U bent hier

HC7

Samenvatting bij preek over HC Zondag 7 (vrg. & antw. 20)
Met als Schriftlezing: Joh. 3: 1-21

Inleiding
Worden alle mensen door Christus zalig? Beeld: bedekt het water van de golven die over het strand uitrollen álle mensen…
 

Thema en verdeling
“Het ware geloof is noodzakelijk om zalig te worden”
1. Het ware geloof verbindt aan Christus;
2. Het ware geloof leeft uit de hand van Christus

1. Het ware geloof verbindt aan Christus
De gestelde vraag lijkt op het ‘wegstrepen van twee kostenposten tegenover elkaar’. Maar zo is het: In Adam alle mensen verdoemd: ja. In Christus alle mensen gered: nee. Het is niet een kwestie van ‘gelijk oversteken.’ Het antwoord op vraag 8 liet dit toch al zien? Wedergeboorte is noodzakelijk (vgl. Joh. 3:3 en 5).

Het antwoord is niet om terneergeslagen over te zijn. Het is een eerlijk antwoord. Onze val is zo diep. Alleen bedekt met Christus’ gerechtigheid worden wij gered van het oordeel. Dat is heel wat anders dan de leer van de alverzoening. Volgens die leer worden zelfs de gevallen engelen nog behouden…

Wij leren de particuliere verzoening. Christus heeft Zijn leven gegeven voor Zijn schapen. Wedergeboorte, geloof en bekering zijn noodzakelijk.

Er is scheiding tussen mensen: ín Christus of buiten Christus? Zie bijv. Mk. 16:16. Het gaat om het doen van de wil van Zijn Vader. Hierbij wijzen we op 1 Joh. 3:23. … Je merkt wel: de nodiging is ruim en is haast nog eerder een eis dan een nodiging. We preken niet voor de uitverkorenen maar voor de zichtbare gemeente.

Het ware geloof verbindt aan Christus. Ingelijfd worden (ingeënt worden!). Om gered te worden is dit absolute noodzaak. Een lege accu wordt ook niet opgeladen als je de stekker in de buurt van het stopcontact houdt. Verbinding moet er zijn! De zondaar moet ín Christus zijn.

Wat is dat ‘in Christus zijn’? Dan ben je een levend lidmaat van Zijn lichaam. Hij het Hoofd en wij de leden. Hij regeert en geeft leven en wij mogen vrucht dragen door Hem en voor Hem.

Er staat ‘ingelijfd worden’. Passieve zinsconstructie. Dit wijst ons op het werk van de Geest. Ten diepste legt Hij de verbinding. Het ware geloof is het middel om aan Christus verbonden te raken en de Heilige Geest is er de Bewerker van.

 

2. Het ware geloof leeft uit de hand van Christus
Het tweede deel van het antwoord wijst vooral op de kant van de mens. Als je niet aanneemt dan is er dús geen waar geloof. De geloofsband opent de geloofshand.

Ingelijfd worden en Zijn weldaden aannemen: dat zijn de twee kanten van dezelfde medaille. Die medaille is het ware geloof. Twee kanten: onderscheid en eenheid (nooit lós te verkrijgen dus!). Anders is het geen waar geloof. Je kunt een ‘geloof’ hebben met één kant (en dat is dus niet het ware geloof). Maar let wel: bezit je het ware geloof, dan wordt dat vaak bestreden. Je denkt überhaupt geen waar geloof te hebben. Alles wordt bij de handen weer afgebroken. En toch: waar het ware geloof is, zakt het weer op Christus. Ps. 138:8. De handen gaan weer open om alles uit Christus’ Middelaarshand te ontvangen en aan te nemen.

De oproep komt tot ons allen: houd de bedelaarshand bij Hem op. Dat is geen stelen. Maar leven van het gegeef. Mag ik dat dan wel? Ja. Openbaring 22:17b ‘En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.’ Ongeloof is de liefelijke nodiging van Christus in twijfel trekken. Als geloof van de kant van mensen bekeken het aannemen is, dan is weigeren aan te nemen ongeloof. De Heere Jezus legt de vinger bij de onwil. Kom dan toch met die onwil op de knieën voor Hem. Hij verbreekt harde harten!

Christus roept: kom! Johannes 3 vers 18: ‘Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl (omdat) hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.’
 

Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning

  1. Wat is het verschil tussen de leer van de alverzoening, die van de algemene verzoening en die van de particuliere verzoening?
  2. Thomas Boston heeft ergens geschreven: ‘Ik kan niet zeggen dat Christus voor u gestorven is, maar ik mag wel zeggen dat er een gestorven Christus is voor u.’ Probeert u eens uit te leggen…
  3. Waarom mogen we niet voor de uitverkorenen prediken?
  4. Inlijving heeft te maken met het beeld van Hoofd en lichaam. Kent u nog meer beelden uit de Bijbel die gebruikt worden om de relatie tussen Christus en de gelovigen mee aan te geven?
  5. Twee kanten van dezelfde medaille…leg eens uit waarom beide kanten aanwezig moeten zijn om te kunnen spreken van een waar geloof.
  6. Waarom is ‘…en al Zijn weldaden aannemen’ geen stelen?

Voor de kinderen

  1. Kun je het voorbeeld van de stekker en het stopcontact navertellen?
  2. Waarom is de Heere bedroefd als wij Zijn weldaden niet aannemen? (…denk daarbij aan de prijs die Hij betaalde…)

 

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche