U bent hier

Evangelisatiecommisie "Efraïm"

De evangelisatiecommissie heeft als taak de gemeente te stimuleren tot evangelisatiewerk, door middel van activiteiten zoals het organiseren van toerustingsavonden, samenzang avonden etc..Daarnaast organiseert de evangelisatiecommissie op 2e kerstdag en 2e paasdag een dienst met een evangelisch karakter. De evangelisatiecommissie heeft als doel om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met het woord van God. De evangelisatiecommissie vergadert één keer per maand. 

Ook kunt u een bijdrage aan de zending overmaken op bankrekening: NL 96 RBRB 0827548761 t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk inzake EC EfraÏm.                      

Reformatorisch Meldpunt vanaf 14 januari ook telefonisch bereikbaar.

Bij het Reformatorisch Meldpunt is het vanaf D.V. maandag 14 januari 2019 mogelijk om uw verhaal over seksueel misbruik te vertellen via het telefoonnummer 0850-773312. Dit nummer kunt u bellen op alle maandagen, behalve op feestdagen, tussen 19.00- 21.00 uur.

Het Reformatorisch Meldpunt is een anoniem contactpunt voor slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik. Het Meldpunt biedt op een laagdrempelige manier een luisterend oor en advies via chat, e-mail en WhatsApp (06 4407 8214). Dat kan gaan over misbruik dat korter of langer geleden heeft plaatsgevonden, maar ook over online misbruik.

De nieuwe telefoondienst is speciaal ingericht om gemeenteleden, die de voorkeur geven aan anoniem telefonisch contact, ook de mogelijkheid te bieden hun verhaal te vertellen. Langdurig zwijgen over het misbruik kan psychische en lichamelijke schade veroorzaken. Het is belangrijk om het zwijgen te doorbreken. Praten kan een begin zijn om het misbruik te verwerken.

Blijf er niet mee zitten

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk. Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op             www.meldpuntmisbruik.nl

Mail naar         vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl

Bel naar          06 81 08 01 17

                        (ma-vrij 9.00 – 17.00)

WVT (Werkgroep Vluchtelingen Terneuzen).

Vrijwilligers gevraagd.

Als Werkgroep Vluchtelingen Terneuzen zijn wij op zoek naar vrijwilligers om de Oekraïnse vluchtelingen te helpen.

De meesten van hen zijn hier naartoe gevlucht met weinig of geen bezittingen.

Er zijn al diverse gezinnen, de meeste komen zonder man, vader, geholpen aan kleding en andere spullen via de st. .MirWam.

Daar  de stroom vluchtelingen blijft groeien en er nog meerdere verwacht worden is deze oproep om vrijwilligers hiervoor te vragen.

 

U mag zich hiervoor aanmelden bij de voorzitter van de WVT

dhr.  J. A. Verhelst. E-Mail   javerhelst@kliksafe.nl 

GSM 06 37180513.

 

Evangelisatiedienst.

Op D.V. donderdag 19 mei organiseert de Werkgroep Vluchtelingen Terneuzen een kerkdienst die in het teken staat van evangelisatie. De dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Kerklaantje 1, te Terneuzen. Voorganger deze avond is Ds. S.M. Buth uit Zaamslag. De dienst begint om 19,30 uur. Er zal een collecte gehouden worden bij de uitgang voor de werkgroep. U mag uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL09 INGB 0007 4375 27 t.n.v. stichting werkgroep vluchtelingen Terneuzen.

Wij als werkgroep hopen op een goede opkomst

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 3 juli gaat ons in beide diensten voor

ds W. J. van Gent

 De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche