U bent hier

Evangelisatiecommisie "Efraïm"

De evangelisatiecommissie heeft als taak de gemeente te stimuleren tot evangelisatiewerk, door middel van activiteiten zoals het organiseren van toerustingsavonden, samenzang avonden etc..Daarnaast organiseert de evangelisatiecommissie op 2e kerstdag en 2e paasdag een dienst met een evangelisch karakter. De evangelisatiecommissie heeft als doel om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met het woord van God. De evangelisatiecommissie vergadert één keer per maand. 

Contactpersoon voor de evangelisatiecommissie is Jaap Verolme, tel. 0115-850643. 

Ook kunt u een bijdrage aan de zending overmaken op bankrekening: NL 96 RBRB 0827548761 t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk inzake EC EfraÏm.                      

 Hartelijk dank voor uw medewerking.

Paasappel 2018

Op D.V. maandagmiddag 2 april houdt de HHG van Ede in de Zuiderkerk (Zandlaan 16) Ede een interkerkelijk Paasappel.

Het thema is ‘Tussen dood en leven’. Er zijn twee deelthema’s:

‘Aardse denkwijze’ door ds. W. Schinkelshoek (HHK) en ‘Hemels perspectief’ door prof. dr. M.J. Kater (CGK).

In de verschillende lezingen hoor je wat de Paasboodschap voor jou betekent. Daarnaast ontmoet je veel andere jongeren en wordt er samen gezongen. Iedereen is hartelijk welkom!

De middag begint om 14.30 uur. Zie voor meer info: www.paasappel.nl

 

Aanstaande zondag

Aanstaande zondag hoopt onze eigen predikant ons voor te gaan. De extra collecte is dan bestemd voor de diaconie. Klik hier voor het rooster van de kinderoppas.

Ontwikkeld door Verolme Development