slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Meditatie Februari

Een hemels ontbijt

“Verzadig ons in de morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen”.                                                                                                                    (Psalm 90 : 14)

 

Meditatie Januari

 Gods heil is nabij

“want Mijn heil is nabij om te komen”  (Jesaja 56 : 1b)

 

Meditatie December.

Zeven lessen uit Salomo’s gebed ten tijde van het coronavirus

Meditatie November.

Is Mijn woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE; en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?    (Jeremia 23 : 29)

 

Meditatie Oktober

Gods Gids

En Filippus liep toe, en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest? En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten. (Handelingen 8 : 30-31)

 

Pagina's

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 5 december gaat ons in beide diensten onze eigen predikant voor. 

Deze beginnen om 10 uur en 15 uur. In de morgendienst is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

 Er is oppas in de crèche voor de kleintjes.