U bent hier

Kerkdiensten

Het lied van de Bruidegom op Zijn bruid.

Luisterarchief - zo, 08/01/2021 - 10:00

Psalm 47, 1
Psalm 38, 6
Lezen Hooglied 4
Psalm 119, 88
Psalm 45, 5
Psalm 45. 7
Psalm 93, 4
Tekst vers 7-8a
1. Hoe bezingt Hij haar?
2. Waarom zingt Hij zo over haar?
3. Waartoe roept Hij haar?

Categorieën: Kerkdiensten

Een bijzondere genezing.

Luisterarchief - zo, 07/25/2021 - 15:00

Ps 27 : 3.
Ps 25 : 3.
Marcus 8 : 11 – 30.
Ps 146 : 3, 4 en 6.
Ps 22 : 12.
Ps 138 : 3.

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 07/25/2021 - 15:00

Ps 27 : 3.
Ps 25 : 3.
Marcus 8 : 11 – 30.
Ps 146 : 3, 4 en 6.
Ps 22 : 12.
Ps 138 : 3.

Categorieën: Kerkdiensten

Christus in zijn verootmoedigende liefde.

Luisterarchief - zo, 07/25/2021 - 10:00

Ps. 121: 1.
Wet des Heeren
Ps.51:3.
Johannes 4 : 15 tot 26
Ps. 43: 3 en 4.
Ps.72: 7.
Ps. 22: 15
Tekst vers 20 tot 24

Categorieën: Kerkdiensten

Leesdienst

Luisterarchief - zo, 07/25/2021 - 10:00

Ps. 121: 1.
Wet des Heeren
Ps.51:3.
Johannes 4 : 15 tot 26
Ps. 43: 3 en 4.
Ps.72: 7.
Ps. 22: 15
Tekst vers 20 tot 24

Categorieën: Kerkdiensten

Drieërlei gebed in het leven van Izak en Rebekka

Luisterarchief - zo, 07/18/2021 - 15:00

Psalm 84: 6
Psalm 17: 3a en 4b
Schriftlezingen: Genesis 24: 62-67; Genesis 25: 20-22; Genesis 26: 17-25
Psalm 147: 6
Psalm 27: 5a en 4b
Psalm 68: 10
Tekst: Genesis 24: 63-64a | Genesis 25: 21 | Genesis 26: 25a
Thema: Drieërlei gebed in het leven van Izak en Rebekka:
1 een persoonlijk gebed;
2 een huiselijk gebed;
3 een openbaar gebed

Categorieën: Kerkdiensten

Een scherpe doorn in het vlees.

Luisterarchief - zo, 07/18/2021 - 10:00

Psalm 84: 5
Psalm 119: 38
Schriftlezing: 2 Korinthe 12: 1-10
Psalm 77: 6 en 8
Psalm 42: 2
Psalm 42: 5
Tekst: 2 Korinthe 12: 7-9a
Thema: Een scherpe doorn in het vlees:
1 wat de Heere aan Paulus geeft;
2 wat de Heere van Paulus hoort;
3 wat de Heere tot Paulus zegt

Categorieën: Kerkdiensten

Eerbied voor het leven.

Luisterarchief - zo, 07/11/2021 - 15:00

Ps. 97: 1,6
Ps.136: 26
Rom.12: 9-21
Ps. 5: 6,7,8
Ps.119: 57
Ps.133: 3
HC Zo: 40

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 07/11/2021 - 15:00

Ps. 97: 1,6
Ps.136: 26
Rom.12: 9-21
Ps. 5: 6,7,8
Ps.119: 57
Ps.133: 3
HC Zo: 40

Categorieën: Kerkdiensten

Gods werk in het leven van de hoofdman te Kapérnaüm

Luisterarchief - zo, 07/11/2021 - 10:00

Ps.118: 3,7
Ps.130: 2
Luk.7: 1-10
Ps. 72: 6,7
Ps.147: 6
Ps. 56: 5
tekst vs. 4b, 6b, 7b

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 07/11/2021 - 10:00

Ps.118: 3,7
Ps.130: 2
Luk.7: 1-10
Ps. 72: 6,7
Ps.147: 6
Ps. 56: 5
tekst vs. 4b, 6b, 7b

Categorieën: Kerkdiensten

Het gebod om gezagsdragers te gehoorzamen.

Luisterarchief - zo, 07/04/2021 - 15:00

Ps 22 : 5
Ps 29 : 1
Schriftlezing: Efeze 6: 1-9
Tiengeboden des HEEREN : 1, 6, 9
Ps 119 : 1
Gebed des HEEREN : 3
HC 39

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 07/04/2021 - 15:00

Ps 22 : 5
Ps 29 : 1
Schriftlezing: Efeze 6: 1-9
Tiengeboden des HEEREN : 1, 6, 9
Ps 119 : 1
Gebed des HEEREN : 3
HC 39

Categorieën: Kerkdiensten

De Heere roep afkerige.

Luisterarchief - zo, 07/04/2021 - 10:00

Ps 147: 10
Ps 119: 17
Schriftlezing: Jeremia 3: 1-13.
Ps 81: 12, 13, 15
Ps 105: 5
Ps 90: 9

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 07/04/2021 - 10:00

Ps 147: 10
Ps 119: 17
Schriftlezing: Jeremia 3: 1-13.
Ps 81: 12, 13, 15
Ps 105: 5
Ps 90: 9

Categorieën: Kerkdiensten

Pagina's

Aanstaande zondag

 

Lees hier het besluit van de kerkenraad inzake de maatregelen

D.V. zondag 24 oktober gaat onze eigen predikant, ds S.M. Buth, ons voor. 

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur .

 Er is oppas in de crèche voor de kleintjes.