U bent hier

CGK Zaamslag

 

 

 
Geachte broeders en zusters
 
"In navolging van de verruimde maatregelen rondom het Corona virus, is de kerkgang in blokverdeling komen te vervallen. De ruimte in ons kerkgebouw icm de voorzieningen en ventilatie laat het toe om als gemeente samen te komen. We houden ons aan de regels mbt 1,5 meter afstand, ontsmetten van handen bij binnenkomst, opvullen van de banken van voor naar achter en het verlaten van de kerk aan de achterzijde van het gebouw (looprichting).
Wanneer er vanuit overheidswege iets verandert, worden de aanpassingen 's zondags bij de mededelingen afgegeven. 
Niet leden van de CGk Zaamslag zijn welkom tijdens de diensten, mits ze hun aanwezigheid als gast nadrukkelijk melden bij de koster. De koster zal gasten ook van een plaats voorzien."

In verband hiermee, en de druk die dit bij de kosters zal geven wordt aandacht gevraagd worden voor:

- het tijdig in de kerk komen.

- het gebruik maken van de gehele kerkzaal.

- de koster deelt de kerk in mbt 1,5 meter afstand.

We wensen u gezegende diensten toe.

Hartelijke groeten,

Uw Kerkenraad.

 

 

 

 

 

Aanstaande zondag

 

Lees hier het besluit van de kerkenraad inzake de maatregelen

D.V. zondag 24 oktober gaat onze eigen predikant, ds S.M. Buth, ons voor. 

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur .

 Er is oppas in de crèche voor de kleintjes.