U bent hier

Vrouwenvereniging "Dient den Heere"

Afgelopen woensdagavond 13 april hebben we onze laatste vergadering van dit seizoen mogen houden. Waarin we stil hebben gestaan bij Pasen onder het thema “De weg die Hij moest gaan”. Ondanks dat we minder samen konden komen vanwege de Corona-maatregelen kunnen we met dankbaarheid terugkijken op fijne en goede avonden met elkaar. We zijn inmiddels uitgebreid naar 10 leden. We hopen van harte dat D.V. het komende seizoen nog meer dames zich aanmelden voor de vrouwenvereniging. Het is goed om met elkaar de Bijbel te openen.  Opbouwend, om daar verder over door te spreken en elkaar bij te staan in vragen die er leven. We vergaderen om de twee weken, de eerste avond zal zijn op D.V. 21 september om 19.30 uur in de Wingerd. Voor de pauze behandelen we een Bijbels onderwerp, na de pauze heeft één van de dames een vrije bijdrage.

Een hartelijke groet namens het bestuur.

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 3 juli gaat ons in beide diensten voor

ds W. J. van Gent

 De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche