U bent hier

Luisterarchief

Abonneren op feed Luisterarchief
Opnames
Bijgewerkt: 11 uur 11 min geleden

Een levende gemeente tussen Pasen en wederkomst.

zo, 07/03/2022 - 15:00

Tekst: 1 Thessalonicenzen 1: 9-10
“Want zijzelf verkondigen van ons, hoedanige ingang wij tot u hebben, en hoe gij
tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen.
En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Dewelke Hij uit de doden verwekt
heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn.”
Thema: Een levende gemeente tussen Pasen en wederkomst.
Punten: 1. Bekering.
2. Verwachting.
3. Verlossing.
_____________________________________________________________________________________________
Stil gebed
Mededelingen
Votum en groet
Openingszang: Ps. 96: 1 en 9
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen na de belijdenis: Ps. 2: 6
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 1: 1-10
Tekstafkondiging: 1 Thessalonicenzen 1: 9-10
Gebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen voor de preek: Ps. 98: 1 en 4
Preek
Zingen na de preek: Ps. 130: 3
Dankgebed
Slotzang: Ps. 67: 2
Zegen
_____________________________________________________________________________________________

Vragen om over na te denken of over door te spreken:
- De Thessalonicenzen zijn een voorbeeld geworden voor anderen in Macedonië en Achaje.
In welk opzicht? Welke dingen worden genoemd in vers 5, 6 en 8?
- Waarom is het leven uit de opgestane Christus onlosmakelijk verbonden aan het verwachten
van Christus uit de hemelen? (vers 10) Hoe is dat bij u?
- Voor de kinderen: De Thessalonicenzen zijn bekeerd. Wat betekent dat? (vers 9)
- Voor de kinderen: Omdat de Thessalonicenzen in de opgestane Heere Jezus geloofden,
kijken ze ook uit naar Zijn wederkomst. (Dat lees je in vers 10.) Waarom verwachten ze
Hem

Categorieën: Kerkdiensten

Bidden met de farizeeër en de tollenaar..

zo, 07/03/2022 - 10:00

Tekst: Lukas 18: 10
“Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden; de een was een farizeeër, en
de ander een tollenaar.”
Thema: Bidden met de farizeeër en de tollenaar.
Punten: 1. Hoogmoedig bidden.
2. Ootmoedig bidden.
_____________________________________________________________________________________________
Stil gebed
Mededelingen
Votum en groet
Openingszang: Ps. 120: 1 en 3
Wetslezing: Exodus 20: 1-17
Samenvatting van de Wet: Mattheüs 22: 37-40
Zingen na de Wet: Ps. 119: 13
Schriftlezing: Lukas 18: 1-14
Tekstafkondiging: Lukas 18: 10
Gebed en voorbede
Zingen voor de preek: Ps. 36: 1 en 3
Preek
Zingen na de preek: Ps. 5: 7 en 12
Dankgebed
Slotzang: Ps. 3: 2
Zegen
_____________________________________________________________________________________________
Vragen om over na te denken of over door te spreken:
- Wat is het kenmerkende van het gebed van de farizeeër? En wat de tollenaar? Wat leren we
daaruit voor onze eigen gebeden?
- Kun je bidden als een farizeeër, terwijl je de woorden gebruikt die de tollenaar bad?
- In vers 9 en vers 14 wordt het woord ‘rechtvaardig’ gebruikt. Wat is de betekenis van dit
woord in beide verzen? Wat is het doel van deze gelijkenis?
- Kunnen we ook als het gaat om onze gebeden voor gewas, arbeid, kerk en wereld bidden als
een farizeeër? Hoe zouden we op die punten moeten bidden als een tollenaar?
- Voor de kinderen: Wat is een farizeeër? En wat een tollenaar?
- Voor de kinderen: Waarom is gebed van de tollenaar een voorbeeld voor ons

Categorieën: Kerkdiensten

Een nieuw deeg moet gezuiverd worden van het oude zuurdesem.

zo, 06/26/2022 - 15:00

Ps. 32: 1
Ps. 32: 5
Matth. 16: 1- 12 en 1 Kor. 5: 7-8
Ps. 1: 1 (onder het aanrichten van de tafel)
Ps. 1: 2 (na de tafel)
Ps. 85: 1
Ps. 116: 10
Ps. 139: 14
Schriftlezingen: Matth. 16: 1- 12 en 1 Kor. 5: 7-8 (dankzegging en nabetrachting H.A.)
Thema: “Een nieuw deeg moet gezuiverd worden van het oude zuurdesem”
1. De verzoeking door het zuurdesem
2. De waarschuwing tegen het zuurdesem
3. De uitzuivering van het zuurdesem

Categorieën: Kerkdiensten

Zij die door Christus worden gevoed, worden verzadigd.

zo, 06/26/2022 - 10:00

Ps. 64: 1
Ps. 119: 23
Schriftlezing: Matth. 15 vers 29-39
Ps. 111: 3
Ps. 86: 3 (onder aanrichten van de tafel)
Ps. 81: 12 (na de eerste tafel)
Ps. 33: 10 (na de tweede tafel)
(Ps. 145: 7 (na event. een derde tafel))
Ps. 105: 22
Thema: ‘Zij die door Christus worden gevoed, worden verzadigd’.

Categorieën: Kerkdiensten

Gods eniggeboren Zoon en Gods kinderen.

zo, 06/19/2022 - 15:00

Ps. 8: 2 en 4
Ps. 2: 4
Schriftlezingen 1 Joh. 3: 1-17 en 1 Joh. 4: 7-9
Ps. 131: 2, 3 en 4
Ps. 112: 1
Ps. 45: 8
HC Zondag 13 vrg. & antw. 33
Thema en verdeling:
“Gods eniggeboren Zoon en Gods kinderen”
1. Zijn unieke goddelijke Zoon
2. Zijn aangenomen kinderen

Categorieën: Kerkdiensten

Jezus komt tot Zijn leerlingen in de storm.

zo, 06/19/2022 - 10:00

Ps. 93: 2 en 3
Ps. 119: 22
Schriftlezing: Matth. 14: 22-34
Ps. 77: 10 en 11
Ps. 94: 10
Ps. 107: 13 en 15
Thema: ‘Jezus komt tot Zijn leerlingen in de storm’
1. Jezus maakt Zich bekend in hun angst;
2. Jezus redt Petrus overmand door de angst;
3. Gods Zoon aanbeden Die bevrijdt van de angst.

Categorieën: Kerkdiensten

Huwelijksdienst Martin Simons en Eline Overeem.

vr, 06/17/2022 - 13:30

- Inleidend orgelspel
- Binnenkomst kerkenraad en bruidspaar (aanwezigen staan)
- Stil gebed
- Votum & groet
- Zingen Ps. 42: 1
- Apostolische geloofsbelijdenis
- Zingen Ps. 111: 5
- Schriftlezing: Johannes 2: 1-11
- Gebed
- Zingen Ps. 72: 10 en 11
- Prediking over Johannes 2: 1-11
- Zingen Ps. 89: 3
- Lezen van het huwelijksformulier
- (Stellen van de huwelijksvragen)
- Zingen Ps. 26: 8
- (Zegen en gebed)
- Zingen Ps. 134:3 (staande)
- Slot formulier
- Overhandigen van de huwelijksbijbel door oud. K.J. de Putter
- Zingen Ps. 119: 53
- Dankgebed
- Zingen Ps. 68: 10
- Zegen
- Zingen “Lichtstad met uw paar’len poorten”

Categorieën: Kerkdiensten

De toevlucht van Gods Kerk.

zo, 06/12/2022 - 15:00

Ps. 62 : 5
Ps. 62 : 1
Schriftlezing: Psalm 46
Ps. 46 : 1, 3
Ps. 46 : 4
Ps. 118 : 7
Tekst: Psalm 46: 2
Thema: De toevlucht van Gods Kerk
1. De benauwdheden in een wankelende wereld;
2. De veiligheid bij een onwankelbare Verbondsgod.

Categorieën: Kerkdiensten

De Heilige Geest werkt, toen en nu!

zo, 06/12/2022 - 10:00

Ps. 9 : 1, 2
Ps. 119 : 49
Schriftlezing: Joel 2: 18-32
Ps. 56 : 4, 5
Ps. 43 : 3
Ps. 89 : 7
Tekst: Handelingen 2: 16-18
Thema: De Heilige Geest werkt, toen en nu!
1. Het Schriftwoord vervuld;
2. De kracht getoond;
3. De vrucht gewerkt.

Categorieën: Kerkdiensten

2e pinkerdienst: In de doodsvallei.

ma, 06/06/2022 - 10:00

Ps. 85: 2,3
Ps.111: 2
Ezech.37: 1-14
Ps. 33: 5,6
Ps. 87: 3,4
Ps.119: 47
tekst vs. 4,9,10

Categorieën: Kerkdiensten

De Heilige Geest.

zo, 06/05/2022 - 15:00

Ps. 119: 3
Ps. 104: 15
Johannes 16: 5 – 15.
Ps. 145: 3 en 4
Ps. 25: 2 en 4
Ps. 138: 4
HC Zondag 20
De Heilige Geest.
1. Hij is waarachtig en eeuwig God
2. Hij is mij gegeven

Categorieën: Kerkdiensten

Drie reacties na de uitstorting van de Heilige Geest.

zo, 06/05/2022 - 10:00

Ps. 135: 11 en 12
Ps. 119: 21
Handelingen 2: 1-13 en 22-41
Ps. 67: 2 en 3
Ps. 51: 6
Ps. 143: 10.
‘Drie reacties na de uitstorting van de Heilige Geest’
1. Verwondering en verwarring (vers 12)
2. Spottende verachting (vers 13)
3. Ware verootmoediging (vers 37)

Categorieën: Kerkdiensten

Waarom wordt u een christen genoemd?

zo, 05/29/2022 - 15:00

Ps. 133: 1, 2 en 3
Ps. 31: 1 en 15
Schriftlezing 1 Petrus 2: 1-10
Ps. 51: 9 en 10
Ps. 116: 7 en 10
Ps. 86: 6
HC Zondag 12, vraag en antwoord 32
‘Waarom wordt u een christen genoemd?’
1. Omdat ik door het geloof aan Christus verbonden ben;
2. En alzo met Gods Geest gezalfd ben.

Categorieën: Kerkdiensten

Hoeveel zullen er profeteren

zo, 05/29/2022 - 10:00

Ps. 143: 10
Ps. 119: 20
Schriftlezing: Numeri 11: 16-30
Ps. 149: 1 en 5
Ps. 30: 1 en 3
Ps. 148: 1 en 5
‘Hoeveel zullen er profeteren?’
1. De Heilige Geest laat er zeventig profeteren (vers 25-26);
2. Jozua wil dat er achtenzestig profeteren (vers 28);
3. Mozes wenst dat allen profeteren (vers 29).

Categorieën: Kerkdiensten

Hemelvaartsdag: Christus vaart ten hemel

do, 05/26/2022 - 09:30

Ps. 47:3
Belijden van het geloof met HC vrg & antw. 46 en 49
Handelingen 1: 4-14 (tekst 8-11)
Ps. 47:4
Gebed des Heeren: 1, 3 en 9
Ps. 73:13
Ps. 68:9
‘Christus vaart ten hemel’
1. Zijn afscheidswoorden vóór Zijn hemelvaart (vs. 8)
2. Het feit en de zegen van Zijn hemelvaart (vs. 9)
3. De verzekering van Zijn wederkomst ná Zijn hemelvaart (vs. 10-11).

Categorieën: Kerkdiensten

Uitvaartdienst: Br. A. Durink.

ma, 05/23/2022 - 13:30

Votum.
Ps 121: 1.
Gebed.
Schriftlezing: Psalm 39.
Belijdenis van het geloof met zondag 17.
Ps 39 : 3.
Meditatie over Psalm 39 : 8.
Ps 39 : 5.
Gebed.
Ps 130 :3.
Zegenbede.

Categorieën: Kerkdiensten

Abrahams geloofs offer.

zo, 05/22/2022 - 15:00

Ps.145: 1,6
Ps. 84: 6
Gen. 22: 1-19
Ps. 77: 4,6
Ps. 42: 5
Ps.118: 7
tekst Hebr.11: 17-19

Categorieën: Kerkdiensten

Jezus Christus de levensvorst.

zo, 05/22/2022 - 10:00

Ps.103: 8,9
Ps.130: 2
Luk.7: 1-17
Ps. 89: 3,6
Ps.116: 5
Ps. 68: 10
tekst vs.13,15

Categorieën: Kerkdiensten

Volwassencatechese.

di, 05/17/2022 - 19:30
Categorieën: Kerkdiensten

Christus: gezalfd tot een drievoudig ambt.

zo, 05/15/2022 - 15:00

Ps. 45: 4
Ps. 135: 1
Jesaja 61
Ps. 132: 11 en 12
Ps. 89: 9 en 12
Ps. 2: 3
HC Zondag 12, vraag en antwoord 31
“Christus: gezalfd tot een drievoudig ambt.”
1. De achtergrond en de betekenis van gezalfd zijn;
2. Gezalfd tot onze hoogste Profeet en Leraar;
3. Gezalfd tot onze enige Hogepriester;
4. Gezalfd tot onze eeuwige Koning.

Categorieën: Kerkdiensten

Pagina's

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 3 juli gaat ons in beide diensten voor

ds W. J. van Gent

 De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche