U bent hier

Evangelisatiecommisie "Efraïm"

De evangelisatiecommissie heeft als taak de gemeente te stimuleren tot evangelisatiewerk, door middel van activiteiten zoals het organiseren van toerustingsavonden, samenzang avonden etc..Daarnaast organiseert de evangelisatiecommissie op 2e kerstdag en 2e paasdag een dienst met een evangelisch karakter. De evangelisatiecommissie heeft als doel om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met het woord van God. De evangelisatiecommissie vergadert één keer per maand. 

Ook kunt u een bijdrage aan de zending overmaken op bankrekening: NL 96 RBRB 0827548761 t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk inzake EC EfraÏm.                      

Reformatorisch Meldpunt vanaf 14 januari ook telefonisch bereikbaar.

Bij het Reformatorisch Meldpunt is het vanaf D.V. maandag 14 januari 2019 mogelijk om uw verhaal over seksueel misbruik te vertellen via het telefoonnummer 0850-773312. Dit nummer kunt u bellen op alle maandagen, behalve op feestdagen, tussen 19.00- 21.00 uur.

Het Reformatorisch Meldpunt is een anoniem contactpunt voor slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik. Het Meldpunt biedt op een laagdrempelige manier een luisterend oor en advies via chat, e-mail en WhatsApp (06 4407 8214). Dat kan gaan over misbruik dat korter of langer geleden heeft plaatsgevonden, maar ook over online misbruik.

De nieuwe telefoondienst is speciaal ingericht om gemeenteleden, die de voorkeur geven aan anoniem telefonisch contact, ook de mogelijkheid te bieden hun verhaal te vertellen. Langdurig zwijgen over het misbruik kan psychische en lichamelijke schade veroorzaken. Het is belangrijk om het zwijgen te doorbreken. Praten kan een begin zijn om het misbruik te verwerken.

Er zijn weer postzegels beschikbaar voor het frankeren van brieven en kaarten bij zr. A. Guiljam en br. P. Poppe. Per 1 januari verhoogt PostNL opnieuw de tarieven. Onze postzegels zijn te koop in setjes van 23 stuks waarvoor u  € 20,- betaalt en het werk van Zending en Evangelisatie mee steunt. In verband met vacatures voor het bij u langs gaan met het Zendingsbusje is er in de hal van de kerk een groene collectebus geplaatst waarin u de bijdrage die u gewend was te geven kunt deponeren. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Zodra we weer de maandelijkse ronde kunnen hervatten hoort u van ons.

Nieuwsbrief werkgroep vluchtelingen najaar 2019

 

Wat voor mensen ontmoeten wij?

Mensen die veel meegemaakt hebben, die trauma’s opgelopen hebben, die familieleden verloren hebben, die bijna alles kwijt zijn… Soms, als je langer contact hebt, zie of hoor je er iets van.

 

Zomaar een paar voorbeelden:

Dat kleine meisje dat zo bang is van vliegen. “In Syrië véél vliegen, op alle dode mensen.” Dat meisje dat eigenlijk niet mee wil op schoolkamp omdat ze zo vaak gillend wakker wordt ’s nachts. Die jonge vrouw die zo stug en wantrouwend overkomt, maar huilend vertelde hoe ze door een vriendelijke man meegenomen werd naar “een veilig land” en toen in Amsterdam gedwongen in de prostitutie belandde. Ze is ontsnapt en met hulp van politie en Vluchtelingenwerk in Terneuzen beland. Die vrouw die zegt: “Het lijkt oorlog in mijn hoofd. Mijn familie zegt: Islam is goed. Maar ik denk: de Bijbel is beter. Wat is waarheid?” Die christen uit Eritrea die getuigt van Gods hulp en genade, ook al is hij alles kwijt.

Wat kunnen wij betekenen?

De mensen zijn heel blij met Nederlanders die vriendelijk zijn. Alleen een praatje in de supermarkt betekent al veel voor hen. Ze zijn vooral blij als mensen bij hen op bezoek komen. Ze zorgen heel goed voor hun gasten en oefenen zo gelijk hun Nederlands. En altijd kun je nog wel even uitleggen waar een brief o.i.d. over gaat. Zeker nu Vluchtelingenwerk gestopt is in Terneuzen merk je dat er veel vragen zijn. De stap naar de gemeente is voor hen hoog, omdat ze vaak uit landen komen met een corrupte overheid en daarom officiële instanties wantrouwen. Ook de mannen- en vrouwenavonden betekenen veel voor hen. Ze zijn even weg uit alle zorgen. De vrouwen doen nu vaak een creatieve activiteit. Dat vinden ze erg leuk. Ze doen goed mee als ze het Bijbelverhaal samen lezen en zijn heel blij dat er voor en met hen gebeden wordt. Op de mannenavonden komt een kleine trouwe groep mannen, die veel waardering en respect hebben voor de vrijwilligers. Ze hebben een goede relatie met hen opgebouwd. Af en toe nemen ze vrienden mee, die soms blijven komen. Ze lezen samen uit de Bijbel en bidden samen. Het taalniveau van de meeste mannen is lager dan dat van de vrouwen. Dus op de mannenavonden wordt nog veel met taal geoefend. Ook wordt er over de arbeidsmarkt e.d. gepraat. De mannen willen graag aan het werk, maar moeten eerst hun diploma halen. Een aantal trouwe klusvrijwilligers heeft geholpen met vervoer van spullen, met fietsreparaties en met elektriciteit. Vooral voor alleenstaande vrouwen betekent de hulp erg veel. Als er mannen zijn, proberen we hen er zoveel mogelijk bij te betrekken, zodat ze het zelf kunnen gaan doen. De afgelopen tijd zijn er twee bijeenkomsten geweest. De evange- lisatiedienst van 18 september werd gehouden in de kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente. Evangelist H. Bor was de voorganger. Hij stond stil bij de geschiedenis van Paulus op de Areopagus. Het was fijn dat er ook weer een aantal vluchtelingen was. Omdat we vooraf de liturgie gekregen hadden, hadden we het Bijbelgedeelte in hun eigen taal afgedrukt. Het is moeilijk voor hen om de preek te volgen, maar ze vinden het wel mooi om de dienst mee te maken. Het samen bidden, zingen en Bijbellezen vinden ze bijzonder. Op 18 oktober was er een gemeenteavond in de Gereformeerde Gemeente van Oostburg. Een groep enthousiaste jongeren uit de gemeente liet heel mooie muziek horen. Ouderling Van Dam sprak een openingswoord De collecte was bestemd voor de werkgroep vluchtelingen, daarom was er die avond gelegenheid iets te vertellen over ons werk.

Wat kunt u doen?

Wat iedereen kan doen: Maak eens een praatje met die buitenlandse man of vrouw op straat of in de supermarkt of waar dan ook. Straal iets uit van christelijke barmhartigheid en vriendelijkheid. Daarnaast kunnen we nog steeds vrijwilligers gebruiken. Om mensen thuis te bezoeken, om te helpen op de vrouwen- en mannenavonden en voor klusjes. Altijd welkom om eens een keer mee te draaien! Wilt u bovenal bidden voor de vluchtelingen en voor de vrijwilligers? Bidden om kracht en wijsheid en bovenal om het werk van de Heilige Geest. Voor alle reacties, vragen en aanmeldingen kun je mailen, bellen of appen naar willieklaassen@gave.nl Tel. 06-26196706.

Als u dit werk financieel wilt steunen, kunt u uw gift overmaken naar NL14RABO 0128674377 t.a.v. GGiN met vermelding van Werkgroep Vluchtelingen.

Aanstaande zondag

Zondag hoopt in beide diensten kand J. C. Pronk ons voor te gaan. De extra collecte is dan voor de Kerkelijke Kassen. 

Er is tijdens de diensten creche.