U bent hier

Alzo schreeuwt mijn ziel tot U

Meditatie november.

Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God.

                                                                                                                                              (Psalm 42 : 2)

 

Aanstaande zondag

Zondag hoopt in beide diensten kand J. C. Pronk ons voor te gaan. De extra collecte is dan voor de Kerkelijke Kassen. 

Er is tijdens de diensten creche.