U bent hier

Gezamenlijke Diaconieën Zaamslag

De (G)ezamenlijke (D)iaconieën (Z)aamslag (verder genoemd GDZ) is een samenwerkingsverband dat is ontstaan in 2006 uit overleg van de diaconieën, en met goedkeuring van de kerkenraden van de kerken te Zaamslag, te weten:

  • Christelijke Gereformeerde kerk   ( Zaamslag).
  • Protestantse Gemeente  (Zaamslag).
  • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Zaamslag).

De diaconieën van deze genoemde kerken hebben afgesproken om met elkaar samen te werken op diaconaal gebied, maar met behoud van hun eigen identiteit.

Geografisch werkgebied:

De oude gemeentegrenzen van Zaamslag van voor de gemeentelijke herindeling 1970, met uitzondering van Othene. Als er hulpaanvragen komen van buiten het afgesproken gebied zal dit per aanvraag worden bezien.

Doelstelling:

Het doel is, om mensen met problemen (eenzaamheid, financieel, werkeloosheid, dakloos enz.) die niet tot een van de bovengenoemde  kerkgemeenschappen behoren, en niet door de reguliere overheid  worden ondersteund, hulp te bieden. Deze hulp wordt geboden vanuit christelijke normen en waarden zoals deze in de Bijbel ons worden voorgehouden. Daarin staat dat niemand ongetroost mag leven onder druk van ziekte, eenzaamheid of armoede.

Om deze zorg ook financieel te kunnen bieden is een noodfonds opgericht onder de naam ‘Noodfonds Gezamenlijke Diaconieën Zaamslag’ voor niet-kerkelijk gebonden personen die in materiële en/of financiële nood verkeren en niet meer bij de officiële instanties terecht kunnen.

 Het gaat nadrukkelijk om eenmalige Noodhulp!

Verder zijn er contacten  met organisaties, die hulp bieden op geestelijk, financieel en materieel gebied. Ook zijn  Maatschappelijk Werk en de Gemeente Terneuzen op de hoogte van het werk en de doelstelling van de GDZ.

Kerk en keuken.

Verder organiseert  de GDZ  het project; Kerk en keuken heeft tot doel één  maal per maand een gezamenlijke warme  maaltijd aan te bieden aan alleenstaanden  die  lid zijn  van een van de  kerken die aangesloten zijn  bij de GDZ.  De alleenstaanden zijn vrij een introducé mee te nemen.  Deze avonden worden iedere DERDE donderdagavond van de maand gehouden in verenigingsgebouw  "De Rank" .

De avonden worden verzorgd door vrijwilligers . Voor de maaltijden wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.

                                   16 november      en     21 december

Op bovengenoemde data willen we, de gezamenlijke diaconieën van Zaamslag, weer een gezamenlijke warme maaltijd organiseren. Bedoeld voor iedereen, jong en oud, die wel eens in een “groot gezin” aan tafel wil zitten in plaats van in zijn/haar eentje. De maaltijd wordt geserveerd om 17.30 uur. U bent vanaf 17.00 uur al welkom in de Rank aan de Zaagstraat voor een drankje. De kosten zullen  €4  bedragen. U kunt worden opgehaald, daarvoor vragen we een bijdrage van € 1.

Als u wilt komen, dan kunt U telefonisch contact opnemen met één van de diakenen.

Moet u afmelden? Dan graag tijdig bellen.

Telefoon nummer: 0115-431903.of 06-12273244

                               e-mail: mdeputter@kliksafe.nl

Uiterlijk twee dagen tevoren opgeven!

Dringende oproep: Kooksters gezocht.
 
In verband met een verhuizing van een der kooksters naar de gemeente Hulst zijn we, namens de Gezamenlijke Diaconieën van Zaamslag, opzoek naar twee nieuwe kooksters, dit omdat het moeilijk is (wordt) om het rooster sluitend te krijgen.
Lijkt het jullie wat om hierin mee te draaien, dan kun je contact opnemen met
 
Riny Dees, Veer 15, 4543 NH, Zaamslag, Tel. 0115-432336, e-mail rinydees@zeelandnet.nl

 

Aanstaande zondag

Aanstaande zondag hoopt onze eigen predikant ons voor te gaan. De extra collecte is dan bestemd voor de diaconie. Klik hier voor het rooster van de kinderoppas.

Ontwikkeld door Verolme Development