U bent hier

Commissie van Beheer

Br. Corbijn legt uit hoe hij D.V. 16 september de gemeente wil betrekken bij de plannen voor de kerkzaal. De noodzaak ervan en de tot nu toe genomen stappen zullen worden uitgelegd. Inclusief het te verwachten kostenplaatje. De uitvoering van de nog nader te besluiten stappen zal D.V. 2022 zijn. Voor de afstelling van de geluidsinstallatie zijn we in afwachting van de firma Schaap. De penningmeesters vragen aandacht voor de inkomsten vanuit de reguliere collectes. Hiervoor zullen er weer collectezakken bij de uitgangen worden geplaatst. Dit zal a.s. zondag worden afgekondigd van de kansel. Ook zal er melding van worden gemaakt in het kerkblad. In het kerkblad zullen ook vrijwilligers worden gevraagd die beschikken over een EHBO-diploma. Zr. A. Guiljam-Catseman en br. P. Poppe beschikken niet langer over de vereiste papieren hiervoor.

Aanstaande zondag

 

Lees hier het besluit van de kerkenraad inzake de maatregelen

D.V. zondag 24 oktober gaat onze eigen predikant, ds S.M. Buth, ons voor. 

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur .

 Er is oppas in de crèche voor de kleintjes.