U bent hier

Meditatie Juli

                                                VOL VAN DE HEILIGE GEEEST

Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht, en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God.
                                                                                                                             (Hand. 7 : 55) 

Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Met een indringende redevoering heeft Stefanus de Joodse Raad terecht gewezen. Hij heeft hen ontdekt aan hun zonden. Tegelijk heeft hij hen ertoe opgeroepen zich te bekeren tot God. En niet minder heeft hij hen gewezen op de opgestane Heere Jezus als de Christus. Wanneer hij hen verwijt dat ze zich verharden en dat ze, net als hun voorvaders, de Heilige Geest tegenstaan, worden zij ontzettend boos.
We zouden kunnen opmerken: Had Stefanus dit beter niet voor zich kunnen houden? Wanneer hij vriendelijker en milder had gesproken, dan was hun verweer niet zo fel geweest. Hij heeft deze reactie toch zelf uitgelokt? Zulke verwijten treffen soms ook andere dienaren van het Woord, wanneer zij onverkort het Woord van God verkondigen en met een ontdekkende prediking komen. Dat wil er dan niet in en het roept ook nu nog zoveel verzet op. Toen Stefanus zulke oordelen uitsprak over het Sanhedrin door te zeggen dat zij de Heilige Geest weerstonden toen barstten hun harten, staat er. Ze ontploften van woede, zouden wij nu zeggen. Het stond meteen voor hen vast: Weg met hem. Nog nooit had iemand zó tegen de Joodse Raad gesproken. Maar ook nog niet eerder hadden zij te horen gekregen wat Stefanus hen vervolgens laat weten. Stefanus ziet wat! Hij ziet wat de anderen om hem heen niet zien. Want Stefanus ziet niet in de eerste plaats de dood voor ogen. Hij ziet alléén de Heere Jezus! Hij ziet de hemel geopend. En wat ziet hij dan in de hemel? .
De toorn van God, Die op de troon zit? Nee, Stefanus ziet daarin de heerlijkheid van God, Jezus, de Zaligmaker, zijn Zaligmaker. Wat zal dat een heerlijk moment zijn geweest voor deze getuige, om Jezus Zelf daar te zien. Onze ogen zijn van nature blind voor Hem. Maar naarmate de Heilige Geest in je hart werkt, gaan je ogen steeds meer open voor Jezus. Stefanus mag op deze dag, omringd door de vijanden van Jezus, met eigen ogen Jezus zien in de heerlijkheid van de Vader. Jezus, Die verhoogd is. Jezus, op de voornaamste plaats in de hemel, aan de rechterhand van de Vader.
Stefanus ziet dat niet alleen, maar getuigt er ook van. Hij is een getuige van Jezus Christus. Niet omdat hij zelf nou zo’n held is en al helemaal niet omdat de omstandigheden voor hem zo gunstig zijn. Als hij op de mensen om zich heen had gelet, had hij kunnen zwijgen en dit heerlijk uitzicht op Jezus voor zichzelf kunnen houden. Om zelf geestelijk te genieten. Maar Stefanus moet er van spreken, zoals we dit in het boek Handelingen meer dan eens aantreffen.
Want wat is het geheim? In Handelingen 2 staat dat allen vervuld werden met de Heilige Geest en zo gingen spreken. In Handelingen 4 staat dat Petrus en Johannes zo vervuld worden met de Heilige Geest dat ze vrijmoedig van Jezus getuigen. En zo ook hier, in Handelingen 7 is Stefanus op een opvallende wijze vervuld met de Heilige Geest. Wanneer wij voluit van Jezus willen getuigen, zullen we dit niet vanuit onszelf kunnen doen. Wil je echter werkelijk van Jezus getuigen, dan is dat het werk van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest neemt het uit Christus en verkondigt het ons. Hij laat ons zoveel van de Zaligmaker zien dat we vol van Hem worden. Naarmate de Heilige Geest in ons werkt, getuigen we van Jezus. Waar de Heilige Geest werkt, kan niemand dit keren. Je ziet het keer op keer dat mensen dan niet meer te houden zijn. Ze móéten van hun Heere getuigen, van wat ze van Hem gehoord en gezien hebben. Stefanus mag en moet ervan getuigen. En daarmee wordt hij gebruikt om aan alle Joden te verkondigen wie Jezus is en waar Hij is. Zij dachten van Jezus af te zijn. Maar ze komen nooit van Hem af. Stefanus is een evangelist. Want door zijn getuigenis en door zijn sterven heen wil de Heere mensen tot Zich trekken.

                                                                                                                              Ds. J. van Amstel.

Aanstaande zondag

A.s zondag hoopt ds H. Korving bij ons voor te gaan. 

 De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur. 

 

Er is oppas voor de kleintjes in de creche.