U bent hier

Feed-aggregator

Ik geloof de vergeving der zonden.

Luisterarchief - zo, 11/20/2022 - 15:00

Ps. 6: 1 en 2
Ps. 46: 6 (zondagschoolpsalm)
Schriftlezing: 1 Joh. 1 – 1 Joh. 2:2
Ps. 86: 1 en 3
Ps. 32: 1, 3 en 6
Ps. 79: 4 en 7
HC Zondag 21 vraag en antwoord 56
Thema: “Ik geloof de vergeving der zonden”
1. De Heere wil mijn zonden nooit meer gedenken;
2. De Heere wil mij de gerechtigheid van Christus schenken

Categorieën: Kerkdiensten

Spreken over de toekomst.

Luisterarchief - zo, 11/20/2022 - 10:00

Stil gebed, evt. mededelingen
-Votum en groet
-Samenzang: Ps. 89: 19
-Wetslezing
-Samenzang: Ps. 139: 1 (Psalm zondagschool)
-Schriftlezing: Jakobus 4: 13-17
-Gebed
-Collecte
-Samenzang: Ps. 90: 7
-Preektekst: Jak. 4: 13-17
-Verkondiging, dl 1: Spreken over de toekomst
1. In zondige zelfverzekerdheid
-Samenzang: Ps. 39: 3, 5
-Verkondiging dl 2: Spreken over de toekomst
2. In Godzalige afhankelijkheid
-Samenzang: Ps. 56: 5, 6
-Dankgebed
-Samenzang: Ps. 147: 6
-Zegen

Categorieën: Kerkdiensten

De Kerk, dat is de gemeente van de levende God’.

Luisterarchief - zo, 11/13/2022 - 15:00

Ps. 65: 1 en 2
Ps. 93: 4
Schriftlezing: Johannes 17
Ps. 22: 14 en 16
Ps. 72: 3 en 9
Ps. 133: 1 en 3
HC Zondag 21, vraag en antwoord 54 en 55
‘De Kerk, dat is de gemeente van de levende God’
1. Christus bouwt Zijn Kerk (vrg. & antw. 54)
2. Christus zegent Zijn Kerk (vrg. & antw. 55)

Categorieën: Kerkdiensten

Rennen voor je leven.

Luisterarchief - zo, 11/13/2022 - 10:00

Ps. 21: 8 en 9
Ps. 119: 35
Genesis 19: 17-29
Ps. 11: 3 en 4
Ps. 121: 1 en 4
Ps. 66: 6 en 10
Thema: “Rennen voor je leven!”
1. Het bevel gegeven
2. De ongehoorzaamheid ertegen
3. De noodzaak ervan bewezen

Categorieën: Kerkdiensten

zanguurtje.

Luisterarchief - wo, 11/09/2022 - 19:15
Categorieën: Kerkdiensten

Christus zit aan rechterhand van God in Zijn troon.

Luisterarchief - zo, 11/06/2022 - 15:00

Ps. 25: 8 (zondagsschoolpsalm)
Ps. 110: 1 en 2
Schriftlezing Hebreeën 1 en Mattheüs 25: 31-34
Ps. 2: 3 en 6
Ps. 130: 3 en 4
Ps. 96: 9
HC Zondag 19
‘Christus zit aan rechterhand van God in Zijn troon’
1. De bestijging van de troon
2. De zegen vanaf de troon
3. Het oordeel vanuit de troon

Categorieën: Kerkdiensten

Beschermden worden beschermers.

Luisterarchief - zo, 11/06/2022 - 10:00

Ps. 27: 1 en 2
Ps. 119: 34
Schriftlezing Genesis 19: 1-16
Ps. 34: 8
Ps. 91: 1, 4 en 5
Ps. 116: 5 (zondagsschoolpsalm)
“Beschermden worden beschermers”
1. Twee engelen door Lot geherbergd in de stad
2. Grove bedreiging door de inwoners van de stad
3. Lot en de zijnen gebracht tot buiten de stad

Categorieën: Kerkdiensten

God hoort het gebed.

Luisterarchief - zo, 10/30/2022 - 15:00

Ps 141:1, 2, 9
Ps 25:3
Hand 10:1-8
Ps 71:1, 3
Ps 123:1
Ps 34:2

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 10/30/2022 - 15:00

Ps 141:1, 2, 9
Ps 25:3
Hand 10:1-8
Ps 71:1, 3
Ps 123:1
Ps 34:2

Categorieën: Kerkdiensten

Uw Hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft.

Luisterarchief - zo, 10/30/2022 - 10:00

ps. 138:1
ps. 25:7
Matth 6:19-34
ps. 37:2 en 3
ps. 4:4
ps. 36:3

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

Luisterarchief - zo, 10/30/2022 - 10:00

ps. 138:1
ps. 25:7
Matth 6:19-34
ps. 37:2 en 3
ps. 4:4
ps. 36:3

Categorieën: Kerkdiensten

Reformatieherdenking

Luisterarchief - za, 10/29/2022 - 19:30

Mededelingen en votum
Zingen: “Vaste Rots van mijn behoud” vers 1 – 3
Schriftlezing: Galaten 2 vers 1 – 16
Meditatie over Galaten 2 vers 16 (ds. Buth)
Zingen: Ps. 143: 2 en 11
Kerkhistorische lezing ‘Leven en werk van Guido de Brès’ (ds. J.B. Zippro)
Zingen: Psalm 48: 1 en 6
Zingen: ‘Een vaste burcht is onze God’ (vers 1, 2 en 4)
Zegenbede

Categorieën: Kerkdiensten

Christus is ten hemel gevaren.

Luisterarchief - zo, 10/23/2022 - 15:00

Ps. 47: 3
Ps. 123: 1
Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14.
Ps. 68: 9
Ps. 68: 16 en 17
Ps. 24: 4 en 5
HC Zondag 18
Thema: ‘Christus is ten hemel gevaren’
1. De zekerheid van dit feit;
2. Een vraag bij dit feit;
3. De zegen uit dit feit.

Categorieën: Kerkdiensten

Gods rechtvaardigheid in het oordeel over Sódom.

Luisterarchief - zo, 10/23/2022 - 10:00

Ps. 139: 7 en 9
Ps. 119: 33
Schriftlezing Genesis 18: 16-33 (kernteksten: vers 23 en 25)
Ps. 11: 2 en 4
Ps. 94: 8
Ps. 7: 6 en 9
‘Gods rechtvaardigheid in het oordeel over Sódom´
1. Gods aankondiging van het gerechtelijke onderzoek;
2. Abrahams pleidooi voor het behoud van de rechtvaardige.

Categorieën: Kerkdiensten

G.B.S. Avond: God spreekt op drie manieren.

Luisterarchief - wo, 10/19/2022 - 19:30

Ps. 8: 3 en 4
Schriftlezing: Psalm 19
Ps. 19: 1
Ps. 19: 4
Ps. 33: 2 en 3
Thema: “God spreekt op drie manieren”
1. Hij spreekt zonder woorden (vss. 2-7)
2. Hij spreekt met woorden (vss. 8-11)
3. Hij spreekt in het hart (vss. 12-15)

Categorieën: Kerkdiensten

Christus is de Opstanding en het Leven.

Luisterarchief - zo, 10/16/2022 - 15:00

Ps. 89: 19
Ps. 21: 4 en 5
Schriftlezing: 1 Korinthe 15 vers 1 – 26
Ps. 118: 11, 12 en 14
Ps. 16: 6
Ps. 17: 8
Heidelbergse Catechismus Zondag 17
‘Christus is de Opstanding en het Leven’
1. Hij heeft de dood overwonnen;
2. Hij doet delen in Zijn gerechtigheid;
3. Hij wekt op tot een nieuw leven;
4. Hij garandeert onze opstanding.

Categorieën: Kerkdiensten

Hij heeft ons Zijn Woord gegeven.

Luisterarchief - zo, 10/16/2022 - 10:00

Ps. 45: 1 en 2
Ps. 119: 32
Schriftlezing: 2 Timotheüs 3: 10 tot 4 : 5 (Tekstwoorden 2 Timotheüs 3: 14-17)
Ps. 119: 53, 65 en 84
Ps. 12: 6
Ps. 56: 5
Thema: Hij heeft ons Zijn Woord gegeven.
1. Blijven in het onderwijs van het Woord van God;
2. Vasthouden aan het hele Woord van God;
3. Toegerust worden door het Woord van God.

Categorieën: Kerkdiensten

Hij heeft ons Zijn Woord gegeven

Luisterarchief - zo, 10/16/2022 - 10:00

Ps. 45: 1 en 2
Ps. 119: 32
Schriftlezing: 2 Timotheüs 3: 10-17 (Tekstwoorden 2 Timotheüs 3: 14-17)
Ps. 119: 53, 65 en 84
Ps. 12: 6
Ps. 56: 5
Thema: Hij heeft ons Zijn Woord gegeven
1. Blijven in het onderwijs van het Woord van God;
2. Vasthouden aan het hele Woord van God;
3. Toegerust worden door het Woord van God.

Categorieën: Kerkdiensten

Jobs troost.

Luisterarchief - zo, 10/09/2022 - 15:00

Samenzang Ps. 145: 6,7
Geloofsbelijdenis
Samenzang Ps. 17: 3
Schriftlezing Job 2: 11-13; 4: 1-9
Gebed
Samenzang Ps. 38: 21,22
Verkondiging Job 4: 5
Thema: Jobs troost
1) Hoe hij zelf troostte
2) Hoe hij wordt getroost
3) Hoe hij verlangt naar troost
Samenzang Ps. 42: 2,4,5
Dankgebed
Samenzang Ps. 27: 5,7

Categorieën: Kerkdiensten

Wie is Job?

Luisterarchief - zo, 10/09/2022 - 10:00

Samenzang Ps. 23: 1,2
Wet des Heeren
Samenzang Tien Geboden: 8
Schriftlezing Job 1: 1-22; 3: 1-5; 20-26
Gebed
Samenzang Ps. 6: 3,4,5
Verkondiging Job. 3: 25
Thema: Wie is Job?
1) Wat wij van hem zien
2) Wat hij van zichzelf zegt
3) Wat de HEERE van hem zegt
Samenzang Ps. 144: 2,7
Dankgebed
Samenzang Ps. 12: 7

Categorieën: Kerkdiensten

Pagina's

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 oktober gaat ons in beide diensten voor

ds S.M. Buth

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche