U bent hier

Meditatie April

Ruben de verlosser

En Lea werd bevrucht, en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Ruben; want zij zeide: Omdat de HEERE mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu liefhebben.       (Genesis 29:32).

Ruben is de oudste zoon van Jakob, geboren uit een ongelukkig huwelijk tussen Jakob en Lea. Bij zijn geboorte spreekt Lea uit dat ze nu rekent op de liefde van Jakob. Het krijgen van kinderen staat in het huis van Jakob geheel in het teken van de rivaliteit tussen Lea en Rachel. De voorliefde van Jakob voor Rachel en haar kinderen moet merkbaar zijn geweest in het gezin. Ook voor de kinderen zelf en dus ook voor Ruben. Die spanning vormt ook de achtergrond van wat gebeurt in Genesis 35:22. Ruben pleegt incest met de bijvrouw van Jakob, Bilha. Waarschijnlijk heeft Ruben gevoeld dat zijn vader meer op heeft met de kinderen van Rachel en haar bijvrouw Bilha, dan met de kinderen van Lea en haar bijvrouw Zilpa. Mogelijk heeft hij gedacht dat zijn eerstgeboorterecht aan hem voorbij zou gaan en aan een zoon van Rachel gegeven werd. Zijn seksuele daad staat duidelijk in verbinding met de rivaliteit in huize Jakob. Het is niet toevallig dat hij zich vergrijpt aan Bilha. Al blijft Ruben uiteraard verantwoordelijk voor zijn zondige gedrag. Zijn vader vergeet deze daad niet. In Genesis 49:4 spreekt hij een vloek uit over Ruben vanwege deze zonde. Te midden van die rivaliteit in huize Jakob is het gedrag van Ruben opmerkelijk in Genesis 37. Als de broers Jozef zien aankomen, beramen ze hun plan. Ze willen hem vermoorden. Je zou verwachten dat Ruben daarin vooraan staat. Maar het tegendeel is waar. Hij verlost Jozef uit hun moorddadige hand door voor te stellen hem in een put op te sluiten. Hij durft blijkbaar niet eerlijk te zeggen wat hij werkelijk van plan is. Straks zal hij Jozef uit de put halen om hem veilig thuis te brengen. Maar dat plan mislukt. Hij verlost Jozef wel uit hun moorddadige handen, maar kan niet verhinderen dat Jozef verkocht wordt als slaaf. Als Ruben later terugkomt bij de put, is Jozef weg. Hoe Ruben het meende om Jozef te redden blijkt dan: hij scheurt zijn kleren als teken van rouw en verslagenheid. Al heeft waarschijnlijk ook de verantwoording naar zijn vader hem in dit geval dwars gezeten (Genesis 37:30). Toch is bij Ruben het besef ontwaakt dat dit gedrag zonde is, wat de Heere niet zomaar laat gebeuren. In Genesis 42 blijkt dat, wanneer een broer door de onderkoning met harde hand wordt gevangengenomen. Ruben beseft direct dat dit Gods hand is die terugkomt op de zonde die aan Jozef bedreven is. Ruben heeft dus niet alleen een probleem gehad met zijn vader over de situatie van Jozef. Maar ook beseft hij, of is later gaan beseffen: dit is zonde tegenover God. Daarin mogen we de hand van God zien in het leven van deze ruwe Ruben. De Heere is immers bij machte om het meest verharde zondaarshart te breken en te doen versmelten. Als Hij met Zijn Woord en Geest gaat werken in een mens, dan gaat die zichzelf en zijn zondige aard en daden leren kennen. Dan gaat een mens leren dat hij niet alleen met mensen maar vooral met God van doen heeft. Ruben verloste Jozef. Maar die verlossing was uiteindelijk geen volkomen verlossing. Jozef wordt verkocht als slaaf. En zo roept deze geschiedenis om de komst van een echte verlosser die maar geen half werk doet. Deze is niet geboren uit het geslacht van Ruben. Maar uit het geslacht van Juda, die in Rubens plaats het eerstgeboorterecht krijgt. Jezus Christus heeft voor zondaren als Ruben een volkomen verlossing teweeg gebracht. Hij is daarvoor Zelf gewillig de weg gegaan van lijden, kruisiging, dood en opstanding. Hij doet wat Ruben niet kon: doodschuldige zondaren vrijspreken, door Zelf het leven af te leggen en de dood in te gaan. En daardoor koopt Hij zondaren vrij uit de slavernij van de zonde en schenkt hen het Leven met en door Hem. Mag u en jij reeds delen in het werk van deze grote Verlosser? Hij verlost uit de hand van satan met Zijn doorboorde Middelaarshanden. En Hij doet daarbij geen half werk. Hij is een volkomen Verlosser.

ds. W.N. Middelkoop

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 oktober gaat ons in beide diensten voor

ds S.M. Buth

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche