U bent hier

Vrouwenvereniging "Dient den Heere"

Na een periode van rust hopen wij op woensdag 29 januari weer bijeen te komen. We behandelen voor de Pauze een Bijbels onderwerp. Na de pauze is er een vrije bijdrage door één van de leden.

Nieuwe leden, ook jongeren, zijn van harte welkom eens een avond bij te wonen.

Presidente :           Zr. J. de Feijter – van Hoeve  / Zr. J.A. Koopman – de Feijter

Secretaresse :       Zr. E. D. Piessens - Bakker
Penningmeester :  Zr. A.S Guiljam – Catseman

Aanstaande zondag

Zondag hoopt in beide diensten kandidaat G. van Vliet ons voor te gaan. De extra collecte is dan voor het onderhoud aan de gebouwen en het inventaris. 

Er is tijdens de diensten creche.