U bent hier

Vrouwenvereniging "Dient den Heere"

Op woensdag 4 december hopen we weer te vergaderen. Voor de pauze wordt een Bijbels onderwerp behandeld. Na de pauze is er een vrije bijdrage door één van de leden. Nieuwe leden heten we van harte welkom! In overleg met de diaconie bereiden we ons voor op de komende Kerstfeestviering met de ouderen en alleenstaanden. Ook dit jaar hopen we op een mooie en gezellige middag met elkaar.

Kerstfeestviering ouderen en alleenstaanden

Hierbij willen we u informeren over de te houden Kerstfeestviering met de ouderen en alleenstaanden van de gemeente. Ook gasten die niet tot onze gemeente behoren zijn daarbij van harte welkom! Deze middag zal georganiseerd worden door de vrouwenvereniging samen met de diaconie. We hopen op D.V. woensdag 11 december samen te komen in de Wingerd. U bent vanaf 14.30 uur welkom voor een  kopje koffie of thee. Om 15.00 uur willen we met de Kerstfeestviering beginnen en daarna afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. In verband met de inkopen voor de maaltijd is het fijn als we weten hoeveel mensen er komen. U kunt zich hiervoor opgeven tot D.V 4 december  bij mevr. J.A Koopman Tel. 0115- 431507. Ook als u geen vervoer hebt kunt u contact opnemen, we halen u graag op.

We zien ernaar uit om velen te mogen ontmoeten op deze middag

Presidente :           Zr. J. de Feijter – van Hoeve  / Zr. J.A. Koopman – de Feijter

Secretaresse :       Zr. E. D. Piessens - Bakker
Penningmeester :  Zr. A.S Guiljam – Catseman

Aanstaande zondag

Zondag hoopt in beide diensten kand J. C. Pronk ons voor te gaan. De extra collecte is dan voor de Kerkelijke Kassen. 

Er is tijdens de diensten creche.