U bent hier

Luisterarchief

Abonneren op feed Luisterarchief
Opnames
Bijgewerkt: 4 uur 55 min geleden

Waarom moet Jezus Nazireeër heten.

zo, 03/26/2023 - 15:00

psalm 84; 1
psalm 72; 6
lezen Jesaja 53 : 1-3 en Mattheus 2 : 13-23
psalm 69; 1, 4
psalm 42; 5 (tussenzang)
psalm 22; 12, 16
psalm 147; 3

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

zo, 03/26/2023 - 15:00

psalm 84; 1
psalm 72; 6
lezen Jesaja 53 : 1-3 en Mattheus 2 : 13-23
psalm 69; 1, 4
psalm 42; 5 (tussenzang)
psalm 22; 12, 16
psalm 147; 3

Categorieën: Kerkdiensten

Een zwijgende Borg.

zo, 03/26/2023 - 10:00

psalm 26; 8, 7
psalm 130; 2
lezen Johannes 19; 1-16
psalm 31; 11, 12
psalm 62; 3, 4 (tussenzang)
psalm 38; 14, 15
psalm 85; 3

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

zo, 03/26/2023 - 10:00

psalm 26; 8, 7
psalm 130; 2
lezen Johannes 19; 1-16
psalm 31; 11, 12
psalm 62; 3, 4 (tussenzang)
psalm 38; 14, 15
psalm 85; 3

Categorieën: Kerkdiensten

Vervolgonderwijs over de Heilige Doop.

zo, 03/19/2023 - 15:00

Ps. 81: 12 en 13 (zondagsschool)
Ps. 87: 1 en 4
Exodus 6,1-7 en Luk. 18,15-17
Ps. 71: 4 en 12
Ps. 105: 5 en 6
Ps. 22: 5

Heidelbergse Catechismus Zondag 27
‘Vervolgonderwijs over de Heilige Doop’
1. De overschatting van de doop
2. De rijkdom van de doop
3. Het goed recht van de kinderdoop

Categorieën: Kerkdiensten

Christus gebedsworsteling in de hof van Gethsémané.

zo, 03/19/2023 - 10:00

Ps. 142: 5 (zondagsschool)
Ps. 119: 45
Mattheus 26: 36-46
Ps. 88: 4 en 9
Ps. 55: 1 en 10
Ps. 69: 2 en 3

Christus’ gebedsworsteling in de hof van Gethsémané
1. Een bevreesde Heiland (vs. 37-38)
2. Een biddende Heiland (vs. 39, 42, 44)
3. Een vermanende Heiland (vs. 40-41)
4. Een toebereide Heiland (vs. 45-46)

Categorieën: Kerkdiensten

De vernieuwende kracht van Gods Woord

zo, 03/12/2023 - 15:00

Ps. 14: 7
Ps. 147: 3
Jesaja 55: 6-13 (tekst: vers 12-13)
Ps. 21: 6 (voorafgaand aan de tafel)
Ps. 37: 6 (aan de tafel)
Ps. 98: 4
Ps. 45: 7
Ps. 96: 8 en 9

Thema: “De vernieuwende kracht van Gods Woord”
1. De vrucht daarvan voor Zijn volk (vers 12a)
2. De blijdschap daarover in de schepping (vers 12b)
3. De vernieuwing daardoor van het aardrijk (vers 13)

Categorieën: Kerkdiensten

Hemelse nodiging voor dorstige en arme mensen

zo, 03/12/2023 - 10:00

Ps. 42: 1
Ps. 119: 44
Jesaja 55
Ps. 63: 1
Ps. 143: 6 (voorafgaand aan de bediening)
Ps. 84: 3 (na de eerste tafel)
Ps. 36: 2 (na de tweede tafel)
(Ps. 107: 17 – na event. derde tafel)
Ps. 126: 2

Categorieën: Kerkdiensten

Rouwdienst: Diane Maas-Grinwis.

za, 03/11/2023 - 10:30

Indragen: Onder het spelen van Ps. 103 vers 8 (wordt niet gezongen)
Woord namens de familie
Zingen: Ps. 130 vers 1 en 4
Gebed
Schriftlezing: I Korinthe 13
Zingen: Ps. 133:3
Overdenking: I Korinthe 13:13
‘En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.’
Zingen: Avondzang:7
Dankgebed
Zingen: Joh. de Heer Lied 133 vers 1, 3 en 4
Uitdragen: Onder het spelen van Ps. 68 vers 10 (wordt niet gezongen)

Categorieën: Kerkdiensten

Biddag: Een ootmoedig pleitgebed in het paleis van Susan

wo, 03/08/2023 - 19:30

Ps. 65: 1
Belijden van het geloof: DL V, par. 1 en 2
Ps. 119: 25
Nehemia 1:1 – 2:4
Ps. 102: 7 en 8
Ps. 74: 2, 19 en 20
Ps. 43: 1

“Een ootmoedig pleitgebed in het paleis van Susan”
1. De aanleiding tot dit gebed
2. De schuldbelijdenis in dit gebed
3. De pleitgrond in dit gebed
4. De concreetheid van dit gebed

Categorieën: Kerkdiensten

Biddag: Diakenen gevraagd!

wo, 03/08/2023 - 14:30

Ps. 146:7
Belijden van het geloof: NGB 30
Ps. 135:1
Schriftlezing Handelingen 6: 1-7
Gebed
Gebed des Heeren: 3
Prediking
Ps. 108: 1
Lezen van het bevestigingsformulier
Beantwoording van de vragen
Morgenzang: 3
Gebed uit het bevestigingsformulier
Ps. 133: 1 en 3

‘Diakenen gevraagd!’
1. De aanleiding (vs. 1-2)
2. De vereisten (vs. 3-4)
3. De verkiezing en bevestiging (vs. 5-6)
4. De groei van Gods kerk (vs. 7)

Categorieën: Kerkdiensten

Davids gebed in de nood.

zo, 03/05/2023 - 15:00

Ps. 31 : 1, 2
Ps. 3 : 2
Ps. 41 : 4, 5, 6
Ps. 3 : 4
Ps. 42 : 5
PSALM 3 en Romeinen 8 : 31 – 39

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

zo, 03/05/2023 - 15:00

Ps. 31 : 1, 2
Ps. 3 : 2
Ps. 41 : 4, 5, 6
Ps. 3 : 4
Ps. 42 : 5
PSALM 3 en Romeinen 8 : 31 – 39

Categorieën: Kerkdiensten

Jezus als dienende verlosser.

zo, 03/05/2023 - 10:00

Ps. 49 : 2, 3
Ps. 42 : 4
Ps. 69 : 4, 5
Ps. 85 : 1
Ps. 119 : 83
Marcus 10 : 32 – 45

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

zo, 03/05/2023 - 10:00

Ps. 49 : 2, 3
Ps. 42 : 4
Ps. 69 : 4, 5
Ps. 85 : 1
Ps. 119 : 83
Marcus 10 : 32 – 45

Categorieën: Kerkdiensten

Zoals het water schoonwast, wassen het bloed en de Geest van Christus schoon.

zo, 02/26/2023 - 15:00

Ps. 66: 3 en 10
Ps. 51: 1
Schriftlezingen: Hand. 2: 37-41 en Rom. 6: 1-4
Ps. 51: 4 en 5
Ps. 143: 10
Ps. 102: 16
Heidelbergse Catechismus Zondag 26
Zoals het water schoonwast, wassen het bloed en de Geest van Christus schoon
1. De instelling van de doop
2. De betekenis en belofte van de doop
3. De genade van de doop

Categorieën: Kerkdiensten

Gods ultieme beproeving van Abraham.

zo, 02/26/2023 - 10:00

Ps. 26: 2
Ps. 119: 43
Genesis 22: 1-19
Ps. 77: 5 en 8
Ps. 30: 2 en 8
Ps. 121: 1 en 4
‘Gods ultieme beproeving van Abraham’
1. Gods bevel aan Abraham om Izak te offeren (vs. 2)
2. Abrahams geloofsgehoorzaamheid om Izak te offeren (vs. 9-10)
3. God voorziet in een ram om in plaats van Izak te offeren (vs. 13-14)

Categorieën: Kerkdiensten

Wilt gij gezond worden.

zo, 02/19/2023 - 15:00

Ps.147: 1,2
Ps. 68: 10
Joh. 5: 1-15
Ps.142: 2,4,7
Ps.103: 2
Ps.118: 7
Tekst vs. 6b

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

zo, 02/19/2023 - 15:00

Ps.147: 1,2
Ps. 68: 10
Joh. 5: 1-15
Ps.142: 2,4,7
Ps.103: 2
Ps.118: 7
Tekst vs. 6b

Categorieën: Kerkdiensten

Christus verheerlijkt op de berg.

zo, 02/19/2023 - 10:00

Ps.139: 7,9
Ps. 6: 2,9
Matth.17: 1-13
Ps. 89: 3,9
Ps. 40: 4
Ps. 8: 4,9
Tekst vs.2,3

Categorieën: Kerkdiensten

Pagina's

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 April 10.00 uur en 15.00 uur Ds. S.M. Buth.

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche