U bent hier

Het heilswonder Gods

Meditatie Juli

“En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees”

                                                                                                              Handelingen 2: 17a

Het heilswonder Gods

Aanstaande zondag

Zondag hoopt in beide diensten kand. J.C. Pronk ons voor te gaan. De extra collecte is dan voor onderhoud gebouwen en inventaris.

Er is tijdens de diensten creche.