U bent hier

CGK Zaamslag

Goedemorgen broeders en zusters,

 

Naar aanleiding van de uitbreiding in de overheidsmaatregelen is het niet langer mogelijk om als gemeente, ook met minder dan 100 mensen, samen te komen.

 

De kerkenraad heeft in verband hiermee gemeend alle gastpredikanten tot en met 1 juni te moeten afzeggen en tot die tijd preken te lezen. Dit in aanwezigheid van een koster, organist en een 2e ouderling.

 

We hechten er grote waarde aan om in deze situatie zoveel mogelijk contact te houden met u als gemeentelid. Om met elkaar mee te leven, voor elkaar te bidden, en waar mogelijk ook praktisch te helpen en in noden te voorzien. We willen proberen met u als gemeentelid contact te onderhouden.

 

De dienst op 2e Paasdag zal komen te vervallen. Ook de jaarvergadering met de gemeente op DV 22 april zal niet doorgaan. We hopen u op een later moment de financiële stukken over het jaar 2019 toe te sturen.

 

Nu er de komende periode niet op de gebruikelijke manier gecollecteerd kan worden kunt u uw gaven apart houden tot een later tijdstip. Ook is het mogelijk dit per bank over te maken.

Voor de goede orde geven wij u onderstaand de rekeningnummers van de Kerk en van de Diaconie:

 

Kerk : NL42RBRB 0978154746

Diaconie :NL18RBRB 0827 919832

 

Ook de verschijning van het kerkblad zal worden aangepast. Dit zal waar mogelijk digitaal worden toegezonden. Bij hen die niet over een email beschikken zal een gedrukt exemplaar worden bezorgd.

Deze en ook verdere informatie is ook te vinden op de website van de kerk : www.cgkzaamslag.nl. We hopen deze zo actueel mogelijk te houden.

 

Bij dit alles past uiteraard : zo de Heere wil en wij leven. Dat we het van Hem verwachten, en met David belijden : Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja wacht op den HEERE.

 

In alles Gode bevolen,

 

Met hartelijke groeten,

Namens uw kerkenraad,

Jaap Verolme, scriba.

 

Aanstaande zondag

Tot nader order zal op zondagmorgen een leesdienst worden gehouden. In de middagdienst hoopt ons ds Fokkema van Kerkwerve voor te gaan.  Dit alleen in het bijzijn van een ouderling, de koster en de organist.