U bent hier

Agenda

22 okt. Kerkelijke Kassen

30 okt. Meeleven met de vervolgde kerk 10.00 uur.

 1 nov. Diaconie (Dorcas)

  8 nov. TUA

15 nov.  Onderhoud gebouwen en inventaris

22 nov.  Diaconie

25 nov.  Kerk

29 nov.  Kerkelijke Kassen

Kerk: NL 42 RBRB 0978 1547 46
Diaconie: NL 18 RBRB 0827 9198 32

Aanstaande zondag

A.s zondag hoopt ds H. Korving bij ons voor te gaan. 

 De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur. 

 

Er is oppas voor de kleintjes in de creche.