van de jaarlijkse bijdragen. 

Beste gemeenteleden,
Op 12 september is het nieuwe seisoen van start gegaan. Vanaf dit seizoen zullen de zending- en evangelisatiecommissie fungeren als één commissie.
Aangezien we veel raakvlakken hebben en beiden op zoek zijn naar leden hebben we met toestemming van de kerkenraad de handen ineen geslagen. Hierdoor hebben wij een breder draagvlak en kunnen de functies beter verdeeld worden.
 
Op Tweede Kerstdag D.V. dinsdag 26 december, organiseert de zending- en evangelisatiecommissie samen met de zondagsschool een dienst voor de gemeente en belangstellenden. We hopen dat u in de gelegenheid zult zijn om te komen en dat u vrienden, bekenden en buren wilt uitnodigen om mee te gaan.
Deze dienst begint om 10.00 uur. Wij wensen u en elkaar Gods zegen toe.
 
Tot zover een update van de ZEC.

Met vriendelijke groet, Sandra Verhelst

Aanstaande zondag

Aanstaande zondag hoopt onze eigen predikant ons voor te gaan. De extra collecte is dan bestemd voor de diaconie. Klik hier voor het rooster van de kinderoppas.

Ontwikkeld door Verolme Development