U bent hier

HC15b

Samenvatting bij preek over HC Zondag 15 vrg. & antw. 38 en 39
Met als Schriftlezing: Galaten 3: 1-14

Inleiding
Jezus Christus heeft geleden ‘onder Pontius Pilatus, [en] is gekruisigd’. Dat stukje uit de apostolische belijdenis staat nu centraal.

Thema en verdeling
‘Jezus wordt onschuldig veroordeeld tot de kruisdood’
1. Zijn onschuld
2. Zijn veroordeling
3. Zijn kruisdood
4. Onze vrijspraak

1. Zijn onschuld
Waarom noemen we ieder zondag de naam ‘Pontius Pilatus’ in de geloofsbelijdenis? Dat is toch opvallend? Hij was geen rechtvaardige rechter.

Waarom komt Jezus voor Pilatus? Hij is de wereldlijke rechter. Het Sanhedrin (de Joodse raad) mag geen doodstraf opleggen. Maar Pilatus verklaart Jezus onschuldig. Dus er is een rechterlijke onschuldigverklaring. En dat tot drie keer toe (Luk. 23).

Heel belangrijk dat Hij onschuldig is. Zo ziet de Vader Hem ook aan. Hij is het Lam van God zonder enig gebrek. Zo’n heilig en onschuldig Lam hebben wij nodig (Hebr. 7:26).

2. Zijn veroordeling
Wat is rechtvaardigheid? Onschuldig betekent: ‘op vrije voeten’. Maar wat gebeurt er met de Heere? De onschuldige wordt veroordeeld.

Stel je dat eens voor: je staat voor de rechter. Onschuldig en je krijgt tien jaar cel.

Zoiets gebeurt er met de Heere Jezus. Wat een onrecht! De volkomen, heilige, zondeloze Zoon van God wordt veroordeeld. Psalm 69:5. Hij wordt door een officiële rechter veroordeeld, in een openbare zitting.

De rechter staat in dienst van de overheid en de overheid staat in dienst van God. Pilatus wordt door de Heere in dienst genomen. Door het kromme van Pilatus’ rechtspraak heen, voltrekt God – de hemelse Rechter – het oordeel over Zijn Zoon. Waarom? God ziet in Jezus de Middelaar Die met schuld bedekt is. Het onschuldige Lam wordt beladen met de zonde der wereld. Alle zonde worden op die smetteloze schouders van Christus gelegd.
 

3. Zijn kruisdood
Na de veroordeling volgt de strafuitspraak. En die luidt: de kruisdood. Dat betekent dat een intens lijden zal volgen.

Waarom de kruisdood? Waarom heeft Christus niet een andere straf of een andere vorm van doodstraf gekregen? Het gebeurt allemaal naar de raad, naar de wil van God in de hemel. Déze en geen andere straf moest Jezus krijgen. Van wie? Van Zijn eigen Vader. Zijn Zoon moest veroordeeld worden. De zonde der wereld komt op Hem. En wélke straf is dan passend? In de Bijbel staat: ‘vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen’ (Gal. 3:10).

Geen andere straf voor Hem dan de kruisdood. Galaten 3:13 ‘vervloekt is een ieder die aan het hout hangt.’ Niet vanwege Zijn eigen zonden. Maar vanwege ónze zonden. Hij heeft die op Zich geladen gekregen. Als Borg, als Middelaar. Om de vloek te dragen, plaatsvervangend. Dat brengt bij het vierde:

4. Onze vrijspraak
Tot hiertoe was de preek ‘objectief’. Zo feitelijk mogelijk hebben we bezien wat er met de Heere Jezus gebeurde. Maar in dit alles spreekt goddelijke liefde. Genade door het recht.

Een rechtsprincipe: de misdaad wordt nooit tweemaal gestraft. De Heere straft de zonde éénmaal.  Niet eerst aan Christus en daarna aan de mens. Christus is eenmaal geofferd om veler zonden weg te nemen. Maar buiten Christus loop je met je vonnis op zak voor de eeuwige straf! (Joh. 3:18, de woorden: ‘is al veroordeeld’).

Evangelie: die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Zijn we het gaan zien dat er een streng oordeel van God is? Zoek het bij Hem! Dan zoek je goed. Want Hij is onschuldig veroordeeld, zodat wij bevrijd worden van het strenge oordeel van God dat over ons zou gaan. Hij heeft de vloek gedragen.
Wanneer heb ik nu déél aan de vrijspraak van het oordeel? Wanneer ik buig onder het oordeel van God en tot Jezus vlucht. In Hem ligt mijn vrijspraak. In Zijn offer. Vaste grond.

Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning

  1. Waarom is het belangrijk dat de Heere Jezus onschuldig werd verklaard?
  2. Denk na over de woorden: door het kromme van Pilatus voltrekt de HEERE Zijn recht.
  3. Het is opvallend dat de tegenstanders van de Heere Jezus in de rechtszitting met Pilatus dan pas voor het eerst om Zijn kruisiging roepen. Hebben wij hier ook de voltrekking van Gods raad in te zien?
  4. Waarom kan ik er (inderdaad) zeker van zijn dat Hij de vervloeking die op mij lag op Zich geladen heeft?
  5. Wat is nodig om de Heere als onze Redder en niet als onze Rechter te ontmoeten in het moment van ons sterven (op bij Zijn wederkomst)?

Voor de kinderen

  1. Hoe zie je terug in alles wat er met de Heere Jezus gebeurde dat de Heere vol liefde is voor zondaren?
  2. Vind je Pontius Pilatus een goede rechter, want hij deed toch wat God wilde dat er zou gebeuren?

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 oktober gaat ons in beide diensten voor

ds S.M. Buth

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche