U bent hier

Evangelisatiecommisie "Efraïm"

De evangelisatiecommissie heeft als taak de gemeente te stimuleren tot evangelisatiewerk, door middel van activiteiten zoals het organiseren van toerustingsavonden, samenzang avonden etc..Daarnaast organiseert de evangelisatiecommissie op 2e kerstdag en 2e paasdag een dienst met een evangelisch karakter. De evangelisatiecommissie heeft als doel om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met het woord van God. De evangelisatiecommissie vergadert één keer per maand. 

Ook kunt u een bijdrage aan de zending overmaken op bankrekening: NL 96 RBRB 0827548761 t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk inzake EC EfraÏm.                      

Reformatorisch Meldpunt vanaf 14 januari ook telefonisch bereikbaar.

Bij het Reformatorisch Meldpunt is het vanaf D.V. maandag 14 januari 2019 mogelijk om uw verhaal over seksueel misbruik te vertellen via het telefoonnummer 0850-773312. Dit nummer kunt u bellen op alle maandagen, behalve op feestdagen, tussen 19.00- 21.00 uur.

Het Reformatorisch Meldpunt is een anoniem contactpunt voor slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik. Het Meldpunt biedt op een laagdrempelige manier een luisterend oor en advies via chat, e-mail en WhatsApp (06 4407 8214). Dat kan gaan over misbruik dat korter of langer geleden heeft plaatsgevonden, maar ook over online misbruik.

De nieuwe telefoondienst is speciaal ingericht om gemeenteleden, die de voorkeur geven aan anoniem telefonisch contact, ook de mogelijkheid te bieden hun verhaal te vertellen. Langdurig zwijgen over het misbruik kan psychische en lichamelijke schade veroorzaken. Het is belangrijk om het zwijgen te doorbreken. Praten kan een begin zijn om het misbruik te verwerken.

WVT (Werkgroep Vluchtelingen Terneuzen).

De evangelisatiedienst ten behoeve van de werkgroep Vluchtelingen Terneuzen op 18 mei jl. heeft bijna € 3000,- opgebracht.  Een volgende avond zal op D.V. 12 oktober gehouden worden. Kand. Buth heeft zijn medewerking hieraan toegezegd Deze dienst wordt ook gehouden in de Ger. Gem. in Ned. te Terneuzen.

We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken om aanwezig te zijn op de mannen- of vrouwenavonden of om mensen te helpen met praktische zaken.
U kunt zich hiervoor aanmelden via:
werkgroepvluchtelingenterneuzen@kliksafe.nl of via 06-26196706.
Maar ook als u geen vrijwilliger bent kunt u iets doen. Een glimlach of een vriendelijke groet kan al zoveel betekenen. Natuurlijk wordt financiële steun ook gewaardeerd. U kunt uw bijdrage overmaken op
NL09 INGB 0007 4375 27 t.n.v. Werkgroep Vluchtelingen Terneuzen.
 

Aanstaande zondag

 

Lees hier het besluit van de kerkenraad inzake de maatregelen

D.V. zondag 24 oktober gaat onze eigen predikant, ds S.M. Buth, ons voor. 

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur .

 Er is oppas in de crèche voor de kleintjes.