U bent hier

CGK Zaamslag

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Zaamslag is geïnstitueerd op 8 mei 1912. In het jaar 1910 besloten twee kerkelijke groeperingen te Zaamslag, nl. de Christelijke Gereformeerde Kerk en de zgn Dolerenden zich te verenigen. Het nieuwe kerkverband kreeg de naam van Gereformeerde Kerk. Bij het vertrek van een predikant, die met deze vereniging was meegegaan, trok een aantal voormalig Christelijke Gereformeerden zich weer terug uit het nieuwe kerkverband van de Gereformeerde Kerk. Door een aantal personen werd het kerkgebouw teruggekocht. De eerste ambtsdragers werden op de datum van instituering bevestigd. Onze gemeente bestaat momenteel uit ongeveer 240 leden. Wij geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. En wij onderschrijven de “drie formulieren van enigheid:” 

- de Heidelbergse Catechismus

- de Nederlandse geloofsbelijdenis

- de Dordtse Leerregels

In deze drie geschriften wordt een samenvatting gegeven van wat wij geloven. Kenmerkend voor de CGK is de nadruk die gelegd wordt op leven met en tot eer van God en het beleven van een persoonlijke relatie met God.

Aanstaande zondag

Zondag hoopt in beide diensten kandidaat G. van Vliet ons voor te gaan. De extra collecte is dan voor het onderhoud aan de gebouwen en het inventaris. 

Er is tijdens de diensten creche.