U bent hier

Evangelisatiecommisie "Efraïm"

De evangelisatiecommissie heeft als taak de gemeente te stimuleren tot evangelisatiewerk, door middel van activiteiten zoals het organiseren van toerustingsavonden, samenzang avonden etc..Daarnaast organiseert de evangelisatiecommissie op 2e kerstdag en 2e paasdag een dienst met een evangelisch karakter. De evangelisatiecommissie heeft als doel om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met het woord van God. De evangelisatiecommissie vergadert één keer per maand. 

Ook kunt u een bijdrage aan de zending overmaken op bankrekening: NL 96 RBRB 0827548761 t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk inzake EC EfraÏm.                      

Reformatorisch Meldpunt vanaf 14 januari ook telefonisch bereikbaar.

Bij het Reformatorisch Meldpunt is het vanaf D.V. maandag 14 januari 2019 mogelijk om uw verhaal over seksueel misbruik te vertellen via het telefoonnummer 0850-773312. Dit nummer kunt u bellen op alle maandagen, behalve op feestdagen, tussen 19.00- 21.00 uur.

Het Reformatorisch Meldpunt is een anoniem contactpunt voor slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik. Het Meldpunt biedt op een laagdrempelige manier een luisterend oor en advies via chat, e-mail en WhatsApp (06 4407 8214). Dat kan gaan over misbruik dat korter of langer geleden heeft plaatsgevonden, maar ook over online misbruik.

De nieuwe telefoondienst is speciaal ingericht om gemeenteleden, die de voorkeur geven aan anoniem telefonisch contact, ook de mogelijkheid te bieden hun verhaal te vertellen. Langdurig zwijgen over het misbruik kan psychische en lichamelijke schade veroorzaken. Het is belangrijk om het zwijgen te doorbreken. Praten kan een begin zijn om het misbruik te verwerken.

Gedeelde vreugde, dubbele dank

Wie het breed heeft, mag het breed laten hangen. Genieten van wat God heeft geschapen en gegeven is goed, schrijft de apostel Paulus, daar is niets op tegen. Eén voorwaarde: dat je het onder dankzegging aanneemt. En dan geldt ook: gedeelde vreugde is dubbele vreugde. En leidt tot dubbele dank. Dat is wat er gebeurt als wij vanuit ons rijke Nederland geloofsgenoten in Frankrijk financieel ondersteunen die het lang zo breed niet hebben als wij. Want met behulp van het geld dat wij kunnen missen, kan in Frankrijk een jonge man als Charles Berger aan de universiteit van Aix en Provence Theologie studeren en zich zo voorbereiden op een taak in Gods Koninkrijk. En een predikant als Pierre Blanc kan zich ontwikkelen in het kader van permanente educatie en ontmoetingen met collega-predikanten. Met behulp van het geld dat wij kunnen missen, kan de gemeente van Chapelle de Nesle in hartje Parijs het Evangelie van Jezus Christus tot klinken brengen. Een historische ontwikkeling, waar jarenlang alleen in de buitenwijken van Parijs een gemeente was. En daar, in Parijs, gebeurt wat wij in Nederland bijna voor ondenkbaar houden: een sobere kerkdienst trekt jongeren en gezinnen met kinderen aan - de gemeente groeit weer! En ook andere gemeenten in Parijs groeien, zo vernamen we vanuit een Franse  predikantenconferentie. Ze noemen het een vrucht van de hulp vanuit Nederland, financieel en in betrokkenheid. En ze wensen ons dezelfde zegen toe, die zij ervaren in deze hulp. Zo wordt vreugde daar gedeeld, en leidt het delen tot dank. Waar wij hier weer blij van worden. Zo mondt de blijdschap en dank van daar en hier uit in dubbele eer aan God.

Meer weten? Kijk op www.ssgkf.nl.

Wycliffe Bijbelvertalers

Kunt u zich dat voorstellen? Dat u zondag aan zondag in de kerk zit en zodra de preek begint, uw aandacht afdwaalt en u de werkelijke betekening ontgaat? Dominee Sifuma uit Kenia begroet op zondag de gemeente in hun eigen taal, het Tachoni, maar de dienst gaat verder in een andere taal. Er is namelijk geen Bijbel in het Tachoni. Wycliffe Bijbelvertalers zet zich wereldwijd in voor mensen zonder Bijbel in de eigen taal. Als gemeente kunnen we heel veel betekenen. Bid voor de kerken zonder Bijbel in de eigen taal. U kunt ook een gift overmaken. Dit kan op IBAN: NL44RABO0145288676.

Evangelisatiedienst ten behoeve van WVT

Op D.V. 26 juni 2019 hoopt de kerkenraad van de Ger. Gem. te Terneuzen t.b.v. de W.V.T. in hun kerkgebouw, aan de Frans Halslaan, een evangelisatiedienst te beleggen. Hierin hoopt voor te gaan Ds. M. Karens emeritus predikant te Middelburg. De dienst begint om 19.30 uur en de collecte is in het geheel bestemd voor de werkgroep

Aanstaande zondag

Zondag hoopt onze eigen predikant ons voor te gaan. De extra collecte is de kerkelijke kassen.. 

Klik hier voor het rooster van de kinderoppas.

Vanaf 1 juni is er (voorlopig) alleen tijdens de ochtenddienst crèche.