U bent hier

Zendingscommissie "Laat de heidenen weten..."

De zendingscommissie heeft als taak de zendingsgedachte in de gemeente te stimuleren door middel van diverse activiteiten. Zo wordt er onder andere een bloemschikavond georganiseerd. Ook verzorgt zij de zendingsbusjes en de inning van de jaarlijkse bijdragen. 

De zending- en evangelisatiecommissie fungeren als één commissie.

Aangezien we veel raakvlakken hebben en beiden op zoek zijn naar leden hebben we met toestemming van de kerkenraad de handen ineen geslagen. Hierdoor hebben wij een breder draagvlak en kunnen de functies beter verdeeld worden.

We richten ons als ZEC hoofdzakelijk op het gebied Tajmyr in het noorden van Siberië waar ds. Oleg Ljoebitsj onder barre omstandigheden probeert het Evangelie te verkondigen, maar we mogen ook andere gebieden niet vergeten wanneer de nood daar hoog is. Het nieuws is misschien voor ons al naar de achtergrond verdrongen, maar voor de bewoners van het eiland Sulawesi zijn de zware aardbeving en vloedgolf van eind september nog een dagelijkse realiteit. De zustergemeente van onze kerken Geraja Toraja Mamasa (GTM) probeert in het zendingsgebied Bunggu hulp te bieden. U kunt hen hierbij helpen via de Noodhulpactie die is opgestart. Meer hierover kunt u lezen op de website: www.cgk.nl/project/noodhulp-sulawesi.

Wilt u hen ook in uw gebed gedenken.

Zendingsbijdrage 2018

Ondanks de oproep in het kerkblad hebben we nog niet alle jaarlijkse zendingsbijdragen mogen ontvangen. Met deze bijdrage (€ 7,50 per belijdend lid) steunt u het werk van de Zendingsdeputaten in de diverse gebieden over de wereld. Als ZEC streven we ernaar het bedrag dat we aan het Landelijk Kerkelijk Bureau moeten afdragen (per belijdend lid € 11,20 voor Zending en € 4,00 voor Evangelisatie) bijeen te brengen. Uiteraard in combinatie met de andere acties die we jaarlijks mogen houden.Om het u mogelijk te maken uw bijdrage te doen hebben we in de hal van de kerk een bus met opschrift ‘Zendingsbijdrage’ neergezet.

Uiteraard kunt u uw bijdrage ook gewoon per bank overmaken naar rekeningnummer NL96RBRB0827548761 t.n.v. ZEC Efraïm.

Elke laatste vrijdagmorgen van de maand komen we in de consistorie bij elkaar om mee te leven met de Vervolgde Kerk. We beginnen om 10.00 uur.

D.V. 25 januari en 22 februari is ieder van harte uitgenodigd.

 

Aanstaande zondag

Aanstaande zondag hoopt  onze eigen predikant ons voor te gaan. De extra collecte is dan voor de Diaconie.

Klik hier voor het rooster van de kinderoppas.