slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Meditatie Augustus en September.

“En Hij zeide tot hen: Komt gij in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten”. Markus 6:31)

.                                                                                                                           

Meditatie Juli

En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees (Hand 2:17a)

                                                                                                             

Pagina's

Aanstaande zondag

 

A.s zondag hoopt ds H.H. de Haan ons voor te gaan. In de middagdienst hoopt ons ds A.D.Fokkema van Kerkwerve voor te gaan.  Dit  in het bijzijn van 30 gemeenteleden die hiervoor zijn uitgenodigd.