U bent hier

Evangelisatiecommisie "Efraïm"

De evangelisatiecommissie heeft als taak de gemeente te stimuleren tot evangelisatiewerk, door middel van activiteiten zoals het organiseren van toerustingsavonden, samenzang avonden etc..Daarnaast organiseert de evangelisatiecommissie op 2e kerstdag en 2e paasdag een dienst met een evangelisch karakter. De evangelisatiecommissie heeft als doel om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met het woord van God. De evangelisatiecommissie vergadert één keer per maand. 

Ook kunt u een bijdrage aan de zending overmaken op bankrekening: NL 96 RBRB 0827548761 t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk inzake EC EfraÏm.                      

Reformatorisch Meldpunt vanaf 14 januari ook telefonisch bereikbaar.

Bij het Reformatorisch Meldpunt is het vanaf D.V. maandag 14 januari 2019 mogelijk om uw verhaal over seksueel misbruik te vertellen via het telefoonnummer 0850-773312. Dit nummer kunt u bellen op alle maandagen, behalve op feestdagen, tussen 19.00- 21.00 uur.

Het Reformatorisch Meldpunt is een anoniem contactpunt voor slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik. Het Meldpunt biedt op een laagdrempelige manier een luisterend oor en advies via chat, e-mail en WhatsApp (06 4407 8214). Dat kan gaan over misbruik dat korter of langer geleden heeft plaatsgevonden, maar ook over online misbruik.

De nieuwe telefoondienst is speciaal ingericht om gemeenteleden, die de voorkeur geven aan anoniem telefonisch contact, ook de mogelijkheid te bieden hun verhaal te vertellen. Langdurig zwijgen over het misbruik kan psychische en lichamelijke schade veroorzaken. Het is belangrijk om het zwijgen te doorbreken. Praten kan een begin zijn om het misbruik te verwerken.

Gedeelde vreugde, dubbele dank

Wie het breed heeft, mag het breed laten hangen. Genieten van wat God heeft geschapen en gegeven is goed, schrijft de apostel Paulus, daar is niets op tegen. Eén voorwaarde: dat je het onder dankzegging aanneemt. En dan geldt ook: gedeelde vreugde is dubbele vreugde. En leidt tot dubbele dank. Dat is wat er gebeurt als wij vanuit ons rijke Nederland geloofsgenoten in Frankrijk financieel ondersteunen die het lang zo breed niet hebben als wij. Want met behulp van het geld dat wij kunnen missen, kan in Frankrijk een jonge man als Charles Berger aan de universiteit van Aix en Provence Theologie studeren en zich zo voorbereiden op een taak in Gods Koninkrijk. En een predikant als Pierre Blanc kan zich ontwikkelen in het kader van permanente educatie en ontmoetingen met collega-predikanten. Met behulp van het geld dat wij kunnen missen, kan de gemeente van Chapelle de Nesle in hartje Parijs het Evangelie van Jezus Christus tot klinken brengen. Een historische ontwikkeling, waar jarenlang alleen in de buitenwijken van Parijs een gemeente was. En daar, in Parijs, gebeurt wat wij in Nederland bijna voor ondenkbaar houden: een sobere kerkdienst trekt jongeren en gezinnen met kinderen aan - de gemeente groeit weer! En ook andere gemeenten in Parijs groeien, zo vernamen we vanuit een Franse  predikantenconferentie. Ze noemen het een vrucht van de hulp vanuit Nederland, financieel en in betrokkenheid. En ze wensen ons dezelfde zegen toe, die zij ervaren in deze hulp. Zo wordt vreugde daar gedeeld, en leidt het delen tot dank. Waar wij hier weer blij van worden. Zo mondt de blijdschap en dank van daar en hier uit in dubbele eer aan God.

Meer weten? Kijk op www.ssgkf.nl.

Wycliffe Bijbelvertalers

Kunt u zich dat voorstellen? Dat u zondag aan zondag in de kerk zit en zodra de preek begint, uw aandacht afdwaalt en u de werkelijke betekening ontgaat? Dominee Sifuma uit Kenia begroet op zondag de gemeente in hun eigen taal, het Tachoni, maar de dienst gaat verder in een andere taal. Er is namelijk geen Bijbel in het Tachoni. Wycliffe Bijbelvertalers zet zich wereldwijd in voor mensen zonder Bijbel in de eigen taal. Als gemeente kunnen we heel veel betekenen. Bid voor de kerken zonder Bijbel in de eigen taal. U kunt ook een gift overmaken. Dit kan op IBAN: NL44RABO0145288676.

Van de Werkgroep Vluchtelingen Terneuzen

Ontmoetingsdag 15 juni 2019

Wat een prachtig moment!  Meer dan 100 mensen (70 buitenlandse gasten en vrijwilligers met gezinsleden) uit allerlei landen, volken en talen die samen zingen. ‘Heer’, ai maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend’. Ook: ‘Ik sla d’ ogen naar ’t gebergte heen’, ‘Neem mijn leven, laat het Heer’ en ‘Blijf bij mij Heer’ klonk prachtig uit zoveel monden.                                                                                                                                                    Geert Eikelboom ondersteunde de zang inspirerend op zijn bariton trompet.

Voor het zover was had de familie Goud al heel veel werk verzet. Eén van de loodsen van Goud B.V. was in gereedheid gebracht om zoveel mensen te kunnen ontvangen. Het was een prachtige locatie.      Om drie uur begonnen de mensen binnen te komen, gebracht door onze trouwe vrijwilligers. Eerst werden de tassen uitgeladen. Wat hadden de buitenlandse gasten en de vrijwilligers hun best gedaan. Veel verschillende gerechten uit allerlei landen kwamen op de buffettafel te staan. Injera’s, dolma’s, tabule, manakish, oliebollen, pannenkoeken, en gevulde eieren stonden gebroederlijk bij elkaar. Op de koffietafel verschenen ook allerlei heerlijke baksels.Toen iedereen gearriveerd was heette Marcel Goud iedereen hartelijk welkom en las een stukje voor uit het Johannes-evangelie. Het werd met de beamer geprojecteerd in meerdere talen, zodat de mensen in hun eigen taal mee konden lezen. Daarna baden we samen. Toen kon iedereen gaan proeven van elkaars gerechten. De vele kinderen die er ook bij waren namen niet veel tijd om te eten. Al snel werd het heerlijk ruime terrein gevuld met skelterrijdende, fietsende, touwtje springende, voetballende en stoepkrijtende kinderen. Ook de knutseltafel was in trek. Mooi om te zien hoe iedereen genoot. Gesprekken werden soms gevoerd met handen en voeten, maar er ontstonden mooie contacten. Het kostte moeite om alle kinderen weer binnen te krijgen om 6 uur. Ze wilden nog lang niet naar huis. Na het zingen eindigde ouderling Duerink met het lezen van psalm 130 en ging hij voor in gebed. De buitenlandse gasten kregen een cadeautasje mee naar huis met fruit, chocolade en twee boekjes van ‘Vertellingen van de Bijbel’ van ds. C.J. Meeuse.

Ze gingen weer terug naar hun plek die ze hier gekregen hebben, in een vreemd land, met een vreemde taal en een voor hen vreemde cultuur. Hopelijk nemen ze iets mee naar huis van het evangelie, waarover ze gehoord en gezongen hebben. Dat evangelie overstijgt culturen. ‘Uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen’, Openb. 7: 9  

Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig. Wilt u er alstublieft over nadenken of u tijd vrij wilt maken voor deze buitenlandse naasten die op onze weg geplaatst worden?

Als u dit werk financieel wilt steunen, kunt u uw gift overmaken naar NL14RABO 0128674377 t.a.v. GGiN met vermelding van Werkgroep Vluchtelingen.

Er is trouw, liefde en geduld nodig om dit werk te kunnen doen, maar ook veel wijsheid om de juiste woorden te vinden. Wilt u  bovenal aan dit werk denken in uw gebed?

Voor alle reacties, vragen of aanmeldingen kunt u bellen/ appen naar 06 26196706 of mailen naar willieklaassen@gave.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanstaande zondag

Zondag hoopt in beide diensten voor te gaan ds M. van der Sluys. 

De extra collecte is dan voor de Kerkelijke Kassen. 

Er is tijdens de ochtenddienst creche.