slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Meditatie Februari

Ik ben een vreemdeling op de aarde. (Psalm 119 : 19a

)Ik ben een gezel van allen die U vrezen. (Psalm 119 : 63a)

Meditatie Januari

En gij zult Zijn Naam heten Johannne  (Lukas 1:13b)                                                                      

Meditatie December.

Bidt zonder ophouden (1 Thessalonicenzen 5:17)

Meditatie November.

Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. (Psalm 42:2)                                                                                                              

Meditatie Oktober

 

“Zo verliet dan de vrouw haar watervat…”(Joh 4:28a)      

Pagina's

Aanstaande zondag

D.V. woensdag 25 november is het Dankdag. Dan hoopt in beide diensten ds K. Hoefnagel ons voor te gaan. De diensten beginnen om 14.30 uur en 19.00 uur. 

A.s. zondag 29 november  hoopt kand J.C. Pronk ons voor te gaan. 

 De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur. 

 

Er is oppas voor de kleintjes in de creche.