U bent hier

Commissie van Beheer

We nemen de besluitvorming door met betrekking tot de camera-instelling in bijzondere diensten.Met betrekking tot de Heilige Doop zal in het gesprek met de doopouders een keuze worden gemaakt tussen het in beeld brengen van het liturgisch centrum en het gebruiken van een vaste camerapositie zoals bij het zingen. Bij het Heilig Avondmaal blijft het protocol zo dat er een vaste camerapositie wordt gehanteerd (orgel). De scriba wijst op het mogelijke nut van een A-4tje met de gemaakte afspraken zodat ook koster en technicus de juiste informatie heeft. In verband met het verschijnen van een gecombineerd juli/augustus kerkblad wordt gekozen voor een latere verschijningsdatum. De mogelijkheden om te komen tot nieuwe instellingen van de emailaccounts worden doorgenomen De gehuurde pastorie is opgeleverd aan de huurder/huurmakelaar – de sleuteloverdracht en de financiële afhandeling heeft inmiddels plaatsgevonden.

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 oktober gaat ons in beide diensten voor

ds S.M. Buth

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche