U bent hier

HC11

Samenvatting bij preek over HC Zondag 11
Met als Schriftlezing: Matth. 1: 18-25

Inleiding
Komen naam en daden overeen? Bij de Heere Jezus is dat helemaal één.

Thema en verdeling
‘Zijn Naam is Jezus’
1. De Zaligmaker
2. De enige Zaligmaker
3. De volkomen Zaligmaker

1. De Zaligmaker
We zijn aangekomen bij de zondagen die gaan over de Zoon van God en onze verlossing (Zondag 11 – 19).
In Zondag 11 gaat het heel ‘eenvoudig’ om de Naam van de Zoon van God: Jezus. Namen zijn in de Bijbel erg belangrijk. Ze hadden betekenis. De Naam werd gegeven (bij jongens) op de achtste dag, de dag van de besnijdenis. De Naam Jezus is uit de hemel gegeven (Matth. 1:21).

Jezus ís Zijn eigen naam: Zaligmaker. Soms hebben personen in de Bijbel een mooie naam, maar ze doen hun naam geen eer aan. Judas: Godlover…
De Heere Jezus heeft nog vele andere namen. Zoals: Vredevorst, goede Herder, overste Leidsman. Elk van die namen (eigenlijk ‘titels’) openbaren iets van wie Jezus is. Zijn eigennaam is en blijft Jezus. Letterlijk betekent Zijn Naam: ‘De HEERE redt’. Jezus is de Griekse vorm van Jeshua (Jozua). Tweemaal Jozua in het Oude Testament. Jezus is de meerdere Jozua.

Jezus maakt zalig. Wat is zalig maken? Verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Het hoogste kwaad is de zonde en daarvan verlost Hij. Zonde is doelmissen, jezelf in het middelpunt stellen en opstand tegen God. In de Naam Jezus wordt dus ook een diagnose van ons gegeven: als er geen redding nodig was, hoefde Hij deze Naam niet de dragen. Maar wij moeten wél gered worden en wel van onze zonden (nogmaals Matth. 1:21). Brengt tot het hoogste goed: de vrede met God (vgl. Rom. 5:1). Leerden wij onze naam al spellen? En kreeg Zijn Naam echte waarde voor ons?

2. De enige Zaligmaker
We staan nu stil bij het tweede stukje van het antwoord op vraag 29. De Heere Jezus is de exclusieve Zaligmaker. Zie bijvoorbeeld: Joh. 14:6. Kunnen we dat nog meemaken als ‘moderne mensen’?
Dé Waarheid. Onze tijd (en ons hart ook!) wil zelf een waarheid fabriceren. Waarheid in onszelf. Je eigen levensverhaal opbouwen. ‘Waar is wat voor jou waar is’. Dus het getuigenis over de Heere Jezus als dé Waarheid staat haaks op dit denken.
De Weg, het Leven. Dat alleen Hij de Weg is tot de Vader? Dat alleen Hij echt Leven geeft? Wie gelooft dat? Wie gelooft dat nog van de mensen die naar de kerk gaan? Of: er zijn vele wegen die naar Rome leiden?

We moeten onze gedachten onderwerpen aan Gods Woord. Zie bijv. Handelingen 4:12. Maar denk ook aan Joh. 3:36 en 1 Joh. 5:12.

Het gaat over de enige Zaligmaker. We zeggen snel er is maar een Weg tot de Vader. Eigenlijk is dat niet goed om zo te zeggen. Veel beter: er ís een Wég tot de Vader. Wat een wonder! Want vanuit ons zijn er helemaal geen wegen of het zijn doodlopende wegen. We hebben de deur in het slot gegooid. Er is een genadeweg. Dat hadden wij niet verdiend, maar Christus heeft de weg gebaand uit genade!

Welke betekenis heeft de Weg voor ons? Is bij ons de rust opgezegd? Zoeken we Hem met ingespannen krachten? (En vonden wel al?). Vrede in het hart als je de Weg vindt en gaat. Voorbeeld van christen uit Bangladesh.

De enige Zaligmaker! Dus wat is het belang van zending en evangelisatie groot. Hoe is dat nu bij ons? Wat zegt het ons en wat doet het ons en zet het ons in beweging? Die vraag mag je niet naast je neerleggen. Als wij echt geloven op grond van Gods Woord dat de Heere Jezus de enige Zaligmaker is en als ons hart is ingewonnen voor die ene Naam, dan kán de bewogenheid met onze naaste niet uitblijven. Dichtbij en ver weg.

De enige Zaligmaker. Er dienen zich heel wat ‘zaligmakers’ aan op het wereldtoneel. De een belooft dit en de ander dat. Ook een christen kan onder invloed van zo’n schijnzaligmaker komen. Maar de Zijnen zullen altijd weer bij Hem komen. Hij geeft vrede die alle verstand te boven gaat (Fil. 4:7).

3. De volkomen Zaligmaker
Gevraagd wordt dus of mensen die hun zaligheid en welvaart bij heiligen, zichzelf of bij anderen zoeken ook in de Heere Jezus geloven? En dan is de catechismus heel scherp. Nee, dan is er geen geloven maar een verloochenen. Het kan zijn dat we wel met de mond in Hem roemen, maar dat de daden niet stroken met wat we zeggen. Het ware geloof vindt alles in Hem. Het ware geloof neemt Christus aan en al Zijn weldaden.

Dat komt in het leven van iedere dag uit. Komt het nu ook daarin openbaar dat u, jij en ik in Christus geloven als onze volkomen Zaligmaker? Of zijn wij heel druk, zes dagen in de week en kunnen we veel, misschien wel heel veel zonder Hem? Is er geen afhankelijkheid van Hem? Hoe is dat nu eigenlijk bij ons?

Heiligen: toen en nu. Het zoeken in jezelf: denk aan de vorige gedachte. Denk aan wat we misschien ook wel zeggen: ‘je moet dichtbij jezelf blijven!’ Is dat Bijbels? Je moet dichtbij Christus blijven.

Let wel: in het antwoord gaat het om mensen die met de mond in Hem roemen. Laten we zeggen: kerkelijk betrokken mensen. En hoé is Jezus voor hen? Vinden ze alles in Hem? Of vullen ze aan? Dat laatste gebeurt wel, maar is het ware geloof niet. Want: Kol. 2:10 “en gij zijt in Hem volmaakt”            wat een rijkdom in Hem.

Willen wij Hem als volkomen Zaligmaker?

Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning

  1. Lees de Namen van de Zaligmaker in Jesaja 9:5. Overdenk deze Namen voor uzelf.
  2. Waarom moeten wij ook onze naam leren om waarde te (gaan) zien in de Naam Jezus?
  3. Waaraan zie je dat het in onze samenleving gaat over ‘je eigen waarheid maken’? Gaat dit de kerken voorbij? Waaraan zie je dat?
  4. Wat zegt het over een gemeente als er maar heel moeizaam leden voor de zendings- en evangelisatiecommissie gevonden kunnen worden?
  5. Waarom is het zo’n zegen dat Jezus een volkomen Zaligmaker is?

Voor de kinderen

  1. Heeft jouw naam een betekenis? Vraag het eens aan je vader en moeder
  2. Wat doe je als je kinderen met wie je op straat speelt de naam van Jezus als vloek hoort gebruiken?

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche