U bent hier

Meditatie Januari

En gij zult Zijn Naam heten Johannne  (Lukas 1:13b)                                                                      

Voor het geval u misschien mensen ontmoet die al spoedig hun hoofd schudden over de oude priester Zacharias, die moeite hebben om te geloven wat de engel zegt, dan is het goed te bedenken dat het ook helemaal niet zo eenvoudig is geweest. Want wat is eigenlijk de kern van de hemelse boodschap die hij ontvangt? Die ligt in de naam van het kind, dat hem zal geboren worden: JOHANNES, dat betekent: DE HEERE IS GENADIG. En om dat zomaar aan te nemen …Zacharias kijkt naar zichzelf en naar zijn vrouw en naar de omstandigheden. En dan moet hij tot de conclusie komen, dat het toch eigenlijk niet kan. Hij vindt in zichzelf geen enkele grond om de boodschap te geloven. DE HEERE IS GENADIG. Niet te geloven!  Misschien begrijpt u dat niet. Misschien zegt u, wanneer u die boodschap met de Kerstdagen weer hoort: O, dat wist ik al; dat is voor mij geen nieuws. Misschien zingt u de eerste Kerstdag mee om de eenvoudige reden dat het zo hoort. Misschien alleen daarom.

  Hij heeft gedacht aan Zijn genade.

En u begrijpt er niets van waarom de organist dan alle registers van het orgel opentrekt en de gemeente uit volle borst meezingt, zodat ’s Heeren huis inderdaad van vreugde druist. U vindt het allemaal gewoon, bekend, natuurlijk. Net zoals u soms mensen tegenkomt die zeggen dat ze natuurlijk een kind van God zijn. En dan zult u wel bestraffend naar Zacharias kijken en zeggen: Foei, priester van God, hoe durf je zo te reageren?’ Maar misschien begrijpt u Zacharias wel erg goed. Misschien zegt u ook, ziende op de omstandigheden van uw leven: 'Ik kan niet geloven dat God genadig is, want ik zie er niets van.' Misschien zegt u: Als ik mezelf zie, dan kan ik het zo moeilijk geloven waarom de Heere mij genadig zou zijn. Want dan zie ik zoveel zonde en zoveel ongerechtigheid. Dan moet ik wel denken dat het voor mij niet meer kan.  Nu, dat is ook zo. Van ons uit is het niet te begrijpen en niet te geloven dat de Heere genadig is. Er zijn bij ons geen aanknopingspunten en geen mogelijkheden te vinden. Wie genade iets gewoons, iets vanzelfsprekends vindt, heeft nog nooit zichzelf leren kennen. Maar – en daar ligt het geheim – de Heere zegt het Zelf. Het is een boodschap uit de hemel, die Zacharias ontvangt. En dit heil doet God ook nu nog verkonden. Hij zegt het Zelf. Dat is een reden om vrijmoedig te geloven. Daarom gaat Zacharias ook niet vrijuit en wordt hij gestraft...God zegt Zelf: IK BEN GENADIG. Onbegrijpelijk? Ja, maar daar is genade nu juist genade voor. Die kun je niet verdienen. Die kun je niet beredeneren. Die is geen product van een kloppend systeem. Genade is een uitvinding van de God aller genade. Hij zegt het in Zijn Woord en Hij wekt door Zijn Geest geloof in de betrouwbaarheid van Zijn spreken. En Hij laat het zien, in de kribbe van Bethlehem: DE HEERE IS GENADIG. Dat is de boodschap van Advent en Kerst. Daar kunnen we een oud jaar mee uit en een nieuw jaar mee in. Dat is het wonder van de God aller genade. Weet u wie het verstaan? Dat zijn zij die op Kerst zich verwonderen: Heere, hoe bestaat het dat U naar mij omziet, naar mij vraagt? Ze gaan leven van het wonder van een God, Die met ons niet doet naar onze zonden en ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. En in verwonderende aanbidding zingen ze, soms met tranen in de ogen vanwege het onbegrijpelijke handelen Gods in hun leven:

Komt verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint.

WANT HIJ IS GENADIG.                         

Ds J. Westerink

Aanstaande zondag

 

Zondag 17 januari hoopt ds H.H. de Haan ons voor te gaan. 

 De diensten beginnen om 10.00 en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de creche.