U bent hier

Commissie van Beheer

Beste gemeenteleden

Via de mail heeft u al kennisgenomen van het voorstel van de Commissie van Beheer. Dit voorstel wordt voor de goede orde nogmaals in het kerkblad opgenomen. Het is een uitgebreid verslag waarvan de conclusies gedragen worden door de kerkenraad.  Het beleid dat de gemeente altijd over grote investeringen vooraf geïnformeerd wordt willen we hierin dan ook volgen. Het is de bedoeling dat de komende weken de benodigde apparatuur besteld wordt. Al een aantal jaren zijn er plannen om de geluidsinstallatie te vervangen. Deze gaat inmiddels ruim 20 jaar mee en is daardoor technisch gezien erg verouderd. Afgelopen jaren zijn er wat kleine storingen geweest. Tot nu toe konden deze verholpen worden, maar nieuwe onderdelen zijn niet meer leverbaar. Sinds het COVID-19 virus ook in Nederland is uitgebroken, worden de diensten, naast kerkdienstgemist.nl, ook uitgezonden met beeld middels Youtube. Hiervoor wordt een tijdelijke opstelling gebruikt, met een camera die een matige beeldkwaliteit heeft. Daarnaast is het met de bestaande zendapparatuur niet mogelijk om, naast geluid, ook beeld uit te zenden op kerkdienstgemist.nl. Bij de laatst gehouden ledenvergadering is het voorstel voor beeldverbinding reeds kenbaar gemaakt en willen we dit namens de CVB in combinatie met het op orde brengen van de geluidsinstallatie uitvoeren. Voor een nieuwe installatie voor geluid en beeld, is bij twee bedrijven offerteaanvraag gedaan. Nu bestaat een geluidsinstallatie uit meer onderdelen dan enkel wat microfoons en een paar luidsprekers. Zo worden alle microfoons continue gemonitord en worden deze pas actief wanneer deze geluid detecteren. Deze apparatuur zorgt dus voor automatisch in- en uitschakelen van de microfoons die het geluid van de voorganger, ouderling van dienst of orgel en gemeentezang opnemen. Andere apparatuur versterkt dit geluid weer voor de luidsprekers. Het opgenomen geluid wordt echter ook weer gestreamd, zodat thuis ‘live’ meegeluisterd kan worden. Al deze apparatuur wordt met de aankoop van een nieuwe geluidsinstallatie vervangen. Naast geluid wordt er ook apparatuur voorzien voor beeld, zowel om dit op te nemen als uit te zenden. In de kerk komt aan de zijgevel een bestuurbare camera te hangen, die kan draaien en zoomen. Deze full HD camera kan vanuit de kosterbank worden bediend middels een aantal presets waaruit kan worden gekozen. Een preset is een vooraf ingestelde positie waarop de camera is ingesteld. Bijv: de camera is gedraaid naar het liturgisch centrum en ingezoomd en scherp gesteld op de voorganger. Een andere preset kan bijv. zijn dat de camera gericht en scherp gesteld is op het orgel. Door vooraf verschillende van deze presets te maken, kan heel snel met een druk op de knop het gewenste beeld worden gekozen wat de kijkers thuis te zien krijgen. Om zowel de geluidsinstallatie als de camera te kunnen bedienen, is in de nieuwe opzet een touchscreen en een meekijkscherm in de kostersbank voorzien. Met het touchscreen wordt de geluidsinstallatie en de camera bediend en kan de gewenste preset van de camera worden geselecteerd. Op het meekijkscherm kan worden gevolgd welk beeld de camera op dat moment opneemt en de kijkers thuis te zien krijgen. We hebben er goed aan gedacht om ook de microfoons op de kansel en lessenaar en de luidsprekers te laten vervangen. Daarvoor is een testopstelling met 2 nieuwe boxen en een microfoon in de kerk gemaakt, waarbij we hebben kunnen ervaren wat dit met het geluid doet. De nieuwe microfoons nemen veel meer van hun omgeving op dan de bestaande. Momenteel valt het geluid wel eens weg wanneer de voorganger of ouderling van dienst bij de microfoon weg draait, of er te ver vandaan loopt. Met de nieuwe microfoons is dit niet het geval en blijft het geluid in die situaties optimaal. Daarnaast is het met de 2 nieuwe luidsprekers mogelijk om de hele kerkzaal met duidelijk geluid te vullen. Met de testopstelling in de kerk, waarbij we de nieuwe luidsprekers opgesteld hebben voorin de kerk, hebben we op diverse plaatsen in de kerk kunnen luisteren wat de geluidskwaliteit is. Achter in de kerk is de voorganger goed te verstaan. Achter de luidsprekers, in de kerkenraadbanken, is het geluid ook duidelijk, zodat slechts twee speakers voor de kerkruimte voldoende lijken te zijn. Ten opzichte van de bestaande luidsprekers hebben de nieuwe luidsprekers een warmere en meer natuurlijke klank, daar waar de bestaande qua geluid meer metaalachtig klinken. Een nieuwe geluid- en beeldinstallatie moet betrouwbaar zijn, gebruiksvriendelijk, storingsvrij en geschikt voor de toekomst. We menen dat met de nieuw uitgedachte opzet, er een kwalitatief hoogwaardige installatie wordt aangeschaft. Een installatie die nu voldoet, maar door zijn flexibiliteit ook de mogelijkheid biedt om verder uitgebreid en aangepast te worden wanneer hier in de toekomst plannen voor zijn. We vinden dit namens de CVB ook verantwoord om deze investering  te doen voor de aanschaf en installatie van de hierboven omschreven apparatuur en de kerkenraad stelt op deze manier de gemeente hiervan in kennis en geeft tevens de mogelijkheid voor vragen of opmerkingen. Voor eventuele vragen of opmerkingen, graag reageren binnen 1 week na datum kerkblad.

Namens de CVB.

Aanstaande zondag

A.s zondag hoopt ds H. Korving bij ons voor te gaan. 

 De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur. 

 

Er is oppas voor de kleintjes in de creche.