U bent hier

Gezamenlijke Diaconieën Zaamslag

De (G)ezamenlijke (D)iaconieën (Z)aamslag (verder genoemd GDZ) is een samenwerkingsverband dat is ontstaan in 2006 uit overleg van de diaconieën, en met goedkeuring van de kerkenraden van de kerken te Zaamslag, te weten:

  • Christelijke Gereformeerde kerk   ( Zaamslag).
  • Protestantse Gemeente  (Zaamslag).
  • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Zaamslag).

De diaconieën van deze genoemde kerken hebben afgesproken om met elkaar samen te werken op diaconaal gebied, maar met behoud van hun eigen identiteit.

Geografisch werkgebied:

De oude gemeentegrenzen van Zaamslag van voor de gemeentelijke herindeling 1970, met uitzondering van Othene. Als er hulpaanvragen komen van buiten het afgesproken gebied zal dit per aanvraag worden bezien.

Doelstelling:

Het doel is, om mensen met problemen (eenzaamheid, financieel, werkeloosheid, dakloos enz.) die niet tot een van de bovengenoemde  kerkgemeenschappen behoren, en niet door de reguliere overheid  worden ondersteund, hulp te bieden. Deze hulp wordt geboden vanuit christelijke normen en waarden zoals deze in de Bijbel ons worden voorgehouden. Daarin staat dat niemand ongetroost mag leven onder druk van ziekte, eenzaamheid of armoede.

Om deze zorg ook financieel te kunnen bieden is een noodfonds opgericht onder de naam ‘Noodfonds Gezamenlijke Diaconieën Zaamslag’ voor niet-kerkelijk gebonden personen die in materiële en/of financiële nood verkeren en niet meer bij de officiële instanties terecht kunnen.

 Het gaat nadrukkelijk om eenmalige Noodhulp!

Verder zijn er contacten  met organisaties, die hulp bieden op geestelijk, financieel en materieel gebied. Ook zijn  Maatschappelijk Werk en de Gemeente Terneuzen op de hoogte van het werk en de doelstelling van de GDZ.

Kinderknutselmiddag Gezamenlijke Kerken Zaamslag

 

Op DV 26 oktober, zal er weer een Kinderknutseldag in Zaamslag zijn. Deze wordt georganiseerd door alle 3 de kerken van ons dorp. Het thema is de Ark van Noach. De kinderen zullen hier binnenkort persoonlijk een uitnodiging voor ontvangen. Deze dag kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar mensen die thuis pannenkoeken willen bakken en deze op die ochtend warm willen afleveren. Heeft u zin om een stapel pannenkoeken voor ons te bakken (aantal in overleg), laat het dan even weten aan Corina Meeusen cmeeusen@zeelandnet.nl of 06-50618448. Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers (jong en oud) die willen helpen met begeleiden van het knutselen op de dag zelf. Heeft u daarvoor interesse, laat het ook gerust weten.

Bedankt alvast, namens het hele team van de Kinderknutseldag,

Annika Roelse en Stephanie de Haan

 

 

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 oktober gaat ons in beide diensten voor

ds S.M. Buth

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche