slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Meditatie November.

Is Mijn woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE; en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?    (Jeremia 23 : 29)

 

Meditatie Oktober

Gods Gids

En Filippus liep toe, en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest? En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten. (Handelingen 8 : 30-31)

 

Meditatie Augustus

Laat je gezeggen door Gods Woord

Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de Profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
                                                                                                                                         Lukas 16: 31

Meditatie Juli

Vol van de Heilige Geest

Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht, en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God.
                                                                                                                             (Hand. 7 : 55) 

Meditatie Juni

BROOD DES LEVENS

En Jezus zeide tot hen: “Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.’                     Joh. 6:35

                                                                

Pagina's

Aanstaande zondag

 

Lees hier het besluit van de kerkenraad inzake de maatregelen

D.V. zondag 19 september gaat onze eigen predikant ons voor.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur .

 Er is oppas in de crèche voor de kleintjes.