slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Meditatie December

“Wij hebben dan altijd goede moed…..”

                                                                     ( 2 Kor. 5 :60)

Meditatie November

En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden….

(Joël 2 : 32)

Pagina's

Aanstaande zondag

Zondag hoopt in beide diensten onze eigen predikant ons voor te gaan. De extra collecte is dan voor het orgelfonds. 

Er is tijdens de ochtenddienst creche.