U bent hier

Feed-aggregator

Blijf in Mij, en Ik in u.

Luisterarchief - zo, 12/11/2022 - 15:00

Ps. 26: 1
Ps. 27: 7
Schriftlezing: Kolossenzen 2 vers 1-15
Ps. 85: 1 (voorafgaand aan bediening)
Ps. 31: 7 (na de tafel)
Ps. 1: 1 en 2
Ps. 86: 6
Ps. 145: 1
Tekstwoorden: vers 5b-10a

“Blijf in Mij, en Ik in u”
1. Het geloof in Christus
2. De wandel in Christus
3. Het denken overeenkomstig Christus
4. Het volmaakt zijn in Christus

Categorieën: Kerkdiensten

In het vleesgeworden Woord is een volheid van genade.

Luisterarchief - zo, 12/11/2022 - 10:00

Ps. 95: 4
Ps. 119: 36
Schriftlezing: Johannes 1 (tekstwoorden: vers 14 en 16)
LvS: 1 en 2
LvZ: 4 en 5 (voorafgaand aan de bediening)
Ps. 96: 4 (na de eerste tafel)
Ps. 111: 2 (na de tweede tafel)
Ps. 47: 1 (na een eventueel derde tafel)
Ps. 145: 3
Thema van de prediking:
“In het vleesgeworden Woord is een volheid van genade”

Categorieën: Kerkdiensten

Het Hart van de liefde.

Luisterarchief - zo, 12/04/2022 - 15:00

Ps 149: 1,5
Ps. 33: 11
1 Kor.13
Ps.116: 1,2,3,7
Ps. 90: 9
Avondz.: 6,7
Tekst vs. 13

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 12/04/2022 - 15:00

Ps 149: 1,5
Ps. 33: 11
1 Kor.13
Ps.116: 1,2,3,7
Ps. 90: 9
Avondz.: 6,7
Tekst vs. 13

Categorieën: Kerkdiensten

Het licht dat komt.

Luisterarchief - zo, 12/04/2022 - 10:00

Ps. 96: 1,9
Ps.119: 3
Jes.60: 1-5
L.v.Z.: 1,4
Ps. 42: 3
Ps. 97: 6,7
L.v.Z.: 5
Tekst vs. 1

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 12/04/2022 - 10:00

Ps. 96: 1,9
Ps.119: 3
Jes.60: 1-5
L.v.Z.: 1,4
Ps. 42: 3
Ps. 97: 6,7
L.v.Z.: 5
Tekst vs. 1

Categorieën: Kerkdiensten

Dankdag: Een drievoudige oproep op de dankdag.

Luisterarchief - wo, 11/30/2022 - 19:30

Ps. 127: 1 en 2
[belijden van het geloof met Zondag 10]
Ps. 62: 1 en 7
Deuteronomium 8 (tekst 10-11 en 17-18)
Ps. 105: 7 en 24
Ps. 134: 2 en 3
Ps. 103: 1
“Een drievoudige oproep op de dankdag”
1. Hem loven
2. Hem niet vergeten
3. Hem gedenken

Categorieën: Kerkdiensten

Dankdag: Het is Israëls God Die het leven geeft!

Luisterarchief - wo, 11/30/2022 - 14:30

Ps. 37: 3 en 10
[belijden van het geloof met vrg. & antw. 125]
Ps. 146: 3 en 5
1 Koningen 17 vers 7-24
Ps. 30: 4 en 8
Ps. 118: 14
Ps. 33: 10 en 11
“Het is Israëls God Die het leven geeft!”
1. Dat laat Hij zien in het voedingswonder;
2. Dat laat Hij zien in het levenswonder.

Categorieën: Kerkdiensten

Genezing van maanzieke knaap.

Luisterarchief - zo, 11/27/2022 - 15:00

Ps. 66 : 4
Ps. 119 : 9
Schriftlezing : Markus 9 : 14 – 29
Ps. 146 : 1, 2, 3
Ps. 147 : 2
Ps. 116 : 2, 5
Tekst Markus 9 : 24 – 25
Thema: Genezing van maanzieke knaap
1. Geloofsmoeilijkheden
2. Belijdenis van het ongeloof
3. Genezing door het geloof

Categorieën: Kerkdiensten

Adventslach.

Luisterarchief - zo, 11/27/2022 - 10:00

Ps. 139 : 1, 2
Ps. 119 : 5
Schriftlezing: Genesis 17 : 15 – 18 Gen. 18 : 1 – 15
Gen. 21 : 1 – 7
Lofzang Zacharia : 2, 3
Ps. 89 : 8
Ps. 132 : 11
Thema: Adventslach,

1. De lach van Abraham
2. De Lach van Sara
3. De lach van God

Categorieën: Kerkdiensten

Ik geloof de vergeving der zonden.

Luisterarchief - zo, 11/20/2022 - 15:00

Ps. 6: 1 en 2
Ps. 46: 6 (zondagschoolpsalm)
Schriftlezing: 1 Joh. 1 – 1 Joh. 2:2
Ps. 86: 1 en 3
Ps. 32: 1, 3 en 6
Ps. 79: 4 en 7
HC Zondag 21 vraag en antwoord 56
Thema: “Ik geloof de vergeving der zonden”
1. De Heere wil mijn zonden nooit meer gedenken;
2. De Heere wil mij de gerechtigheid van Christus schenken

Categorieën: Kerkdiensten

Spreken over de toekomst.

Luisterarchief - zo, 11/20/2022 - 10:00

Stil gebed, evt. mededelingen
-Votum en groet
-Samenzang: Ps. 89: 19
-Wetslezing
-Samenzang: Ps. 139: 1 (Psalm zondagschool)
-Schriftlezing: Jakobus 4: 13-17
-Gebed
-Collecte
-Samenzang: Ps. 90: 7
-Preektekst: Jak. 4: 13-17
-Verkondiging, dl 1: Spreken over de toekomst
1. In zondige zelfverzekerdheid
-Samenzang: Ps. 39: 3, 5
-Verkondiging dl 2: Spreken over de toekomst
2. In Godzalige afhankelijkheid
-Samenzang: Ps. 56: 5, 6
-Dankgebed
-Samenzang: Ps. 147: 6
-Zegen

Categorieën: Kerkdiensten

De Kerk, dat is de gemeente van de levende God’.

Luisterarchief - zo, 11/13/2022 - 15:00

Ps. 65: 1 en 2
Ps. 93: 4
Schriftlezing: Johannes 17
Ps. 22: 14 en 16
Ps. 72: 3 en 9
Ps. 133: 1 en 3
HC Zondag 21, vraag en antwoord 54 en 55
‘De Kerk, dat is de gemeente van de levende God’
1. Christus bouwt Zijn Kerk (vrg. & antw. 54)
2. Christus zegent Zijn Kerk (vrg. & antw. 55)

Categorieën: Kerkdiensten

Rennen voor je leven.

Luisterarchief - zo, 11/13/2022 - 10:00

Ps. 21: 8 en 9
Ps. 119: 35
Genesis 19: 17-29
Ps. 11: 3 en 4
Ps. 121: 1 en 4
Ps. 66: 6 en 10
Thema: “Rennen voor je leven!”
1. Het bevel gegeven
2. De ongehoorzaamheid ertegen
3. De noodzaak ervan bewezen

Categorieën: Kerkdiensten

zanguurtje.

Luisterarchief - wo, 11/09/2022 - 19:15
Categorieën: Kerkdiensten

Christus zit aan rechterhand van God in Zijn troon.

Luisterarchief - zo, 11/06/2022 - 15:00

Ps. 25: 8 (zondagsschoolpsalm)
Ps. 110: 1 en 2
Schriftlezing Hebreeën 1 en Mattheüs 25: 31-34
Ps. 2: 3 en 6
Ps. 130: 3 en 4
Ps. 96: 9
HC Zondag 19
‘Christus zit aan rechterhand van God in Zijn troon’
1. De bestijging van de troon
2. De zegen vanaf de troon
3. Het oordeel vanuit de troon

Categorieën: Kerkdiensten

Beschermden worden beschermers.

Luisterarchief - zo, 11/06/2022 - 10:00

Ps. 27: 1 en 2
Ps. 119: 34
Schriftlezing Genesis 19: 1-16
Ps. 34: 8
Ps. 91: 1, 4 en 5
Ps. 116: 5 (zondagsschoolpsalm)
“Beschermden worden beschermers”
1. Twee engelen door Lot geherbergd in de stad
2. Grove bedreiging door de inwoners van de stad
3. Lot en de zijnen gebracht tot buiten de stad

Categorieën: Kerkdiensten

God hoort het gebed.

Luisterarchief - zo, 10/30/2022 - 15:00

Ps 141:1, 2, 9
Ps 25:3
Hand 10:1-8
Ps 71:1, 3
Ps 123:1
Ps 34:2

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 10/30/2022 - 15:00

Ps 141:1, 2, 9
Ps 25:3
Hand 10:1-8
Ps 71:1, 3
Ps 123:1
Ps 34:2

Categorieën: Kerkdiensten

Uw Hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft.

Luisterarchief - zo, 10/30/2022 - 10:00

ps. 138:1
ps. 25:7
Matth 6:19-34
ps. 37:2 en 3
ps. 4:4
ps. 36:3

Categorieën: Kerkdiensten

Pagina's

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 05 Februari 10.00 uur en 15.00 uur ds. S.M. Buth

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche