U bent hier

Zendingscommissie "Laat de heidenen weten..."

De zendingscommissie heeft als taak de zendingsgedachte in de gemeente te stimuleren door middel van diverse activiteiten. Zo wordt er onder andere een bloemschikavond georganiseerd. Ook verzorgt zij de zendingsbusjes en de inning van de jaarlijkse bijdragen. 

De zending- en evangelisatiecommissie fungeren als één commissie.

Aangezien we veel raakvlakken hebben en beiden op zoek zijn naar leden hebben we met toestemming van de kerkenraad de handen ineen geslagen. Hierdoor hebben wij een breder draagvlak en kunnen de functies beter verdeeld worden.

Zendingsbijdrage 2022

De komende tijd is het weer tijd voor de zendingsbijdrage. Het komende jaar willen we het op een andere manier “ophalen”. In dit kerkblad zal een envelop zitten waar u de vaste bijdrage van €7,50 per belijdend lid in kan doen. Deze envelop kunt u in de groene collectebus deponeren in de garderobe.

U kunt de bijdrage aan de zending ook overmaken op bankrekening: NL96RBRB0827548761 t.n.v. EC Efraïm.

Beste gemeente.

Wij verkopen weer postzegels. Deze keer zitten 21 postzegels in  een zakje. De prijs hiervan is € 20,50. Eén postzegel is genoeg wanneer u een kaart of brief wilt versturen. De winst komt geheel ten goede aan de zendingcommissie. U kunt de postzegels afhalen of bestellen bij Anja Guiljam  06 34280338 of Peter Poppe 0115-697350

Een hartelijke groet van de Zendings- en Evangelisatiecommissie

 

 

 

 

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 05 Februari 10.00 uur en 15.00 uur ds. S.M. Buth

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche