U bent hier

Meditatie Augustus

LAAT JE GEZEGGEN DOOR GODS WOORD 

Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de Profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
                                                                                                                                         Lukas 16: 31

Wat zouden we boven de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus zetten? Misschien: ‘De arme man en de rijke Lazarus’. Want het is veel belangrijker het in het leven na dit leven goed te hebben dan in dit leven. Je zou er ook boven kunnen schrijven: ‘De eerste vijf minuten na uw dood’. In deze gelijkenis laat de Heere Jezus zien hoe dan opeens alles anders kan zijn. De arme Lazarus, die door de straathonden beter verzorgd werd dan door de rijke man bij wie hij voor de poort lag, is opeens in de hemel. De rijke man had geen oog voor hem, de Heere wel. De engelen stonden klaar om zijn ziel naar de hemel te brengen.
En de rijke man? De arme bedelaar voor zijn poort was eigenlijk maar irritant, het verstoorde z’n genieten. Als een rijke met armoede geconfronteerd wordt gebeurt dat altijd. Kun je zo overdadig leven en er echt van genieten als je je medemens zo arm ziet zijn? Bovendien was deze Lazarus een aanklacht vanuit Mozes en de Profeten voor deze rijke man. In de boeken van Mozes, bijvoorbeeld Deuteronomium 15 vers 7 en 11. Maar ook in de Profeten komt de barmhartigheid voor de armen vaak aan de orde. De Heere Zelf is de Beschermer van de armen. De rijke man leeft overdadig, maar als hij sterft, slaat hij de ogen op in de hel.
Het is een gelijkenis. Je kunt hier niet precies uit afleiden hoe de hemel en de hel eruit zien. Uit andere teksten blijkt dat het niet zo zal zijn dat je vanuit de hemel en de hel met elkaar kunt praten, zoals in deze gelijkenis wel gebeurt. Toch is het echt zo dat er een kloof is tussen de hel en de hemel. Er is geen tweede kans.
Dit leven is zo belangrijk, omdat hier de beslissing valt voor de eeuwigheid. We lezen ook hoe de hel een verschrikkelijke plaats is, waar geleden wordt, het is de ‘plaats der pijniging’ (vers 23 en 28). De man heft zijn ogen op in de hel en opeens is het in alle ernst duidelijk: Ik heb mijn leven vergooid, mijn tijd verspild. Gods wet overtreden, onbarmhartig geweest, en nu… te laat! Voor eeuwig te laat!.
Als de rijke man ziet dat er niets meer aan te veranderen is en hij zelfs geen druppel water op zijn tong zal krijgen, vraagt hij aan Abraham of Lazarus naar zijn vijf broers gestuurd kan worden. Zijn broers hebben blijkbaar dezelfde levensfilosofie: Leef voor jezelf.
Hij zegt daarmee eigenlijk ook: Had ik maar zo’n waarschuwing gehad! Was Lazarus maar naar mij toegekomen toen ik nog leefde, dan had ik wel geluisterd! Maar dat is juist het punt: De Heere had Lazarus zelfs voor zijn poort neergelegd om hem te herinneren aan Gods geboden, aan Gods barmhartigheid, aan zijn roeping voor de naaste te zorgen. Lazarus was heel zijn leven een waarschuwing voor de rijke man geweest, maar hij heeft er niet naar willen luisteren.
Abraham zegt: Zij hebben Mozes en de Profeten. Zij hebben de Bijbel, en de Bijbel is duidelijk genoeg. ‘Dat zij die horen’. Maar daar gaat de rijke man tegenin. 'Nee, vader Abraham, als iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren.' Maar Abraham zegt: 'Indien zij Mozes en de Profeten niet horen, zo zullen zij ook, al was het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.'
Dan is de gelijkenis voorbij. En wij hebben heel wat te denken meegekregen. Is het echt zo? Is het echt zo dat het geen zin zou hebben als iemand uit de dood zou opstaan en ons waarschuwen? Het is toch zo dat de Heere in de tijd van de apostelen veel wonderen deed om mensen tot geloof te brengen? Dat is zeker zo. Maar zij hadden Mozes en de Profeten niet. Zij hadden Gods Woord niet. De Heere Jezus maakt duidelijk dat het Woord van God belangrijker is dan wat dan ook. En de Bijbel is duidelijk. Daar hoeft niets aan toegevoegd te worden. Als we ons niet laten gezeggen door Gods Woord, zal ook het grootste wonder niets uitwerken.
Dat is een aangrijpende boodschap. Waar wacht jij nog op? Waar wacht u nog op? De Heere Jezus geeft aan dat alles al geopenbaard is. Wilt u iets extra’s bij Gods Woord? Een ervaring, een bijzondere gebeurtenis? U mag er niet op wachten. Want in Gods Woord staat duidelijk wat Hem aangenaam is, namelijk dat u zich bekeert en tot Hem komt.
Het is een ernstige gelijkenis, want het gaat over de hemel en de hel. In de gelijkenis wordt duidelijk gemaakt dat het zijn in de hemel of de hel alles te maken heeft met de vraag of we ons hebben laten gezeggen door Gods Woord.
Heden, zo gij Zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden!
Ds. A. Th. van Olst

Aanstaande zondag

 

Zondag 17 januari hoopt ds H.H. de Haan ons voor te gaan. 

 De diensten beginnen om 10.00 en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de creche.