U bent hier

Zendingscommissie "Laat de heidenen weten..."

De zendingscommissie heeft als taak de zendingsgedachte in de gemeente te stimuleren door middel van diverse activiteiten. Zo wordt er onder andere een bloemschikavond georganiseerd. Ook verzorgt zij de zendingsbusjes en de inning van de jaarlijkse bijdragen. 

De zending- en evangelisatiecommissie fungeren als één commissie.

Aangezien we veel raakvlakken hebben en beiden op zoek zijn naar leden hebben we met toestemming van de kerkenraad de handen ineen geslagen. Hierdoor hebben wij een breder draagvlak en kunnen de functies beter verdeeld worden.

Zendingsbijdrage 2020

De komende tijd is het weer tijd voor de zendingsbijdrage. Het komende jaar willen we het op een andere manier “ophalen”. In dit kerkblad zal een envelop zitten waar u de vaste bijdrage van €7,50 per belijdend lid in kan doen. Deze envelop kunt u in de groene collectebus deponeren in de garderobe.

U kunt de bijdrage aan de zending ook overmaken op bankrekening: NL96RBRB0827548761 t.n.v. EC Efraïm.

 

Aanstaande zondag

 

Zondag 17 januari hoopt ds H.H. de Haan ons voor te gaan. 

 De diensten beginnen om 10.00 en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de creche.