U bent hier

Evangelisatiecommisie "Efraïm"

De evangelisatiecommissie heeft als taak de gemeente te stimuleren tot evangelisatiewerk, door middel van activiteiten zoals het organiseren van toerustingsavonden, samenzang avonden etc..Daarnaast organiseert de evangelisatiecommissie op 2e kerstdag en 2e paasdag een dienst met een evangelisch karakter. De evangelisatiecommissie heeft als doel om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met het woord van God. De evangelisatiecommissie vergadert één keer per maand. 

Contactpersoon voor de evangelisatiecommissie is Jaap Verolme, tel. 0115-850643. 

Ook kunt u een bijdrage aan de zending overmaken op bankrekening: NL 96 RBRB 0827548761 t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk inzake EC EfraÏm.                      

 Hartelijk dank voor uw medewerking.

D.V. wordt in het seizoen half september 2018 tot half maart 2019 weer de Vormingscursus gegeven. De Commissie Vormingswerk heeft een nieuw programma samengesteld.

Feedback van cursisten van het afgelopen seizoen:

“Boeiend, vormend, leerzaam, gezellig, fijne cursus, respect voor en dank aan docenten.  Met genoegen cursus gevolgd, docenten goed voorbereid. Zeer tevreden”

Het programma 2018-2019 biedt de volgende onderwerpen en docenten:

1. Momenten uit de CGK geschiedenis door mevr. drs. C.T. Boerke

2. Wat heeft de Kerk met Israël door ds. A. Brons

3. Van Joods-christelijke gemeente naar Kerk uit Joden en Heidenen     (Hand. 6-15) door drs. R. van de Kamp

4. De zingende gemeente door drs. J. van der Knijff

5. De Maaltijd des Heeren- principe en praktijk door drs. J.M.J. Kieviet

6. Kerk en kerkjeugd door dhr C. van Vianen

In Biezelinge en Goes wordt elk onderwerp op 1 zaterdag volledig behandeld in 2 uur. Daar is 1 docent aanwezig.

Biezelinge, Christelijke Gereformeerde Opstandingskerk, Biezelingseweg 6, 4421 KN

29 september 2018; 10 november 2018

Goes, Christelijke Gereformeerde Maranathakerk, Bergweg 43a, 4461 LX

1 december 2018; 19 januari 2019; 16 februari 2019; 9 maart 2019

In Biezelinge en Goes zijn de lessen van 10.15 uur tot 12.45 uur met een pauze van 11.15 uur tot 11.45 uur. In de pauze kunt u koffie kopen.

U kunt info over ons Vormingswerk vinden op de website van de kerken: cgk.nl.

U kunt zich voor deelname aan deze cursus aanmelden via

De kosten zijn voor cursusplaats Biezelinge/Goes € 35,- per persoon.
Dit bedrag dient meteen na inschrijving overgemaakt te worden op bankrekeningnummer  NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. Commissie Vormingswerk Chr Geref Kerken o.v.v. cursusplaats en naam deelnemer)

Wij hopen u in het nieuwe seizoen (weer) te mogen ontmoeten. Wilt u ook anderen uit de gemeente of omgeving attenderen op deze cursus?

Aanmelding liefst vóór 1 september 2018 zodat de plaatselijke cursusgroepen tijdig kunnen worden ingedeeld.

Van de Evangelisatiepost Gent

D.V. 9 juni bestaat de Evangelisatiepost Gent 40 jaar. In dankbaarheid willen we dit gedenken. Op zaterdag 9 juni van 10 uur tot half 1 te Gorinchem. Evangelist H. Bor hoopt te spreken over het onderwerp Gent in het verleden. Ds. D. van Luttikhuizen zal dit dan doen over Gent in het heden. Er zal een samengesteld mannenkoor zijn. Er is oppas voor de kinderen. Een pauze om elkaar te ontmoeten. Ook zal er nadien gelegenheid zijn met elkaar een broodje te eten. En dit alles vindt plaats in de Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 te Gorinchem.

Iedereen is van harte welkom.

 

Aanstaande zondag

Aanstaande zondag hoopt onze eigen predikant ons voor te gaan. De extra collecte is dan bestemd voor de diaconie. Klik hier voor het rooster van de kinderoppas.

Ontwikkeld door Verolme Development