U bent hier

Meditatie December

“Wij hebben dan altijd goede moed…..”

                                                                     ( 2 Kor. 5 :60)

Wij zetten maar snel een vraagteken achter de woorden van Paulus, hoewel hij ze in 2 Kor. 5 als het ware met een uitroepteken neerschrijft. Altijd goede moed? Is dat niet te hoog gegrepen voor mensen zoals wij? Het is misschien wel weggelegd voor een enkeling die bijna geen moeite en verdriet in zijn leven meemaakt, bij wie alles altijd voor de wind gaat en voorspoed heeft. Die kan wel vervuld zijn van die goede moed. Of een ander, die op een bijzondere hoogte leeft van het geestelijke leven en daarmee op een eenzame hoogte staat, vrijwel door niemand anders te bereiken. Of is dit woord van de apostel eigenlijk een uiting van een wat luchthartig en oppervlakkig denkend mens, die de moeite wegwuift en aan de strijd van het geestelijke leven vreemd is? Verre vandaar!Meen niet dat Paulus ontslagen was van de moeiten en tegenslagen van het leven en dat hij niet midden in de branding gestaan heeft. We lezen een indrukwekkend verslag daarvan in 2 Kor. 4, waar hij spreekt over verdrukking, twijfelmoedigheid, vervolging enz. En u hoeft slechts Rom. 6 en 7 te lezen om te weten dat Paulus niet een gladgepolijst geestelijk leven kende, waarin geen plaats was voor de strijd tegen de zonde en de strijd tegen zijn vlees; integendeel.   Hoe kon hij dan toch zeggen: altijd goede moed? Wat is het geheim van deze tekst? Spreekt Paulus zichzelf moed in? Neen, dat zeker niet. Dan zou zijn verwachting immers ten diepste op zichzelf gericht zijn? Nu is zijn verwachting echter gericht op iets, neen op IEMAND anders. Op de Heere Jezus! In de woorden van onze jaloersmakende tekst ruist het geheim van Gods genade in Christus. Het evangelie van de vergevende liefde van Christus is moedgevend! En omdat Paulus uit deze bron kwam drinken als een dorstige, omdat zijn schuld en onreinheid werd afgewassen in het bloed van deze Middelaar, daarom is hij vervuld van goede moed! Goede moed om te kunnen leven. Goede moed om te kunnen sterven. De woorden van deze tekst staan in een gedeelte waarin het verlangen klinkt om eens alle strijd te boven te zijn en altijd bij Christus te zijn. Het verlangen om eens van de zonde af te zijn en heilig voor de Heere te leven, altijd. Is het ook uw verlangen? Deze goede moed ligt vast verankerd in het werk van de Drie-enige God. Het is Christus Die het verwierf, het is de Vader Die zondaren daartoe bereidt en het is de Geest Die de goede moed schenkt en onderhoudt van dag tot dag. In vers 5 lezen we immers: “Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft”. Bent u rijkdom gaan ontdekken in het werk van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Dan verstaat u iets van deze goede moed. Goede moed! Zou u er niet graag van vervuld zijn? Het is nog altijd te verkrijgen. Voor jonge en oude mensen. Voor moedeloze mensen. Voor…… ach, vult u zelf verder maar in. Het is te verkrijgen voor u. Hoe dan, vraagt u? Want als u op uzelf ziet, moet alle moed u ontzinken. Hoe kan zo’n hardnekkige zondaar nog zalig worden? Leer dan – voor het eerst en steeds weer – af te zien van u zelf en op te zien tot Christus, Die aan het kruis werd verhoogd om de zaligheid voor zondaren te verwerven en Die nu in de hemel is. Verhoogd om de zaligheid aan zondaren te schenken. Naarmate dat u opziet tot Christus en naar de mate dat deze goede moed een onderwerp is in uw gebedsleven, naar die mate zult u het Paulus kunnen nazeggen: Wij hebben dan altijd goede moed.… want: Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten.

                                                                    Ds. H. Korving

 

Aanstaande zondag

Zondag 16 februari hoopt in beide diensten ds H.H. de Haan ons voor te gaan. De extra collecte is dan voor de Diaconie. 

Er is tijdens de diensten creche.