U bent hier

Commissie van Beheer

Br. Corbijn doet verslag van de bezichtigingen van de pastorie die op 5 oktober hebben plaatsgevonden. Er is veel belangstelling. De uitgebreide toelichting over de bouwkundige staat van de pastorie wordt door de geïnteresseerden gewaardeerd. De orgelcommissie stelt voor een tweetal uitbreidingen aan het orgel mee te nemen nu fa. Nijsse bezig is met de andere aanpassingen. Fa. Nijsse heeft een aanbieding gedaan voor de uitbreiding van het voetpedaal, voor een voorziening voor een extra stem in de toekomst en voor het plaatsen van een extra stem. De orgelcommissie heeft voor de aanpassing van het voetpedaal (€ 1350,-) ruim voldoende middelen in het Orgelfonds. De kantsleep zou € 4200,- kosten. Er is een gemeentelid die zich op basis van anonimiteit bereid heeft verklaart dit bedrag te schenken. De Orgelcommissie is hier zeer dankbaar voor. Het voorstel is dan ook deze beide zaken door fa. Nijsse uit te laten voeren. Hiermee zal het orgel enkele weken later opgeleverd worden. Voor het plaatsen van de extra stem wordt voorlopig, gezien de kosten van € 5000,-, geen opdracht gegeven. De scriba zal e.e.a. terugkoppelen naar fa. Nijsse. Voor de mogelijke aanschaf van de geluid- en beeldinstallatie heeft de CvB een voortgangsverslag uitgewerkt om te delen met de gemeenteleden. Hierin zal nog een duidelijker splitsing tussen de vervangingskosten van de geluidsinstallatie en de extra kosten voor de beelduitzending worden aangebracht. Dit zal in het komende kerkblad worden geplaatst en ook worden meegestuurd met de wijzigingen in de samenkomsten op zondag, nu er maar maximaal 30 bezoekers aanwezig mogen zijn.

 

Aanstaande zondag

 

Zondag 17 januari hoopt ds H.H. de Haan ons voor te gaan. 

 De diensten beginnen om 10.00 en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de creche.