U bent hier

Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 09/05/2021 - 10:00

Ps. 4:4
Ps. 119: 1
Schriftlezing: Filippenzen 3:17 – 4:1
Ps. 37: 2 en 15
Ps. 145: 1 en 5
Ps. 108: 1

Categorieën: Kerkdiensten

intrede Ds. S.M. Buth: Een evangeliedienaar wijst Jezus aan.

Luisterarchief - za, 09/04/2021 - 14:15

Stil gebed
Votum en groet
Geloofsbelijdenis: Dordtse Leerregels II, 3 en 5
Samenzang: Psalm 45: 1
Schriftlezing: Johannes 1: 19 – 34
Getuigenis van Johannes den Doper
Gebed
Samenzang: Psalm 32: 3
Tekst voor de prediking: Johannes 1: 29
Samenzang: Psalm 103: 6
Dankgebed
Samenzang (indien mogelijk staande): Psalm 146: 3
Zegen
Toespraken:
Ds. A.D. Fokkema (namens de classis Middelburg)
Prof. dr. M.J. Kater (namens de Theologische Universiteit Apeldoorn)
Ds. J.B. Zippro (namens de Gereformeerde Gemeente Terneuzen)
De heer P. van Es (namens de plaatselijke kerken Zaamslag)
Ouderling M. de Putter (namens de kerkenraad en de gemeente van
CGK Zaamslag)
Beantwoording en woord van dank
Mededelingen door ouderling van dienst
Samenzang (indien mogelijk staande): Psalm 72: 11
Uitleidend orgelspel.

Categorieën: Kerkdiensten

bevestigingsdienst kand. S.M. Buth: Preken in Dienst van Godsheilswerk

Luisterarchief - za, 09/04/2021 - 11:00

Mededelingen namens de kerkenraad
Stil gebed
Votum en zegengroet
Samenzang
Psalm 135: 1 en 2.
Belijdenis van de betekenis van de prediking:
Dordtse Leerregels I, 1-4
Schriftlezing: Romeinen 10.
Samenzang: Psalm 119: 84
Tekst voor de prediking: Romeinen 10: 14 en 15.
Gebed
Samenzang: Psalm 40: 5 en 8.
Prediking.
Samenzang: Psalm 71: 10 en 11.
Kort persoonlijk woord.
Lezing van het 1e gedeelte van het formulier voor de bevestiging van dienaars des Woords
Stellen van de vragen en beantwoording daarvan.
Samenzang: Psalm 132: 6, 9 en 10.
Handoplegging
Aan de handoplegging nemen deel:
ds. H.H. de Haan
ds. P.D.J. Buijs
prof. dr. M.J. Kater
ds. A.D. Fokkema
ds. W.L. van der Staaij
ds. W.J. van Gent
ouderling J. Budding (Nunspeet)
Samenzang (indien mogelijk staande): Morgenzang 3.
Lezing van het laatste gedeelte van het formulier
Samenzang (indien mogelijk staande): Psalm 89: 8
Zegen
Uitleidend orgelspel

Categorieën: Kerkdiensten

De “wijze raad” van Gamaliël

Luisterarchief - zo, 08/29/2021 - 15:00

Ps. 82: 3
Ps. 58: 1
Hand.5: 24-42
Ps. 56: 2,3
Ps. 95: 4
Ps. 25: 6

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 08/29/2021 - 15:00

Ps. 82: 3
Ps. 58: 1
Hand.5: 24-42
Ps. 56: 2,3
Ps. 95: 4
Ps. 25: 6

Categorieën: Kerkdiensten

Het woord van de hogepriester.

Luisterarchief - zo, 08/29/2021 - 10:00

Ps. 82: 1
Ps. 58: 2
Hand.5: 17-33
Ps. 51: 5,9
Ps. 65: 2
Ps. 32: 1

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 08/29/2021 - 10:00

Ps. 82: 1
Ps. 58: 2
Hand.5: 17-33
Ps. 51: 5,9
Ps. 65: 2
Ps. 32: 1

Categorieën: Kerkdiensten

Huwelijks bevestiging: Met de God van Jacob je huwelijk in.

Luisterarchief - vr, 08/27/2021 - 13:15

Voorspel
Binnenkomst kerkenraad en bruidspaar (gemeente staat)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 26:8
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 62:1
Schriftlezing: Psalm 146
Gebed
Zingen: Psalm 146:1 en 8
Verkondiging
Tekst: Psalm 146:5-6
Zingen: Psalm 146:3 en 4
Huwelijksformulier
Zingen: Psalm 134:1
Zingen: Psalm 134:2
Zingen: Psalm 134:3 (staande)
Overhandiging huwelijksbijbel
Zingen: Psalm 17:3
Dankgebed
Zingen: Psalm 36:2 (staande)
Zegen.

Categorieën: Kerkdiensten

Huwelijks bevestiging

Luisterarchief - vr, 08/27/2021 - 13:15

Voorspel
Binnenkomst kerkenraad en bruidspaar (gemeente staat)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 26:8
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 62:1
Schriftlezing: Psalm 146
Gebed
Zingen: Psalm 146:1 en 8
Verkondiging
Tekst: Psalm 146:5-6
Zingen: Psalm 146:3 en 4
Huwelijksformulier
Zingen: Psalm 134:1
Zingen: Psalm 134:2
Zingen: Psalm 134:3 (staande)
Overhandiging huwelijksbijbel
Zingen: Psalm 17:3
Dankgebed
Zingen: Psalm 36:2 (staande)
Zegen.

Categorieën: Kerkdiensten

De zegen van de hogepriester:

Luisterarchief - zo, 08/22/2021 - 15:00

Psalm 27: 5
Psalm 119: 17
Psalm 67: 1
Psalm 121: 1
Psalm 121: 4
Schriftlezing: Leviticus 9: 7-22 en Lukas 24: 50-53
Tekst: Numeri 6: 22-27
Thema: De zegen van de hogepriester:
1 zegenende handen;
2 doorboorde handen;
3 gevouwen handen

Categorieën: Kerkdiensten

De weg naar de ware rust:

Luisterarchief - zo, 08/22/2021 - 10:00

Psalm 74: 2 en 12
Psalm 86: 6
Psalm 73: 13
Psalm 139: 14
Psalm 36: 2
Schriftlezing: Jesaja 63
Tekst: Jeremia 6: 16a
Thema: De weg naar de ware rust:
1 stilstaan bij de weg;
2 vragen naar de weg;
3 rust vinden op de Weg

Categorieën: Kerkdiensten

Gods opdracht om te staan naar de zekerheid van het geloof.

Luisterarchief - zo, 08/15/2021 - 15:00

Ps 119 :1 en 3.
Ps 147 : 6.
2 Petr. 1 : 1 – 12.
Ps 25 : 2 en 6.
Ps 17 : 3 en 8.
Ps 89 : 8.
Tekst: 2 Petr. 1 : 10.

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 08/15/2021 - 15:00

Ps 119 :1 en 3.
Ps 147 : 6.
2 Petr. 1 : 1 – 12.
Ps 25 : 2 en 6.
Ps 17 : 3 en 8.
Ps 89 : 8.
Tekst: 2 Petr. 1 : 10.

Categorieën: Kerkdiensten

God zorgt voor een vrouw voor Izak.

Luisterarchief - zo, 08/15/2021 - 10:00

Ps 71 : 12 en 13.
Morgenzang : 4.
Gen. 24 : 1 – 22 en 58 – 67.
Ps 78 : 2, 3 en 4.
Ps 45 : 1.
Ps 79 : 7.
Tekst: Gen. 24 : 1 – 4.

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 08/15/2021 - 10:00

Ps 71 : 12 en 13.
Morgenzang : 4.
Gen. 24 : 1 – 22 en 58 – 67.
Ps 78 : 2, 3 en 4.
Ps 45 : 1.
Ps 79 : 7.
Tekst: Gen. 24 : 1 – 4.

Categorieën: Kerkdiensten

Heilig leven.

Luisterarchief - zo, 08/08/2021 - 15:00

Ps 141 : 2 . 10
Ps 111 : 6
1 Petrus 1
Ps 89 : 3 . 9
Ps 33 : 11
Ps 99 : 8

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 08/08/2021 - 15:00

Ps 141 : 2 . 10
Ps 111 : 6
1 Petrus 1
Ps 89 : 3 . 9
Ps 33 : 11
Ps 99 : 8

Categorieën: Kerkdiensten

Edele hoorders van het woord.

Luisterarchief - zo, 08/08/2021 - 10:00

Ps 119 : 8
Ps 84 : 4
Hand. 17 : 1 – 15
Ps 45 : 1 . 4
Ps 68 : 7
Ps 103 : 3

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 08/08/2021 - 10:00

Ps 119 : 8
Ps 84 : 4
Hand. 17 : 1 – 15
Ps 45 : 1 . 4
Ps 68 : 7
Ps 103 : 3

Categorieën: Kerkdiensten

Het lied van de bruid op de Bruidegom, gezongen door:

Luisterarchief - zo, 08/01/2021 - 15:00

Psalm 63, 1
Psalm 21, 5
Lezen Hooglied 5
Psalm 45, 1
Psalm 66. 8
Psalm 2, 6 en 7
Psalm 63, 2
Tekst: Hooglied 5 vers 16.
Het lied van de bruid op de Bruidegom, gezongen door:
1. een trage bruid
2. een bekommerde bruid
3. een gelukzalige bruid

Categorieën: Kerkdiensten

Pagina's

Aanstaande zondag

 

Lees hier het besluit van de kerkenraad inzake de maatregelen

D.V. zondag 24 oktober gaat onze eigen predikant, ds S.M. Buth, ons voor. 

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur .

 Er is oppas in de crèche voor de kleintjes.